Patiko? Pasidalinkite!

Napoleonu pravardžiuojamas, galimai didybes manija sergantis, Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, labiausiai (vos ne kas dieną) rūpinasi Rusijos ir Baltarusijos reikalais. Šį kartą ėmėsi prižiūrėti Rusijoje artėjančius rinkimus į Dūmą

Kovo 22 dieną užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis dalyvavo Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų taryboje, kurioje aptarti ES–Turkijos santykiai, ES Pietų kaimynystės politika, situacija Rusijoje, Sakartvele, Vakarų Balkanuose, žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Venesueloje, Mianmare ir Honkonge.

Taryboje Lietuvos diplomatijos vadovas atkreipė dėmesį į tebesitęsiančias Kremliaus represijas prieš pilietinę visuomenę ir opoziciją, kvietė laikytis vertybinės politikos Rusijos atžvilgiu.

„Kremlius ir toliau demonstruoja visišką nepagarbą demokratiniams principams ir vertybėms. Artėjant rinkimams į Dūmą, stebime vis agresyvesnes represijas prieš tuos, kuriuos Kremlius laiko grėsme sau – suimti apie 200 savivaldos deputatų. Tikiu, kad ES santykiai su Rusija bus visų pirma grįsti principais ir vertybėmis – pagarba demokratijai ir žmogaus teisėms bei kitų valstybių suverenitetui, o ne ekonominiais interesais. Į Rusijos veiksmus Europa iki šiol visada reaguodavo reaktyviai, šįkart ES gali pasielgti kitaip“, – sakė ministras G. Landsbergis.

Pasak užsienio reikalų ministro, nėra galimybių siūlyti Rusijai platesnio dialogo, kol Kremlius nepradės gerbti tarptautinės teisės ir tautų suverenumo.

Kalbėdamas apie politinę krizę Sakartvele, ministras akcentavo ES įsitraukimo tarpininkavimo svarbą, pabrėžė, kad tai itin savalaikis ES geopolitinis žingsnis, atvėręs galimybes politinių jėgų dialogui.

„ES partneriai puikiai supranta mūsų susirūpinimą dėl krizės padėties Sakartvele, šiandien tai labai aiškiai girdėjau iš daugelio kolegų“, – sakė užsienio reikalų ministras.

ES užsienio reikalų ministrų nuotoliniame susitikime su Jungtinių Tautų vyriausiąja žmogaus teisių komisare Michelle Bachelet G. Landsbergis išreiškė susirūpinimą blogėjančia žmogaus teisių padėtimi daugelyje pasaulio regionų, įskaitant ES kaimynystės: Rusijoje, Baltarusijoje, okupuotose Ukrainos ir Sakartvelo teritorijose.

„Nebaudžiamumas už rimtus žmogaus teisių pažeidimus kuria palankią terpę tokių nusikaltimų sklaidai ir tolesnėms režimų represijoms. Tarptautinė bendruomenė turi imtis konkrečių žingsnių, kurie padėtų nubausti kaltuosius. Būtina stiprinti tarptautinius atskaitomybės mechanizmus, fiksuoti ir dokumentuoti pažeidimų mastą“, – sakė užsienio reikalų ministras.

Susitikimo metu patvirtintas platus geografinis sankcijų sąrašas pagal ES globalų žmogaus teisių sankcijų režimą. Sąraše 11 individų ir 4 juridiniai subjektai iš Kinijos, Šiaurės Korėjos, Rusijos, Libijos, Eritrėjos ir Pietų Sudano. Taip pat priimtas politinis sutarimas dėl sankcijų išplėtimo Mianmaro pareigūnams, atsakingiems už karinį perversmą ir besitęsiančias represijas, – rašoma URM pranešime.

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!