Patiko? Pasidalinkite!

Mokytoja Astra visiems gerai žinoma kaip antilandsbergistė ir mitingų organizatorė. Jai vienintelei pavyko suvienyti visus visuomenininkus ir sukviesti į 2021 metais rugpjūčio 10 dieną vykusį mitingą, apie kurį dar kalbama iki šiol. Deja, Astros nuomonė labai nepatinka Landsbergių režimui, todėl bandoma su ja susidoroti.

Antanas Kandrotas trečiadienio rytą pranešė, kad jam skambino Astra ir pranešė, jog į jos namus įsiveržė pareigūnai ir atlieka kratą. Kaip Antanas pridūrė, iš jos  bus paimti visi kompiuteriai, telefonai ir skaitmeninės laikmenos.

Greičiausiai iš mokytojos bus bandoma padaryti Lietuvos priešę, kaip jau įvyko su Paleckiu, Lekstučiu, Kandrotu, Ragelskiu ir kitais Landsbergių režimui nepalankiais asmenimis.


Patiko? Pasidalinkite!