Patiko? Pasidalinkite!

Šį kartą ne apie sistemines partijas (gaujas), bet apie tuos, kuriuos sistema atmeta, kaip nenaudingus arba pavojingus

Lietuvoje niekaip nepavyksta suformuoti partijos, kuri būtų kaip atsvara šiandieninėms vagių gaujoms, kurios šoka pagal JAV dūdelę ir maudosi ES fondų piniguose.

Nepavyko nei Rolandui Paulauskui, nei Zigmui Vaišvilai, nei Murzai ir galų gale tautininkams, kurių kaip politinės jėgos nebėra.

Vienus puola rusai, kitus Stanislovas Tomas, trečius žydai, ketvirti pešasi dėl neegzistuojančių postų ir karūnų.

Vytautas Šustauskas taip pat savo “ubagų” partiją pardavė už 500 eurų Stanislovui Tomui su kuriuo iki lentos sudaužymo buvo draugai.

Esmė yra ta, kad visi klaidžioja ir nesistengia suprasti žmonijos valdymo pagrindų, todėl pas visus savo fragmentėliai, kuriuos jie priima kaip tiesą ir ją gina. Bendro pasaulėžiurinio suvokimo nėra praktiškai nei pas vieną, nebent pas Rolandą Paulauską, kuris suprato, kad prieš JAV nepapūsi, o ir pūsti realiai nėra dėl ko. Sudalyvavo rinkimuose, pamatė, kad avinams tai ką jis kalba yra “kosmosas”, nes nebalsavo.

Visi kiti dar kruta, rezga planus, kaip papulti į LR Seimą ir ten būnant sugriauti sistemą. Iš man žinomų krutėtojų, šansų praktiškai neturi nei vienas! Ir daugeliui jų, esu tai sakęs, bet jie vis manimi netiki ir net nesiklauso ką sakau.

Turbūt sakysite, tai ką tada leisime ir toliau tiems patiems vogti ir toliau mus apgaudinėti. TAIP! Atsakau drąsiai, nes nei vienas realiai nesupranta, kad dabartinė LT politinė sistema yra grynų gryniausias slibinas, kuriam atauga galvos.

Nauji šaukliai

Arvydas Juozaitis. Mankurtas. Religinis nabagas. Biblinės sistemos tarnas. Vaidina patriotu ir cituoja kryžiuočių kronikas, kurie išskerdė mūsų puse tautos. Praktiškai visi tautininkai yra labai žemo suvokimo lygio, todėl jų fragmentėliai yra be pasaulėžiurinio suvokimo ir labai siaurų pažiūrų. 30 metų miegojo ir stebėjo kaip Lietuva naikinama, nusprendė užlipti ant bačkos ir sušukti Jonas Noreika didvyris! Ir kas iš to?

Toks pat ir Radžvilas, tik dar šiek tiek agresyvesnis ir bukesnis.

Ir kuo jie skiriasi nuo sisteminių politinių gaujų?

Niekuo! Visus vienija NATO, JAV ir didžiausias priešas Rusija.

“Kitokie”

Kazimieras Juraitis. Pasiklydęs religiniuose paistalynuose. Moralės atžvilgiu taip pat. Nesvarbu su kuo ir kaip, kad tik papulti į Seimą. Kalbės tai ką norės girdėti žmonės. Alkoholikui atpigins alkoholį. Narkomanams narkotikus legalizuos. Ištvirkėliams prostituciją. Plaksis prie bet ko, kad, tik papulti. Ėjo su Rolandu Paulausku – nepavyko. Susimetė su Stanislovu Tomu, nusipirko iš Šustausko “ubagų” partiją.

Šustauskui nusprendus partiją atsiimti, eis su Šustausku ir nesvarbu, kad Šustauskas Stanislovą peikia. Stanislovą Tomą kaip kolegą išduoda ir ekspertai.eu (Audrius Nakas), kurie talpina savo portaluose Zigmo Vaišvilos purvo pylimą ant Stanislovo Tomo.

Ir nei vienas nenori suprasti, kad tai ką jie “žaidžia” tėra energijos švaistymas. Jeigu tokie politiniai dariniai kaip Šustausko “ubagų” partijos ką nors reikštų, jos tiesiog būtų uždraustos.

Socialistai “Paleckininkai” ir “Kovalskininkai”

Tie taip pat tarpusavyje vienas kitam gerkles kanda. Nepasidalina postais, karūnomis ir nežinia kuo, o partija realiai mirusi su keliais nariais.

Išeitis

Išeitis visada yra. Ji nėra stebuklinga ir paprasta. dauguma galvoja, kad yra protingi ir žino kaip ką daryti, bet niekaip nepadaro. Istorijos supratimas fragmentinis ir skirtingas. Vienus rusai puola, kitus ne.

Tol kol besipykstantys “politikai” nepradės mokytis žmonijos valdymo pagrindų, tol jie tarpusavyje ir kovos. Vienas pvz. Vokiečiai su rusais pagal tautininkų politikos supratimą turėtų vienas kitą iki šiol šaudyti. Rusai vokiečius, o vokiečiai rusus. Čia, tik vienas pavyzdys, kuris veikia, kaip užstrigusi plokštelė.

Aplamai visų šių politikų bėda yra, kad net nežino kas yra “Istorinis valdymo” modelis, kai istorijos pagalba yra pjudomos avys ir kiršinamos tautos. Apie kitus, aukštesnius valdymo modelius nėra , net prasmės rašyti.

Nuoširdžiai norėčiau visus matyti vieningais, bet suprantu, kad to realiai niekada nebus, nes kiekvieno įsitikinimai yra brangesni už kitų ir jais matuojama “tiesa – netiesa”.

Kova prieš sistemą (slibiną), yra sunki, todėl kiekvienas kovotojas norėdamas prieš ją kovoti, turi žinoti sistemos veikimo principus, nes – kito kelio tiesiog nėra!

Vaidas Žemaitis

 

 

 

 


Patiko? Pasidalinkite!