Patiko? Pasidalinkite!

Pirmadienį Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)pranešė, kad elektra nuo liepos brangs vidutiniškai apie 8 proc., o dujos 26-50 proc.

PATVIRTINTI 2021 M. II PUSM. ELEKTROS ENERGIJOS TARIFAI BUITINIAMS VARTOTOJAMS

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino visuomeninio tiekėjo UAB „Ignitis”* 2021 m. II pusmečio elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, kurie bus taikomi vartotojams, per metus suvartojantiems mažiau kaip 5000 kWh ir nepasirinkusiems nepriklausomo elektros tiekėjo**.Populiariausias „standartinis” vienos laiko zonos tarifas padidės 7,8 proc. (1,1 ct/kWh) iki 15,2 ct/kWh (su PVM), dviejų laiko zonų – 9,9 proc. (1,6 ct/kWh) iki 17,7 ct/kWh (dienos) ir 6 proc. (0,6 ct/kWh iki 10,6 ct/kWh (nakties ir savaitgalio). 

Objektyvios kainos pokyčio priežastys

Elektros energijos kainos 2021 m. II pusm. pokytį iš esmės lėmė žaliavų rinkų pokyčiai, dėl ko išaugo elektros produkto įsigijimo kaina.
Vidutinės elektros energijos kainos vidutinės įtampos (VĮ) ir žemos įtampos (ŽĮ) vartotojams struktūra pagal proporcijas
2021 m. II pusm., proc.Vidutinė elektros energijos kaina VĮ ir ŽĮ vartotojams 2021 m. I pusm. ir 2021 m. II pusm., ct/kWh (be PVM)


Konkretūs tarifai buitiniams vartotojams

Šiuo metu daugiausia buitinių vartotojų yra pasirinkę vienos laiko zonos „Standartinį” mokėjimo planą.VERT ragina buitinius vartotojus būti aktyviais ir pasitikrinti, ar jų pasirinktas mokėjimo planas atitinka vartojimo įpročius. Dažnu atveju, pasirinkus optimalų mokėjimo planą, namų ūkio išlaidos elektros energijai gali sumažėti keliais eurais per mėnesį, kas leistų išvengti didesnių sąskaitų už suvartotą elektros energiją.

Visuomeniniai elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams 2018–2021 m. II pusm., ct/kWh (su PVM)

VERT: NUO LIEPOS 1 D. KEISIS GAMTINIŲ DUJŲ TARIFAI BUITINIAMS VARTOTOJAMS

2021 m. II pusmečiui Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) buitiniams vartotojams nustatė gamtinių dujų tarifo kintamąją dalį – pokytis  26 – 50 proc. už kub. metrą pagal atskiras gamtinių dujų vartotojų grupes. Pastovioji tarifo dalis nesikeičia.

Gamtinių dujų tarifo pastovioji dalis I pogrupio vartotojams (suvartojantiems iki 300 m3 gamtinių dujų per metus) taikoma 0,56 Eur/mėn. su PVM, II ir III pogrupių vartotojams (suvartojantiems daugiau kaip 300 m3 gamtinių dujų per metus) – 3,99 Eur/mėn. su PVM.

Gamtinių dujų tarifo kintamoji dalis susideda iš:

  • gamtinių dujų produkto kainos;

  • gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainos;

  • gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos;

  • saugumo dedamosios.

VERT nustatydama 2021 m. II pusmečiui gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams įvertino tik gamtinių dujų produkto kainos pokytį, aktualią gamtinių dujų tiekimo papildomos saugumo dedamosios kainą, likusios tarifo dedamosios lieka nepakitusios.

Gamtinių dujų produkto įsigijimo kainos pasikeitimas

Vertinant prognozuojamus gamtinių dujų pirkimo pagal gamtinių dujų ateities sandorių kainas TTF biržoje, 2021m. II pusmečiui prognozuojama gamtinių dujų pirkimo kaina yra 20,639 Eur/MWh. Į 2021 m. I pusmečio dujų tarifus buitiniams vartotojams buvo įskaičiuota 14,01 Eur/MWh dujų produkto kaina, augimas – 47,31 proc. Grafike pateikiame į tarifus buitiniams vartotojams pusmečio svertinės įskaičiuotos ir faktinės gamtinių dujų produkto kainos kitimą.

Gamtinių dujų pirkimo (importo) kainos prognozė /faktas (2014 – 2021 metais, Eur/MWh)

Skaičiuojant galutinę gamtinių dujų produkto įsigijimo kainą, įtraukiamas ir skirtumas tarp ankstesniais tarifų galiojimo laikotarpiais prognozuotų ir faktinių gamtinių dujų produkto įsigijimo kainų bei pinigų kaina dėl vartotojams grąžinamų ankstesniais laikotarpiais gautų papildomų pajamų dėl kainų skirtumo – 96 tūkst. Eur. Šia suma mažinami tarifai.

Gamtinių dujų tiekimo papildoma saugumo dedamoji

Į gamtinių dujų buitinių vartotojų tarifus įskaičiuota aktuali 2021 m. gamtinių dujų tiekimo papildoma saugumo dedamoji, kuri palyginus su nustatyta 2020 metams  yra 0,7 proc. didesnė.

Galiojančių ir nuo 2021 m. liepos 1 d. galiosiančių gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams palyginimas pateikiamas lentelėje.

2021 m. II pusmečio ir 2021 m. I pusmečio gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams palyginimas (su PVM)


UAB „Ignitis” 2021 m. II pusm. buitiniams vartotojams planuoja parduoti 89,34 mln. m3 gamtinių dujų.

Buitiniai vartotojai, atsiskaitydami už gamtines dujas, kas mėnesį moka pastoviąją tarifo dalį, kuri nepriklauso nuo suvartojamo gamtinių dujų kiekio, bei kintamąją tarifo dalį – mokamą priklausomai nuo to, kiek dujų suvartojama.

Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams perskaičiuojami du kartus per metus.

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!