Patiko? Pasidalinkite!

Po Stanislovo Tomo atliktos Jono Noreikos atminimo lentos demontavimo akcijos, pradėjo į dienos šviesą lysti Hitlerio mylėtojai. Vienas iš tokių Adolfo Hitlerio mylėtojų ir kandidato į prezidentus Arvydo Juozaičio gerbėjų tai – tautininkas Mamertas Brezinskas.

Mamertas Brezinskas Arvydas Juozaitis.jpg

Mamertas Brezinskas po Stanislovo Tomo akcijos parašė atsišaukimą:

„Visiems, kurie palaiko Stanislovą Tomą, ar kaip nors yra susiję su juo, su Kazimieru Juraičiu, su Ekspertai.eu (Audriumi Naku), ar Bukimevieningi.lt Vaidu Lekstučiu, Ldiena.lt Laurynu Ragelskiu ar kitais jų pasekėjais pro-komunistiniais, pro-žydiškais veikėjais, kviečiu IŠDRAUGINTI mane ir kraustytis iš Lietuvos – LIETUVIŲ TAUTOS valstybės. Jokie neaiškių tautų ir rasių atstovai mums neaiškins kas tokie yra LIETUVIŲ TAUTOS DIDVYRIAI!!!”

Iš kur toks pyktis žydams ir meilė Hitleriui? Užėjome į svečius pas Mamerto Brezinsko draugą – apsišaukėlį žemaitį Romualdą Miceiką, kuris savo paskiroje taip reiškia neapykantą Stanislovui Tomui ir garbina Hitlerinei armijai tarnavusius savo senelius. Pasirodo, kad juos sieja bendri tikslai ir ideologija, tautininkas pasirodo besąs didžiulis Adolfo Hitlerio mylėtojas. Kaip sakant „Facebook” socialiniame tinkle Adolfui Hitleriui išreiškė meilę skirdamas jam širdelę, kuri reiškia „labai patinka”.

Mamertas Miceika.png

Tai, tik keli „sliekai” kurie išlindo į dienos šviesą ir apsišvietė, jų yra šimtai, o gal net ir tūkstančiai, kurie nekenčia žydų, jaučia meilę Adolfui Hitleriui ir jo ideologijai.

Tokiems niekšams galime pasiūlyti patiems kraustytis iš Lietuvos, nes tokiems Lietuvoje tikrai ne vieta.

Linas Naujelis


Patiko? Pasidalinkite!