Patiko? Pasidalinkite!

Papildyta 05.10 13:43 “Susisiekimo ministerijos komentaru”

Paaiškėjus, kad Susisiekimo ministerijai pavaldžios direkcijos vadovas bendrovei „Kelių priežiūra“ pardavė džiovintų vaisių už 60 tūkst. eurų, socialdemokratai pažymi, kad Mariaus Skuodžio darbą ministerijoje lydi daug panašių problemų, o tokia „politinės lyderystės stoka skandina visą susisiekimo sektorių“.

AB „Kelių priežiūra“ akcininkas yra Lietuvos valstybė, kuriai priklauso 100 proc. akcijų. Akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, kuri priima esminius sprendimus, susijusius su bendrovės veikla ir nuosavybe. Formuojant bendrovės valdymo struktūrą ir modelį, buvo orientuojamasi į pažangiausią tarptautinę ir nacionalinę gerosios valdysenos praktiką.

Pasak Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojo socialdemokrato Gintauto Palucko, šis naujausias skandalas yra dėsningas M. Skuodžio darbo broko pavyzdys, mat visas susisiekimo sektorius šiuo metu skęsta skandaluose.

„Susisiekimo sektorius stokoja elementarios vadybos. Štai geležinkeliuose – skandalas po skandalo, pavyzdžiui, dėl trąšų vežimo. Baltarusiškos trąšos važiuoja kaip važiavusios, o ministras vis išsisukinėja, ieško kaltų.

Tuo tarpu Lietuvos automobilių kelių direkcijoje (LAKD) – irgi chaosas. Nepaisant to, kad keitėsi vadovai, LAKD nerealizuoja savo strateginių tikslų, kurie buvo suformuoti dar kadencijos pradžioje. Buvo žadėtas trimetis kelių finansavimo modelis, turėjęs sutelkti skolintas Europos investicinio banko ir kitų fondų lėšas. Tai kur tas trimetis modelis?“ – stebisi Seimo narys.

G. Paluckas pažymi, kad M. Skuodžio valdymo laikotarpiu pradėjo strigti ne tik paprastų kelių infrastruktūros darbų, bet ir strateginių, visai Lietuvai svarbių projektų finansavimas.

„Kelių direkcijoje stebime institucinę betvarkę. Tiek planavimo prasme, tiek projektų įgyvendinimo prasme. Pinigai nepanaudojami, strateginiai projektai nejuda iš vietos. Trūksta politinės kontrolės iš pačios ministerijos. Ministras ir toliau demonstruoja olimpinę ramybę: apie kažką vis pašneka, tačiau realios sektoriaus kontrolės nėra“, – komentuoja G. Paluckas.

Parlamentaras įtaria, kad M. Skuodis strategiškai vengia imtis ir Klaipėdos uosto problemų.

„Klaipėdos uoste krova krito trečdaliu. Rizikos nebuvo suvaldytos, veikla nebuvo laiku diversifikuota, alternatyvios prekybos kryptys nebuvo suformuotos. Visa tai yra ministro M. Skuodžio neūkiškumo pasekmės“, – piktinasi G. Paluckas.

Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė įsitikinusi, kad Vidaus vandenų kelių direkcijos vadovo Vladimiro Vinokurovo elgesį turėtų įvertinti ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

„Naujausias skandalas, kai direkcijos vadovas V. Vinokurovas neprižiūrimas šokinėja tarp trijų darbo vietų ir net suspėja prekiauti riešutais su viena iš Susisiekimo ministerijos įmonių – tik lašas M. Skuodžio bėdų jūroje. Jeigu ministras į savo darbą žiūrėtų rimtai, tokie stebuklai, kai direkcijos vadovas leidžia sau „prisidurti“ prie milžiniškos algos, tikrai nebūtų praslydę pro akis“, – pažymi V. Blinkevičiūtė.

„Palaidą direkcijos vadovo V. Vinokurovo elgesį turėtų įvertinti Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jeigu M. Skuodis pats nesusitvarko su jam pavaldžiais įmonių administratoriais, skaidrumą viešajame sektoriuje turėtų užtikrinti etikos sargai“, – įsitikinusi V. Blinkevičiūtė.

LRS inf.

