Patiko? Pasidalinkite!

Vytautas Landsbergis vis dar “spardosi”. Prieš ką? Prieš šeimininką, ar prieš Dievą? O gal šiaip sau, iš neturėjimo ką veikti. Kas čia iš tikro žino, kas dedasi jo žiloje galvelėje…

Tik kad ir kaip bebūtų, rusai vis dar puola. Šį kartą jie užpuolė Lietuvą, naudodami branduolinį ginklą – Astravo AE. Mes rusus gąsdiname amerikonais su smėlio spalvos, dykumoms skirtais tankais, o rusas mus – su branduoline bomba – Astravo AE.

Jėgos nelygios, bet ar mes galime ką pakeisti? Savo branduolinę bombą Ignalinoje uždarėme – pasidavėme rusams. Būtume turėję, tai būtume galėję gąsdinti ne tik rusą, bet ir Batką… Ehhhh…

Na ką, skaitykite ir džiaukitės mūsų Vytautu:

LAIŠKAS visiems

Rašiau užvakar laišką,
atsakydamas į JAV žurnalisto laišką.

Vis apie tą patį: apie skelbiamą visų lietuvių šioje statomoje ir naikinamoje
valstybėje — nuo mindauginės iki nausėdinės —
kaltę dėl holokausto.

Parašiau, kad man amžinai nepatinka šūkavimai:
“jūs, lietuviai, šiokie ir tokie!” (Citavo laiške poną Aradą iš Izraelio).

Juk ir kitiems nepatinka, kai girdi šūkaujant: “jūs, žydai,
šiokie ir tokie”. (Kaip Šustauskas iš Kauno).
.

Nepatinka tai ir man, nors nesu žydas, tik žmogus.
Tad gal susitarkim, jog nereikia. Neužsikrėskim nors tuo virusu.

Kai keikia lietuvius kaip daiktą, pavyzdžiui, iš raudonojo Kremliaus,
girdžiu vis naujus fiurerius. Užvarančius mums net Astravą.

Nevarykim nė ant rusų kaip visumos, jie kenčia už nenusiplautas nuodėmes.

Tiesa, ir pats esu nusidėjęs, kai sakydavau: lietuviai,
nebūkite (nebūkim) dunduviai.

Bet ir čia galvodavau apie provincialius Jono Meko, pasaulinio kūrėjo,
ignorantus, o ne tobulėjančią tautą.

Netobulėjančią? – tą jūs blogai išgirdote.

Vaidas Žemaitis


Patiko? Pasidalinkite!