Patiko? Pasidalinkite!

„Sorošo – Landsbergistai”,  Audronius Ažubalis ir Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į Vyriausybės atstovą, prašydami įvertinti, ar priimant sprendimą dėl K. Škirpos alėjos pakeitimo į Trispalvės alėją, Vilniaus miesto savivaldybės taryba nepažeidė Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo.

2019 m. liepos 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. 1-140 „Dėl Trispalvės vardo suteikimo alėjai ir jos ribų“, kuriuo nusprendė pakeisti Kazio Škirpos alėjos pavadinimą Senamiesčio seniūnijoje į Trispalvės alėjos ir patikslinti gatvės geografines charakteristikas, gatvės lentelėje rašyti Trispalvės alėja ir pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1998 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. 129 „Dėl vardų suteikimo Vilniaus gatvėms ir tiltui“ 6 punktą.

A. Ažubalio teigimu, „Remigijaus Šimašiaus ir jo rėmėjų sprendimas pakeisti K. Škirpos alėjos pavadinimą į Trispalvės prieštarauja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymui Nr. 1V-57, kuris nustato pavadinimų gatvėms suteikimo ir keitimo tvarką. Buvo imtasi neatsakingo istorinių asmenybių nuopelnų Lietuvos valstybės ir krašto istorijai vertinimo. Todėl tikimės, kad Vyriausybės atstovai imsis atitinkamų veiksmų kreipdamiesi į teismą“.

„Prisimintina, kad alėją palei Vilnelę nuo Arsenalo g. iki Sereikiškių parko pavadinti Kazio Škirpos vardu Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė 1998 m. vasario 4 d. atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų suteikimo komisijos siūlymus ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pritarimą. Pavadinimų suteikimo komisijos aiškinamajame rašte, kuriame pateiktas siūlymas pavadinti šią alėją K. Škirpos vardu, nurodoma, kad K. Škirpa buvo Vilniaus karo komendantas 1919 m. sausio 1 d. Gedimino pilies bokšte (pirmą kartą sostinės istorijoje) iškėlęs Trispalvę.

Taigi, būtent dėl šio nuopelno alėjai suteiktas K. Škirpos vardas. Atsižvelgiant į visa tai, prašome įvertinti, ar priimant sprendimą dėl K. Škirpos alėjos pakeitimo į Trispalvės alėją, nebuvo pažeistas Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas, kuriame nurodyta, jog pavadinimai gatvėms su asmenvardžiais turi būti parenkami vertinant personalijų nuopelnus Lietuvos valstybės ar krašto istorijai, mokslui, menui, kultūrai, politikai ir kitoms visuomeninio gyvenimo sritims“, – teigia L. Kasčiūnas.

Stanislovas Tomas kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą  dėl valstybės apdovanojimų tarptautiniams nusikaltėliams Jonui Noreikai ir Kaziui Škirpai panaikinimo

Lietuvos Respublikos Prezidentas yra suteikęs apdovanojimus tarptautiniams nusikaltėliams, Adolfo Hitlerio bendražygiams:

1) Pirmojo laipsnio Vyčio kryžius (Lietuvos Prezidento dekretas Nr. 1205) suteiktas naciui Jonui Noreikai.

Primintina, kad nacis Jonas Noreika 1941-08-06 pasirašė įsakymą konfiskuoti žydų turtą, paskelbė skelbimą Nr. 6, kuriame nurodė, kad žydai turi nešioti ant drabužių Dovydo žvaigždę, neturi teisės išeiti į lauką nuo 20:00 iki 06:00, neturi teisės samdyti darbui lietuvių kraujo žmonių, o 1941-08-22 pasirašė įsakymą įsteigti Žagarės getą ir įkalinti ten visus Šiaulių apskrities žydus;

2) Vyčio kryžius su kardais ir pulkininko laipsnis po mirties (Lietuvos Prezidento dekretas Nr. 560) yra suteiktas naciui Kaziui Škirpai.

Primintina, kad nacis Kazys Škirpa yra žinomas dėl sekančių pasisakymų:

“The genius Führer of the Great Germany has proclaimed fight against any injustice in Europe, and has a goal of saving its culture and civilisation from Jews”
“The life of independent Lithuania that had been started to be built on democratic foundations failed to justify expectations of the Lithuanian nation. The newly re-
established State by me and my Government will have the same foundations as that of the German Third Reich, i.e. National Socialism”.

“It is necessary to strengthen the anti-Jewish action in order to arrive to maturity of
the Lithuanian nation. It is very important to get rid of all Jews. Therefore, it is
necessary to create such an airless climate in the country against Jews so that not even a single Jew would not find bravery to think that he might have even minimal rights or surviving opportunities in general in the New Lithuania. The objective is to force all Jews to run away from Lithuania.”

Taip pat nacis Kazys Škirpa buvo susitikęs su Adolfu Hitleriu ir susitikimo metu asmeniškai prašė Adolfo Hitlerio, kurį jis vadino “genijumi”, išplėsti Antrąjį pasaulinį karą į Rytų Europą. Antrojo pasaulinio karo išplėtimas į Rytų Europą buvo tragiška klaida, p. Prezidente. Pateikiu Jums nuotrauką iš Škirpos ir Hitlerio draugiško susitikimo:

kirpa su Hitleriu

Todėl, gerb. Lietuvos Prezidente, prašau Jus panaikinti nacio Jono Noreikos apdovanojimą Pirmojo laipsnio Vyčio kryžiumi ir nacio Kazio Škirpos apdovanojimą Vyčio kryžiumi su kardais ir jam suteiktą pulkininko laipsnį.

Laikau, kad esate Europos kultūros žmogus, o ne vandalas, ir todėl neabejoju, kad Vyčio kryžius ir pulkininko laipsnį Jūs iš tarptautinių nusikaltėlių atimsite pačiu artimiausiu metu.

Kas nugalės?

Tai, kad Laurynas Kasčiūnas gina Škirpą, nieko nuostabaus, nes jis prieš keletą metų su Murza „meldėsi” Hitleriui ir jo išleistai knygai „Mein Kampf”.

Kasčiūnas Hitleris Ažubalis

Persidažęs Kasčiūnas tapo didžiuoju „Sorošo – Landsbergistu” ir JAV politikos pasekėju.

Stanislovas Tomas turi pasaulio žydų užnugarį ir palaikymą, todėl ši kova greičiausiai bus taškas „Sorošo – Landsbergių” egzistavimui. Tai, kad prezidentas pasakė, kad šią problemą turi spręsti istorikai, tėra bandymas nusimesti atsakomybę, o ir tie istorikai „Anušauskinio” tipo, kurie groja ir šoka pagal „Sorošo – Landsbergines” politines melodijas.

Šioje vietoje turėtų suveikti sveikas protas, faktai ir sąžinė. Šiandien taip pat pilna parsidavusių niekšų keliančiu trispalvę ir visokias kitokias spalvotas dryžuotas vėliavas, bet vargu ar juos galima vadinti didvyriais.

Lieka laukti Gitano Nausėdos konkretesnės pozicijos, jam pasitarus su tikrais istorikais.

Linas Naujelis


Patiko? Pasidalinkite!