Papildyta 05.10 13:46

Gabrielė VASILIAUSKAITĖ

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patarėja

„Kelių priežiūra“ teikia informaciją visuomenei apie LRT tyrime minimą viešąjį pirkimą

Gegužės antrą dieną LRT portale paskelbus apie tai, kad „Susisiekimo ministerijai“ pavaldžios direkcijos vadovas „Kelių priežiūrai“ pardavė džiovintų vaisių už 60 tūkst. eurų“, akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“ (toliau – Bendrovė) teikia informaciją visuomenei apie minėtą viešąjį pirkimą.

2021 m. Bendrovė Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga pirko džiovintų vaisių rinkinius, skirtus darbuotojams pasveikinti.

Kaip ir daugelyje kitų valstybės valdomų ir privačių įmonių, panašios dovanos yra svarbi bei aktuali vidinės komunikacijos priemonė, skirta teikti papildomą motyvacinę naudą darbuotojams. Tai yra įprasta modernių nacionalinių bei tarptautinių įmonių geroji praktika, kurios metu darbuotojams padėkojama už darbą, skatinamas lojalumas, didinama motyvacija.

Ši priemonė ypač aktuali ir „Kelių priežiūrai“, turinčiai daugiau nei 2 200 darbuotojų visoje Lietuvoje, tad Bendrovė deda maksimalias pastangas, siekdama paskatinti esančius darbuotojus bei pritraukti naujus  dirbti šį nelengvą ir ne visada tinkamai visuomenės įvertinamą darbą.

LRT portalo tekste minimas viešasis pirkimas Bendrovės buvo paskelbtas 2021-11-08, vykdytas mažos vertės pirkimas (skelbiamos apklausos būdu). Iš viso gauti dviejų tiekėjų pasiūlymai. MB „Legatum vini“ pasiūlymas atitiko visas konkurso sąlygas ir buvo pripažintas ekonomiškai naudingiausiu, t. y. laimėtojo pasiūlymas buvo pigiausias.

„Kelių priežiūros“ siekis – tinkamai ir racionaliai naudoti lėšas, gautas tiek iš valstybinės reikšmės kelių priežiūros vykdymo, tiek iš komercinės veiklos. Būdama pelno siekiančia akcine bendrove, Bendrovė kruopščiai planuoja ir vertina finansinius išteklius, siekdama užtikrinti tiek akcininko, tiek pačios Bendrovės, įskaitant jos darbuotojų, interesus, todėl kiekvienas paskelbtas viešasis pirkimų konkursas yra kruopščiai įvertinamas ir pamatuojamas.

Viešieji pirkimai Bendrovėje yra centralizuoti, atliekami ir skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Pirkimų procesai standartizuoti – Bendrovėje patvirtintos ir galiojančios pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės procedūros.

Siekiant užtikrinti skaidrų, efektyvų ir atvirą viešųjų pirkimų procesą bei atvirą dialogą su rinka, tiekėjai kviečiami į rinkos konsultacijas, per kurias pristatomi planuojami pirkimai bei jų techninės specifikacijos, kainodara, sutartinių įsipareigojimų projektas.

Bendrovė vykdo pirkimus, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) nuostatomis bei pagal Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente nurodytus reikalavimus. Tiekėjai, dalyvaujantys nusikalstamoje veikloje ar susiję su korupcija, sukčiavimu, teroristiniais nusikaltimais, pinigų plovimu, teroristų finansavimu, vaikų darbu ar kitomis prekybos žmonėmis priemonėmis, pirkimuose dalyvauti negali. Taip pat Bendrovėje patvirtintas Tiekėjų etikos kodeksas, kuriuo Bendrovė griežtai vadovaujasi vykdydama pirkimus.

„Kelių priežiūra“ taiko įvairias priemones, užtikrinančias, kad pirkimai būtų vykdomi skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo reikalavimų. Bendrovė nepripažįsta sukčiavimo, kyšininkavimo ar kitų neleistinų, konkurenciją ribojančių veiksmų. Tai reglamentuoja patvirtinta Bendrovės Pirkimų politika, pagal kurią siekiama vadovautis gerąja tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos institucijų ir kitų perkančiųjų organizacijų pirkimų praktika ir užtikrinti efektyvų, dinamišką ir skaidrų pirkimų procesą.

 


Patiko? Pasidalinkite!