Patiko? Pasidalinkite!

Šiandien Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos nariai Ramūnas Karbauskis, Mindaugas Puidokas, Agnė Širinskienė ir Tomas Tomilinas registravo įstatymo dėl Europos Sąjungos (ES) bei jos valstybių narių ir Kanados strateginės partnerystės susitarimo ratifikavimo pataisas, kuriomis siūloma Lietuvos Respublikos Seimui šią sutartį ratifikuoti kartu padarant Lietuvos Respublikos pareiškimą ratifikavimo metu.

„ES ir Kanados sutarties ratifikavimas bus reikšmingas žingsnis plėtojant Kanados ir Lietuvos tarpvalstybinius ryšius. Kartu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai yra svarbu plėtoti savo žaliąją politiką ir ratifikuojant sutartį išsklaidyti tas abejones, kurios yra kilusios Europoje dėl ES ir Kanados taikomų skirtingų standartų genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) atžvilgiu. Todėl nusprendėme prisijungti prie Europos Komisijos, Slovėnijos, Lenkijos, Belgijos pareiškimų, išsakytų sutarties pasirašymo metu. Tokiu būdu, prisiimdami naujus tarptautinius įsipareigojimus, užtikrinsime, kad Lietuvos vartotojus pasiektų tik aukščiausios kokybės, ES taikomus reikalavimus atitinkantys maisto produktai, kartu saugosime ir savo žemės ūkio sektorių: jo patrauklumas vartotojui slypi ekologijos principus atitinkančioje gamyboje, kuri yra nesuderinama su GMO vartojimu“, – teigia LVŽS frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis.

ES ir Kanados susitarimas dar jo rengimo metu kėlė daug diskusijų tiek ES institucijose, tiek ES valstybėse narėse. Diskusijų metu buvo atkreiptas dėmesys ir į skirtingus ES bei Kanados taikomus standartus genetiškai modifikuotų organizmų bei mėsos, kuriai auginti buvo naudojami hormonai, vartojimo maistui atžvilgiu. Europos Sąjunga, remdamasi siekiu užtikrinti ES gyventojams aukšto lygio visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos sąlygas, vadovaujasi atsargumo principu ir taiko ypač griežtas taisykles.

Seimo nario Mindaugo Puidoko teigimu, valstybių pareiškimai tarptautinių susitarimų pasirašymo ar ratifikavimo metu yra įprasta valstybių praktika ir valstybių teisė, kurią joms numato Vienos konvencija dėl tarptautinių sutarčių teisės.

„Valstybių pareiškimais paprastai paaiškinama, kaip valstybės interpretuoja ir taikys tarptautinių sutarčių nuostatas tada, kai šios sutartys įsigalios. Vien Kanados ir ES sutarties pasirašymo metu buvo padaryta beveik 40 įvairių pareiškimų. Valstybių pareiškimai tarptautinių sutarčių pasirašymo ar ratifikavimo metu rodo, kad jos yra aktyvios tarptautinės bendruomenės dalyvės, kurios supranta priimamų sprendimų reikšmę ir prisiimamų tarptautinių įsipareigojimų svarbą“, – sako Seimo narys M. Puidokas.

Registruotose įstatymo pataisose yra deklaruojama, kad Lietuvos Respublika pripažįsta, jog Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kanados strateginės partnerystės susitarimas nepadarys poveikio Europos Sąjungos teisės aktams, susijusiems su GMO ir produktų, gautų naudojant naujas veisimo technologijas, leidimu, pateikimu rinkai, auginimu ir ženklinimu, o valstybės narės išlaiko galimybę riboti ar drausti GMO auginimą savo teritorijoje, kaip tai numato šiuo metu galiojantys ES teisės aktai. Lietuvos Respublika, siekdama užtikrinti aukšto lygio žmogaus gyvybės ir sveikatos apsaugą, patvirtina, kad nė viena Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kanados strateginės partnerystės susitarimo nuostata nedaro poveikio Europos Sąjungos teisės aktams dėl hormonais apdorotos jautienos, todėl Europos Sąjunga galės toliau taikyti galiojančius savo teisės aktus dėl ūkinių gyvūnų augimui skatinti skirtų hormoninį poveikį turinčių medžiagų uždraudimo. Tai savo pareiškime sutarties pasirašymo metu yra patvirtinusi ir Europos Komisija.

bukimevieningi.lt pagal LRS.inf


Patiko? Pasidalinkite!