Patiko? Pasidalinkite!

2018-07-03, Monakas

Hagoje rengiama V. Adamkaus baudžiamoji byla

Pranešimas spaudai

Šiandien advokatas prof. dr. Stanislovas TOMAS kreipėsi į Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorę (Haga) su prašymu iškelti baudžiamąją bylą V. Adamkui ir A. Pociui, pateikti jiems kaltinimus dėl įsteigto Lietuvoje Violetinio slaptojo kalėjimo, išduoti arešto orderius.

Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) 2018-05-31 nutarimo §§ 497, 532, 552 ir 633 rašoma, kad “už pagrįstos abejonės ribų” įrodyta, kad Lietuvoje buvo įsteigtas Violetinis slaptasis kalėjimas, kuriame be teismo sprendimo buvo neteisėtai laikomi ir kankinami arabai. Kitaip tariant, abejonė gali būti tik nepagrįsta.

Nė vieno arabo, kankinto Violetiniame slaptajame kalėjime, kaltė taip ir nebuvo įrodyta JAV teisme.

EŽTT nutarimo §§ 678 ir 683 rašoma, kad arabų laikymas ir kankinimas Violetiniame slaptajame kalėjime yra tarptautinis nusikaltimas. Iš §§ 307 ir 317, o taip pat iš Marty ekspertizės seka, kad baudžiamojon atsakomybėn už Violetinį slaptąjį kalėjimą turi būti patrauktas Prezidentas (V. Adamkus) ir Valstybės saugumo departamento vadovas (A. Pocius).

Lietuvos Vyriausybės 2017-12-29 pasiaiškinime Jungtinių Tautų Organizacijai rašoma, kad per 8 tyrimo metus Lietuvos Generalinis prokuroras taip ir nesugebėjo įtarti kas yra kaltas dėl Violetinio slaptojo kalėjimo steigimo. Lietuvos generalinis prokuroras taip pat skundžiasi, kad apkaltinti V. Adamkų nepavyksta dėl Rumunijos ir Afganistano prokurorų kaltės.

Todėl advokatas Stanislovas Tomas teigia, kad Lietuvos Generalinio prokuroro tyrimas nepavyks be Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuratūros, veikiančios Hagoje, pagalbos.

Profesorius Stanislovas Tomas prašo iškelti baudžiamąją bylą V. Adamkui ir A. Pociui pagal Romos statuto 7(1)(E) straipsnį (slaptieji kalėjimai) ir 7(1)(F) straipsnį (kankinimai).

Asistentė Olga Martinez

Prof. mult. dr. S.Tomo advokatų kontora Eaglex Ltd.

Sarko Feodas, Normandijos salos

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas  pareiškė, kad Lietuva ne tik nevydkys jokio tyrimo dėl to,  kas atsakingi už CŽV kalėjimą Lietuvoje, bet apskritai – skųs minėtą EŽTT sprendimą, kaip tai neva padarė Lenkija.

Advokatas Stanislovas Tomas juokiasi iš tokių išvedžiojimų ir sako, kad „ponas Bakas neskaitė jokių dokumentų – nei EŽTT sprendimo, nei JAV Senato pranešimo apie slaptus CŽV kalėjimus.  Kai V.Bakas kalba, kad yra skirtumų su Lenkija, tai jis kalba niekus, nes nesugebėtų pagrįsti to, ką sako. Tačiau reikia pabrėžti ir kitą dalyką – CŽV kalinys nebuvo laikomas ne tik Lietuvos slaptajame kalėjime, tačiau ir Lenkijos. Ir Lenkijos vyriausybė iš tikrųjų bandė paprašyti EŽTT, kad  šis teismas leistų perduoti šią bylą į EŽTT Didžiąją kolegiją.  Todėl EŽTT sprendimo skųsti negalima, galima tik paprašyti leidimo perduoti šią bylą svarstymui į Didžiąją kolegiją.  Lenkija negavo tokio leidimo, ir EŽTT atsakymas buvo vieno sakinio : „leidimas neduotas“. Todėl lenkai tik užtęsė šio EŽTT sprendimo įsigaliojimą septyniems mėnesiams, daugiau jie niekio nepasiekė. Todėl ir Lietuva nieko nepasieks, paprašiusi leidimo EŽTT peržiūrėti šią bylą. Tačiau teikti tokį prašymą Lietuvai beprasmiška dar ir todėl, kad EŽTT nurodė, kad šis sprendimas yra įrodytas „už pagrįstos abejonės ribų“.  EŽTT kartais sako, kad žmonės turi pagrįsta abejonę suabejoti EŽTT sprendimais, tačiau Abu Zuaidos byloje pagrįstos abejonės negali būti.  Kitaip sakant, EŽTT sako, kad jeigu Lietuva abejoja dėl Abu Zuaidos, tai ši abejonė yra nepagrįsta. Nes pagrindinis šios bylos įrodymas yra JAV Senato paviešinti dokumentai, kurie buvo paviešinti dar 2014 m. Kitaip sakant, Skvernelis ir Grybauskaitė sako, kad JAV Senatas padarė Lietuvai žalą, paviešindamas tuos dokumentus. Todėl vienintelis būdas panaikinti tuos įrodymus tuo metu buvo bandyti apskųsti JAV teismui JAV Senato sprendimą. Tam JAV teismas duoda du metus, tačiau Lietuva tokio sprendimo neapskundė, ir šį Senato sprendimą EŽTT priėmė kaip įrodymą, kad Lietuvoje buvo slaptas CŽV kalėjimas“.

