Patiko? Pasidalinkite!

Prieš skaitant šį straipsnį rekomenduojame peržiūrėti faktais ir dokumentais paremtą informaciją.

Po balandžio 8-os dienos  įvykių kilo didžiulė sumaištis. Kai Stanislovas Tomas pašalino Jono Noreikos paminklinę lentą Vilniaus centre ir  po to buvo suimtas. Lietuvoje prasidėjo fašistinės isterijos banga. Fašistai pakilo į ataką su šūkiais-,,Kas čia darosi?“ , ,,Reikia tvarkyti vatnikus“, ,,Kas  žemina Noreiką-tokius ištremti iš Lietuvos“. Ypač stengėsi ponai konservos Kasčiūnas, Kubilius, Anušauskas, Ažubalis, naujųjų fašistų vadeivos Kundrotas, Gorodeckis, Songaila, Panka  ir dar visokie blūdai.

Balandžio  11 d. prie tos vietos, kur ilgai kabėjo Noreikos paminklinė lenta, įvyko jo garbinimo akcija. Joje dalyvavo ne tik ponas Gorodeckis su sėbrais,  bet ir LR Užsienio reikalų ministerijos veikėjai-kaip žinomas provokatorius Algirdas Karčiauskas ir kiti jo draugeliai. Apie tai kiek vėliau.

Portale bukimevieningi.lt ir kitose vietose pasirodo publikacijos su įrodymais-jog šitas Noreika-generolas Vėtra ne tik steigė getus ir pasirašydavo įsakymus šaudyti žydų kilmės asmenis (tame tarpe moteris ir vaikus), bet ir draudė vaidinimus lietuvių kalba, persekiojo rusų kilmės asmenis, duodavo nurodymus užgrobti jų namus ir žemės sklypus. Taigi pasižymėjo kaip tikras nuožmus fašistas.

Asmeniškai man, kaip ir kolegoms antifašistams Evaldui Balčiūnui, Chaimui Bargmanui, Birutei Dilpšienei, Marijai Šiurnienei ir kitiems tai nebuvo staigmena. Mes jau seniai žinojome,  kad vadinamas generolas Vėtra nuo pat 1941 m. birželio ėmė tarnauti vokiečių fašistiniams okupantams, buvo susijęs su žydų kilmės asmenų areštais, turto užgrobimais ir nužudymais.  Tų metų vasaros pabaigoje J. Noreika už savo nuopelnus buvo įvertintas-paskirtas Šiaulių apskrities viršininku.

Su a.a. kolega Aleksandru Bosu nuo 2013 m. vasaros ėmėme publikuoti straipsnius apie Joną Noreiką-generolą Vėtrą, Joną Misiūną-Žalią Velnią, Juozą Krikštaponį ir kitus fašistinius budelius. Dėl  to buvome ilgai persekiojami. Vykdavome į apklausas, mums grasino neofašistai.

Dabar keletas  momentų dėl garbinimo akcijos:

Pirma-jos organizatoriai Jonas Burokas, Sakalas Gorodeckis, Algirdas Karčiauskas  artimai susiję su lietuvišku gestapu.  Karčiauskas URM darbuotojas nuo 2007 m., jis artimai susijęs su karine žvalgyba (taip vadinamu II departamentu). 2009-2011 m. A. Karčiauskas skaldė Jungtinį demokratinį judėjimą, jam talkino jo sėbrai Rūta Zabielienė ir Šarūnas Valentinavičius. Su panašiomis tarnybomis susiję ir J. Burokas bei S. Gorodeckis. Įdomus faktas-Gorodeckio tėvas buvo žymiojo budelio Noreikos draugelis, tik nesušaudytas, o išvežtas į Sibirą. Vėliau grįžęs į Lietuvą.

Antra-šitie naujieji fašistai rezga planus dėl naujos paminklinės lentos  Jonui Noreikai įrengimo. Aišku,  kad Lietuvos patriotinės jėgos neturi leisti  minėtiems veikėjams įvykdyti šią grubią provokaciją.

Trečia-jau laikas pašalinti ir Juozo Krikštaponio, Sergijaus Staniškio-Lito,  Antano Starkaus-Montės, Antano Slučkos –Šarūno, Jono Misiūno –Žalio Velnio ir kitų fašistinių žudikų paminklus. Ar galime leisti, kad visi tie ,,velniai“ toliau terštų Lietuvą?

Prokurorai pasiūlė S. Tomui skirti didžiulę  kelių dešimčių tūkstančių eurų baudą. Tada kyla klausimas-jei  žinoma  konservas V. Matuzas buvo nubaustas vos kelių tūkstančių eurų bauda, o Tomui  gresia tokia didžiulė bauda, tai kam tarnauja atitinkamos struktūros ? Kiek  tęsis tą betvarkė? Gal jau laikas atkurti tvarką šalyje ?

Giedrius Grabauskas


Patiko? Pasidalinkite!