Patiko? Pasidalinkite!

Ramūnas Šaučikovas – naujienų portalo 15min ir naujienų agentūros BNS Lietuva direktorius, bus teisiamas Nicoje (Prancūzija). 2020 05 29 Kazimieras Juraitis ir Advokatas prof. Stanislovas Tomas informuoja: 2020 05 29 Prancūzijos antstolė per DHL išsiuntė šaukimą Šaučikovui į liepos 10 d. teismo posėdį, kuris įvyks 13:30 val. DHL siuntos nr. 6477742390.

15min gavo šaukimą į teismą DHL
DHL siuntų tarnybos šaukimo įteikimo ekrano kopija

Prof. advokatas Stanislovas Tomas gegužės 26d. savo Facebook paskyroje rašė, kad: “15min parašė, kad aš netikras advokatas, o Kazimieras Juraitis netikras žurnalistas 🙂 Tuoj gaus tikrą šaukimą į teismą” Kaip matote ekrano kopijoje, šaukimas jau įteiktas, jį priėmė 15min.lt žurnalistė Andžela Adomovič Gečienė

Pridedame KALTINAMĄJĮ AKTĄ (tai ne ieškinys, o kaltinamasis aktas, nes jam yra iškelta BAUDŽIAMOJI byla) KALTINAMIEJI Jūs turite atvykti asmeniškai į šį posėdį, vienas arba su advokatu.

1/ Advokato pagalba Jeigu Jums reikalinga advokato pagalba, Jūs galite, gavę šaukimą: arba susisiekti su savo pasirinktu advokatu, arba prašyti, kad Advokatų ordino pirmininkas paskirtų advokatą, pateikiant tokį prašymą į Advokatų ordiną prie Tribunolo, kuriame esate šaukiamas, nepilnamečiams kaltinamiesiems advokatas sistemiškai yra pirmininko skiriamas.

2/ Negalimumas atvykti Jeigu manote, kad Jums neįmanoma atvykti į posėdį, turite parašyti Tribunolo kolegijos pirmininkui laišką ir paaiškinti neatvykimo motyvus, pateikiant visus pateisinančius dokumentus (medicinines pažymas…). Jūsų laiškas bus pridėtas prie bylos. Jeigu Jūsų motyvai posėdžio metu pripažįstami pateisinamais, posėdis bus atidėtas ir naujas šaukimas į kitą posėdį bus Jums išsiųstas. Jeigu Jūsų motyvai nepripažįstami pateisinamais, Jūs busite teisiamas Jums nedalyvaujant. Jūs būsite teisiamas Jūsų priešininko pateiktų elementų pagrindu.

3/ Advokato atstovavimas Jūs taip pat turite galimybę paprašyti būti teisiamam Jums nedalyvaujant, o dalyvaujant Jūsų advokatui. Tokiu atveju Jūs turite nusiųsti Tribunolo kolegijos pirmininkui laišką, aiškiai nurodant, kad Jūs sutinkate būti teisiamas Jums nedalyvaujant ir kad Jūs įpareigojate advokatą, kurio vardą nuorodote, Jums atstovauti. Jis bus pridėtas prie bylos. Jeigu Tribunolas įvertins, kad Jūsų asmeninis atvykimas yra reikalingas, jis atidės bylą ir Jūs gausite naują šaukimą.

4/ Bausmė neatvykus Jeigu Jums gresia laisvės atėmimas, lygus arba ilgesnis nei 2 metai, o Jūs neatvykstate ir aiškiai nepaprašėte advokato Jums atstovauti (§ 3), Tribunolas gali išduoti mandatą Jus atvesdinti arba areštuoti.

5/ Kaltinamiesiems primenamas 1881-07-29 Spaudos laisvės įstatymo 55 str.: Jeigu kaltinamasis pageidauja įrodyti, kad šmeižikiški faktai atitinka tiesą, pagal šio įstatymo 35 str., jis turi  pateikti prokuratūrai arba pareiškėjui jo pasirinktu adresu, priklausomai nuo to kieno prašymu jis šaukiamas: 1° Aprašytus ir kvalifikuotus šaukime faktus, kurių atitikimą tiesai jis nori įrodyti; 2° Dokumentų kopijas; 3° Liudytojų vardus, profesijas ir adresus, kurių pagalba jis ketina įrodinėti. Šiuo pateikimu turi būti pasirinktas adresas baudžiamojo tribunolo apygardoje, ko nepadarius bus prarasta teisė įrodinėti.

Svarbios rekomendacijos Visuose susirašinėjimuose su Tribunolu, Jūs turite pateikti posėdžio datą ir laiką bei kolegijos numerį, kurie minimi aukščiau, patikslinant « Baudžiamasis tribunolas ». Ko nepadarius, laiškas gali pasimesti. Jūsų gynybos interesais, Jums patariama pateikti Tribunolui, galimai per advokatą, Jūsų pajamų įrodymus (pažymas apie atlyginimus, mokesčių deklaraciją).

Kazimieras Juraitis


Patiko? Pasidalinkite!