Patiko? Pasidalinkite!

Garsusis advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas savo facebook paskiroje paskelbė, kad dalyvaus rinkimuose ir kviečia prisijungti kitus asmenis.

Steigiame komitetą rinkimams į Europos Parlamentą – aš kandidatuoju. Kas nori įstoti į rinkimų komitetą, o vėliau padėti tęsti pensijų ir minimalių algų projektą – rašykite man emailu stanislovas.tomas@gmail.com. Tema: „rinkimų komitetas“. Pradžiai reikia žmonių su deklaruota gyvenama vieta Vilniuje. Įrašykite į emailą vardą, pavardę, asmens kodą, adresą ir telefoną.

Advokatas prof. dr. Stanislovas TOMAS išgarsėjo kai 2018-07-03 kreipėsi į Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorę (Haga) su prašymu iškelti baudžiamąją bylą V. Adamkui ir A. Pociui, pateikti jiems kaltinimus dėl įsteigto Lietuvoje Violetinio slaptojo kalėjimo, išduoti arešto orderius.

Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) 2018-05-31 nutarimo §§ 497, 532, 552 ir 633 rašoma, kad “už pagrįstos abejonės ribų” įrodyta, kad Lietuvoje buvo įsteigtas Violetinis slaptasis kalėjimas, kuriame be teismo sprendimo buvo neteisėtai laikomi ir kankinami arabai. Kitaip tariant, abejonė gali būti tik nepagrįsta.

2018-07-12, Ženeva. JTO priėmė Bendrąsias pastabas Nr. CED/C/LTU/CO/1, kurios nustato Lietuvos Generaliniam prokurorui terminą iki 2018-09-15 surašyti kaltinamąjį aktą V. Adamkui ir A. Pociui už Violetinio slaptojo kalėjimo steigimą. Šiame kalėjime buvo gyvuliškai kankinami apie 30 arabų, kurių kaltė taip ir nebuvo įrodyta jokiame teisme. Ponui abu Zubaydah Valstybės saugumo departamento pareigūnai išdūrė akį.


Patiko? Pasidalinkite!