Patiko? Pasidalinkite!

KREIPIMASIS Į TAUTĄ

2021 m. rugpjūčio 7 dieną “Respublikoje” skaitėme Kinijos ambasadoriaus Lietuvoje, gerb. Shen ZHIFEI straipsnį pavadinimu “Taivano priklausymas Kinijai – tarptautinis susitarimas” , kuriame gerbiamas Kinijos ambasadorius Shen ZHIFEI, labai taktiškai pateikdamas istorijos faktus ir remdamasis tarptautiniais susitarimais, išaiškino Lietuvos žmonėms vieningos Kinijos politiką.

Kinijos ir Taivano bendrystę galime palyginti su Rytų ir Vakarų Vokietijos susijungimu, arba Vilniaus bei Klaipėdos krašto prijungimu prie Lietuvos. Dabar mes negalime įsivaizduoti Lietuvos be Vilniaus arba Klaipėdos krašto.

Tačiau Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, tikėtina, kažkieno iš užsienio paragintas, nusprendė “peiliu pakrapštyti” kraujuojančią Kinijos žaizdą ir sukelti skausmą Kinijai. Jam nerūpi tarptautiniai susitarimai bei Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos priimtos rezoliucijos.

Tad ko siekia “švogerių krašto” simbolis bei “patriarcho” anūkas? Ar jo sprendimai sustabdys Kinijos ir Taivano susijungimą? Tikrai ne. Ar jis sugadins Lietuvos ir stipriausios pasaulio ekonomikos santykius? Tikrai taip. Tad kodėl anūkui parūpo Kinija? Ar protinga kištis i Kinijos vidaus reikalus? Ar mažai problemų turime su kaimynais?

Visi, kurie turime proto ir bent truputį logikos, suprantame – šeimininkas šūktelėja “šuniukui” Gabrieliui “fas” – ir jis puola.

Ir aš tikrai nesuklydau sakydamas, kad kinai turi stipriausią pasaulio ekonomiką – net žymiausieji pasaulio ekonomistai teigia, kad Amerikos ekonomikos rodikliai yra stipriai paaukštinti, o Kinijos ir Rusijos nepakankamai įvertinti, todėl de facto Kinija jau dabar yra stipriausios pasaulio ekonomikos valstybė.

Apie Kiniją mes žinome tik tiek, kiek rašo ir parodo Lietuvos sisteminė žiniasklaida. O parodo labai mažai, ir dažniausiai iš neigiamos pusės.

Ar Tautiečiai žino, kad 30 % pasaulio viduriniosios klasės gyvena Kinijoje? Ar Tautiečiai matė, kaip atrodo Kinijos miestai? Infrastruktūrą, greituosius traukinius? Ar nestebina šimtai elektromobilių gamyklų ir ekonomikos progresas?

Jeigu paprasti Lietuvos žmonės turėtų galimybę dabar atsidurti Kinijoje – dauguma pasijustų tarsi patekę į kitą planetą, arba į tolimą ateitį. Ir būkime atviri – tai pasiekta Kinijos komunistų partijos dėka. Akcentuoju – būtent Kinijos komunistų partija ir komunistinė ideologija yra Kinijos progreso pagrindas.

Nesenai Kinijos valdžia paskelbė apie šeimos didinimo skatinimą. Sparčiam ekonomikos augimui reikalingi žmonės, darbo rankos ir protas. Ar mes galime suvokti kad valstybė, turinti beveik pusantro milijardo gyventojų, susirūpino gyventojų skaičiaus padidinimu? O kaip Lietuvoje? Per paskutiniuosius tris dešimtmečius nors vieni Lietuvos valdantieji pasirūpino Lietuvos gyventojų skaičiaus didinimu?

Mes skaitėme kapitalistų ideologų knygas, žinome jų pareiškimus ir planus. Jau dabar per savo pastatytus dresiruotus šunis Lietuvos valdžioje, jie aktyviai vykdo fašizmo ir genocido politiką.

Todėl kreipiuosi į Lietuvos žmones – Kinija, Rusija ir Baltarusija yra puolamos Vakarų kapitalistų, kurių tiksluose – sunaikinti didžiąją dalį žmonijos. Draugiškų santykių palaikymas su šiomis valstybėmis yra Lietuvos žmonių išgyvenimo klausimas. Visada geriau yra turėti kuo daugiau draugų, o ne priešų…

Negaliu nepaliesti ir vakcinų klausimo – pasinaudokime mums duota Dievo dovana – protu ir logika. Valstybių, kurios rūpinasi gyventojų skaičiaus augimu, vakcinos yra daug saugesnės, nei tų valstybių, kurių tikslas yra ženkliai sumažinti gyventojų skaičių. Būtent todėl į Europos “konclagerio” zoną uždrausta įsileisti Kinijos ir Rusijos vakcinas, kurios praktiškai neturi jokio šalutinio poveikio. Patikėkite, jeigu toks poveikis būtų, Vakarų žiniasklaidos “lojimas” būtų labai garsus.

Tačiau baisiausia – ne šalutinis poveikis, o tai, kaip Vakarų vakcinos paveiks žmogaus reprodukciją. Ar paskiepyti jaunesni žmonės galės turėti vaikų? Beje, tokį nuogąstavimą išreiškė net V. Putinas, o jis, kaip žinome, tuščiais žodžiais nesišvaisto.

Todėl kviečiu įsiklausyti ir mūsų prezidentą: vakcina “Sputnik V” yra įteisinta 69 pasaulio valstybėse, kuriose gyvena per 3,7 milijardo gyventojų, o jos efektyvumas – 97,6 %. Vakcinos pagrindas, kaip antidotas, sukurtas prieš 20 metų, buvo sėkmingai naudojamas prieš EBOLA virusą.

Nesu “Sputniko” agentas, bet prašau – tiesiog duokite žmonėms pasirinkimą ir įteisinkite Kinijos bei Rusijos vakcinas. Pamatysite, didžioji dauguma Lietuvos gyventojų pasiskiepys patys.

Ir jokios prievartos!

Tad kam tarnauja Lietuvos prezidentas? Prievartinėms Vakarų vakcinoms ar demokratiškam Lietuvos žmogaus pasirinkimui? Gal prezidentas atkreips dėmesį ir į Europos Sąjungos valstybes: San Mariną, Vengriją, kurios “Sputnik V” dėka išsprendė kovido problemas? Pažiūrėkite į dabartinę šių valstybių statistiką ir palyginkite ją su kitomis ES valstybėmis. Ar statistika nebado akių mūsų prezidentui G. Nausėdai?

Turime pripažinti – Lietuvą užvaldė Vakarų valstybių sukurti politikai, ir apie tai viešai pasigyrė pats Ž. Pavilionis. Privalome Seimą, kaip labiausiai užnuodytą Lietuvos organizmą, detoksikuoti ir dezinfekuoti. Ir ne tik seimą – visą vyriausybę, visus užsislėpusius pūlinius teisėsaugoje, komisijose, žiniasklaidoje, ministerijų kabinetuose ir netgi bažnyčioje, kurioje yra konservatorių pastatytų vyskupų, rinkimų metu liaupsinančių konservatorius.

Ar dar įmanoma nepastebėti fašizmo, genocido, gatvėmis žygiuojančių iškrypėlių Sodomitų?..

Tad palaikome Kinijos-Taivano vienybę, ir kylame, Tautiečiai – ateina didysis apsivalymas!

Robertas S.


Patiko? Pasidalinkite!