Todėl V.Bako postringavimai apie tai, kad Lietuva skųs EŽTT sprendimą, yra apgailėtini. „Bakas, kaip visada, nieko neskaitęs, – sakė S.Tomas televizijai „pressjaz“, –  tuo labiau, kad Lietuvos vyriausybė nėra apsisprendusi, ar skųs šį sprendimą“.

S.Tomą piktina buvusio V.Landsbergio padėjėjo R.Bogdano išvedžiojimai, kad CŽV už kalėjimą Lietuvoje kyšiams išleido ne keliolika milijonų dolerių, tačiau kyšiams buvo išleistas „vienaženklis skaičius“.

https://fas.org/irp/congress/2014_rpt/ssci-rdi.pdf

„Tai yra melas, nes JAV Senato dokumente trijose vietose kalbama apie Lietuvos pareigūnams sumokėtus kyšius, – sakė S.Tomas, –  ten sakoma, kad „lietuviai paprašė „vienaženklis skaičius“ milijonų dolerių. Mes sumokėjome jų paprašytą sumą ir dar „vienaženklis skaičius“ milijonų dolerių daugiau. Atsilygindami už jų pagalbą ir entuziazmą, sumokėjome papildomai „vienaženklis skaičius“ milijonų dolerių. Todėl mes kalbame apie sumą, kuri tikriausiai viršijo 10 mln. dolerių, nes trijose vietose kalbama apie „milijonus dolerių“. Ir šie pinigai, be abejonės, buvo sumokėti Arvydui Pociui ir Valdui Adamkui.  Todėl dabar, kai paskelbta, kad Valdas Adamkus abejoja šiuo EŽTT sprendimu, jis yra cituojamas kaip objektyvus liudininkas, ir šis Adamkaus pasakymas yra pristatomas kaip objektyvi tiesa. Todėl kaip pavyzdį paimkime tą patį Henriką Daktarą, kuris taip pat abejoja, kad jis padarė kokį nors nusikaltimą.  Tačiau šios Daktaro abejonės žiniasklaidoje yra pristatomos kaip melas, o V.Adamkaus – taip objektyvi tiesa. Tačiau H.Daktaro statusas nieko nesiskiria nuo Valdo Adamkaus – jie abu yra kaltinami ir abu yra nusikaltėliai, ir aš sakyčiau, kad Henrikas Daktaras padarė žymiai mažesnę žalą visuomenei už Valdą  Adamkų.  Nes net JAV Senatas rašo, kad amerikiečiai nutarė uždaryti Lietuvoje slaptąjį kalėjimą todėl, kad Arvydas Pocius neleido gydytojams lankyti tuos kankinamus arabus.  T.y. lietuviai uždarutė gydytojams matyti tuos kankinamus arabus, ir todėl CŽV nutarė perkelti kalėjimą į kitą šalį, kur gydytojai galės apžiūrėti kankinamus žmones.  Reiškia, lietuvių žiaurumas buvo pats didžiausias, ir Senato dokumente rašoma, kad jokioje kitoje šalyje nebuvo tokios problemos, kad vietinė valdžia uždraustų kalėjimą lankytis gydytojams.  Todėl ten ir paprašyta, kad lietuviams buvo sumokėta tiek ir tiek milijonų dolerių papildomai.  Todėl tie pinigai yra Valdo Adamkaus ir Arvydo Pociaus kišenėse – tai yra tarptautiniai nusikaltėliai, kuriuos reikia pasodinti į kalėjimą. Neabejoju, kad ir V.Bakas yra gavęs tų pinigų, nes aš manau, kad jie pasidalino pinigais su visais tam, kad byla būtų numarinta.  Kodėl Lietuvoje nevykdomas joks tyrimas dėl CŽV kalėjimo ir iki šiol nėra pateikti jokie kaltinimai dėl žmonių kankinimo? Todėl V.Bako elgesys (jis sako, kad lietuva skųst tą EŽTT sprendimą) man sudaro tokį įspūdį, kad su juo tais milijonais dolerių buvo pasidalinta.

Senato dokumente rašoma, kad 2006 m. CŽV turėjo du slaptus kalėjimus – vieną Lietuvoje, kitą Afganistane.  Juose buvo laikomi 28 žmonės.  „Iš jų tik aštuoni buvo laikomi Afganistane, kiti – Lietuvoje, nes Afganistane laikyti kalinius žymiai pavojingiau, nei Lietuvoje – kalinius gali išgelbėti sukilėliai. „Ne jeigu Lietuvos kalėjime buvo laikoma tik 20 žmonių, tai yra labai mažas kalėjimas, nes jam prižiūrėti reikia tik apie 20 pareigūnų, – kalbėjo S.Tomas, – lietuvis gali kankinti arabus už, pvz., 100 eurų per mėnesį. Nes tai atsispindi net Senato dokumentuose – CŽV rašo, kad lietuviai paprašė tiek ir tiek papildomai milijonų dolerių, o amerikiečiams pasirodė, kad jie prašo per mažai, ir sumokėjo daugiau, nei prašė lietuviai“.

 

 

 

 

 

 

laisvaslaikrastis.lt


Patiko? Pasidalinkite!