Patiko? Pasidalinkite!

Visi gerai prisimenate apie 2014 m. visoje Lietuvoje pradėtus platinti atsišaukimus kuriuose dabartinė Lietuva buvo įvardinta kaip  JAV-NATO-ES okupuota kolonija, kurios valdžios institucijos buvo įvardintos kaip okupacinio režimo statytiniai- kolaborantai, bei lietuvių tautos ir Lietuvos piliečių genocido vykdytojai.

Taip pat lapeliuose visi tautiečiai ir Lietuvos piliečiai  buvo kviečiami stoti į nesmurtinę kovą, visuotinę pilietinę nepaklusnumo akciją TAUTINĘ-SOCIALISTINĘ REVOLIUCIJĄ dėl Lietuvos Nepriklausomybės ir Lietuvos Konstitucijos viršenybės ( ES konstitucijos atžvilgiu), dėl socialinio teisingumo, bei LITO ir Lietuvos Banko atkūrimo. Be to buvo reikalaujama išvesti okupacines JAV-NATO pajėgas ir išstoti iš neovergovinės, iškrypėliškomis „vertybėmis“ pagrįstos ES.

Taip pat prisimenate ir po to sekusias masines kratas, bei okupacinės prokuratūros iškeltus kaltinimus LR BK 121, 122, 170 str. kur, lapelių autoriui Ž. Razminui buvo siūloma 10 m. laisvės atėmimo bausmė, ir ilgus teismų maratonus, kurie baigėsi šnipštu. T.y. vietoje 10m. įkalinimo liko tik kaltinimai 170 BK str. ir okupacinis teismas skyrė tik 1 m. lygtine bausmę.

Ne gana to Ž. Razminui už dalyvavimą 2017 m. bado akcijoje prie prezidentūros buvo iškelta dar viena sufabrikuota administracinio nusižengimo byla Nr.II-32-576/2018, ko pasekoje paliko galioti paskirtą 300 eurų nuobaudą, kuri vėliau išaugo ir viršijo 1000 eurų. Ž. Razminas antstoliams dalimis dengė įsiskolinimą ir dalį sumos padengė ir toliau tvarkingai mokėjo (dabar skolos likutis yra 820,65 E),  bet jo nuostabai, 2019.06.22 iš antstolio gavo turto arešto aktą kuriame grasinama jai bus trukdymas iš ieškovo pusės, baudomis po 300 eurų kasdien…

Kitaip sakant, okupacinis režimas neįstengė susidoroti su Ž. Razminu kišeninių teismų pagalba nusprendė jį ir jo ir jo artimuosius pakirsti finansiškai.

NELEISKIME SUSIDOROTI SU Ž. RAZMINU!

Ž. Razmino banko sąskaitos Nr.  LR 947300010040352401“swedbank”, AB


Patiko? Pasidalinkite!