Patiko? Pasidalinkite!

Lietuvoje veikianti vakarų korporacijų žiniasklaida nutyli tiesą, apie Valdo Adamkaus sąsajas su ČŽV ir apie Lietuvoje veikusį slaptą ČŽV kalėjimą.

Nutyli ir tai, kad 2018-07-12, Ženevoje JTO priėmė Bendrąsias pastabas Nr. CED/C/LTU/CO/1, kurios nustato Lietuvos Generaliniam prokurorui terminą iki 2018-09-15 surašyti kaltinamąjį aktą V. Adamkui ir A. Pociui už Violetinio slaptojo kalėjimo steigimą.

Šiame kalėjime buvo gyvuliškai kankinami apie 30 arabų, kurių kaltė taip ir nebuvo įrodyta jokiame teisme. Ponui abu Zubaydah Valstybės saugumo departamento pareigūnai išdūrė akį.

Dalia Grybauskaitė pritarė EŽTT sprendimui ir pareiškė, kad privalėsime jį vykdyti.

Buvęs BNS naujienų agentūros vadovas Artūras Račas drąsiai ir užtikrintai sako, kad Valdas Adamkus ateidamas į šį postą perlipo per visus įstatymus. Nijolė Oželytė sako, kad Lietuvoje teisingumo nėra, nes nuo pat valstybės susikūrimo, tą patį pakartojo ir apie Valdą Adamkų, kad šis buvo išrinktas neteisėtai.

Vilius Normantas


Patiko? Pasidalinkite!