Patiko? Pasidalinkite!

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai Audronius Ažubalis ir Laurynas Kasčiūnas, įvertinę 2019 m. kovo 12 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimą byloje Drėlingas prieš Lietuvą, kuriuo Teismas konstatavo, kad Lietuvos teismams nuteisus pareiškėją už genocidą prieš Lietuvos partizanus nebuvo pažeista Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija, kreipėsi į Prezidentę Dalią Grybauskaitę ir premjerą Saulių Skvernelį ragindami siekti tinkamo komunistinių nusikaltimų įvertinimo Europos Sąjungos (ES) lygmeniu. Anot Seimo narių, nutarimu šioje byloje EŽTT taip pat sukūrė precedentą ir pirmą kartą sovietų represijas prilygino genocidui.

„EŽTT sprendimas svarbus teisiniam ir politiniam sovietų nusikaltimų vertinimui. Lietuva ir kitos Vidurio Europos bei Baltijos valstybės nuo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pradžios reikalauja pripažinti sovietų genocidą, bet oponentai teigia, kad sąvoka „genocidas“ netinkama sovietų terorui apibūdinti. Dalis Europos teisininkų mano, kad sovietų pareigūnus reikia teisti tik dėl nusikaltimų žmoniškumui, o ne dėl genocido. EŽTT sprendimas pabaigė šias diskusijas ir bent jau teisminės praktikos srityje aiškiai prilygino sovietinius – komunistinius nusikaltimus genocidui“, – teigė A. Ažubalis.

„Šis Teismo sprendimas sukuria pagrindą tolesniam sovietų nusikaltimų vertinimui Europos Sąjungos lygmeniu. Atsižvelgdami į tai, prašome Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir J. E. Prezidentės inicijuoti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pakeitimus, kuriais remiantis sovietų represijos prieš Baltijos valstybių ir Vidurio Europos regiono gyventojus būtų pripažintos genocidu“, – teigė L. Kasčiūnas.

Seimo nariai savo rašte taip pat atkreipia dėmesį, kad siekdama būti vertybine Bendrija, Europos Sąjunga privalo siekti vienodo nacizmo ir komunizmo padarytų nusikaltimų vertinimo Bendrijos lygmeniu. Nacių vykdyto genocido neigimas ir nacių simbolikos naudojimas yra uždraustas įstatymų daugelyje ES valstybių. Tačiau komunistinio režimo nusikaltimai nėra visuotinai įvertinti. Tokios skirtingos interpretacijos žeidžia komunistinių režimų aukų atminimą bei skatina neteisingumo ir dvigubų standartų pojūtį. Anot parlamentarų, Europos Sąjungos institucijose privalome parodyti lyderystę kuriant bendrą istorinį vertinimą totalitarinių režimų atžvilgiu.

LRS inf.


Patiko? Pasidalinkite!