Patiko? Pasidalinkite!

EP nariai balsuos dėl aviacinio kuro „žalinimo“

Siekdami, kad iki 2050 m. Europa taptų klimatui neutraliu kontinentu EP nariai siūlys aviacijoje naudoti daugiau tvaraus kuro, pavyzdžiui, sintetinį kurą, vandenilį ar naudotą kepimo aliejų.

Ketvirtadienį europarlamentarai aptars ir balsuos dėl naujų tvaraus aviacinio kuro plėtros ES taisyklių. Jomis siekiama paskatinti avialinijas ir oro uostus naudoti daugiau tvaraus kuro, kuris mažintų aviacijos sektoriaus anglies dvideginio išlakas ir prisidėtų prie kovos su klimato kaita.

Parlamento derybų mandato su ES Taryba projekte, kuriam jau yra pritaręs EP Transporto ir turizmo komitetas, siūlomi ambicingi minėto kuro naudojimo tikslai. Iki 2040 m. tvarus kuras turėtų sudaryti bent 37 proc. aviacijos sektoriuje suvartojamo kuro, o iki 2050 m. – bent 85 proc. (Komisija atitinkamai siūlo 32 proc. ir 63 proc.). Kartu siūloma įsteigti Tvarios aviacijos fondą, kuris skatintų investicijas į tvaraus kuro gamybą, naujo tipo variklių technologijų plėtrą ir padėtų sumažinti aviacijos sektoriaus taršą.

Civilinė aviacija atsakinga už 13,4 proc. ES transporto anglies dvideginio išlakų. Naujosios taisyklės yra dalis ES žaliojo kurso paketo, kuriuo ES planuoja iki 2030 metų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 metų lygiu.

Diskusija: ketvirtadienį, liepos 7 d.

Balsavimas: ketvirtadienį, liepos 7 d.

Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas


Patiko? Pasidalinkite!