Patiko? Pasidalinkite!

Ne kartą grįžau prie savo šalies sovietinio periodo istorinio nagrinėjimo, ir štai ką pagaliau galiu apibendrinti, nebijodamas būti apkaltintas „raudonu“ ar dar kokiu nors išverstskūriu: iš prigimties esu neagresyvus (kiek tai leidžia dabartinė situacija) nacionalistas.

Komunistų aš nevirškinu. Anų, senųjų komunistų; gi dabartiniai teliko tik kaliausės pavidalo priperstkelniai. O sovietinė okupacija turi būti vertinama keliais periodais. Pats baisiausias tai buvo jų revoliucija su po to sekusiu pilietiniu bei II pasauliniu karu ir Stalino uzurpacijos metai.

Deja, aš to periodo neužkabinau, todėl belieka tikėti ar netikėti, kas dabar kurpiama su Lietuvos istorija. Aišku tik viena, kad niekas mums patiems dar neaišku. Štai kodėl nuplėšiamos ir vėl prikabinamos atminimo lentos, po to jos dar sykį nulupamos ir vėl atstatomos.

Kokia baisi gėda valstybei!!! Ir nė vieno nubausto?! Gal greitu laiku vieni kitiems ant galvų pradėsim šikti? Aš pavyzdžiui labai smerkiu Vytautą, kad jis čia parsitarabanijo šutvę vagių bei sąžinės neturinčių, vien tik pinigus mylinčių plėšikų, kurie dabar jau mus plėšia aukštai iškėlę galvas.

Jei vertinsime savo gyvenimo lygį vienu atskirai paimti vidutiniu individu, tai vaizdas susidarys klaikus: buvę per amžius darbštūs, niekaip nesugebame (tiksliau, mums neleidžia) prisiartinti savo gyvensenos prie labiausiai išsivysčiusių šalių.

Turėjome iškreiptą socializmą, kuris buvo priverstas žlugti. Bet žmonėms jis buvo priimtinesnis (nesakau, kad geresnis) už dabartines gėrybes išrinktųjų saujelei. Deja, Žmogus savo mąstysena dar nepriaugo iki reikalingos sukurti politinės sistemos. Beje, ar kas pasakė, kad socializmas yra bloga ekonominė sistema? Aš tegirdėjau tik žodžius, jog ji – nekonkurencinga, pati sau prieštaraujanti ir pan.

Socializmą pakeitė kapitalizmu, su kuriuo jau priėjome liepto galą. Kas be baisios krizės, visų valdžių vieningai pranašaujamos, mūsų laukia ateityje? Gal atėjo laikas pradėti galvoti ir kelti reikalavimus?

Voldemaras Zacharka


Patiko? Pasidalinkite!