Patiko? Pasidalinkite!

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE) 2021 m. sėkmingai užbaigė Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno (B19) statybos darbus, kurių metu buvo pastatyti atliekyno statiniai ir galutiniam labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymui įrengta infrastruktūra paruošta eksploatacijai.

2022 m. IAE planuoja įgyvendinti pirmąją radioaktyviųjų atliekų dėjimo į atliekyną kampaniją ir šiandien sėkmingai vykdo kampanijos parengiamuosius darbus: į atliekyną transportuojami ir atliekyno buferinėje zonoje talpinami pirmieji konteineriai su labai mažai radioaktyviomis atliekomis – š. m. birželio 2 d. į atliekyno aikštelę buvo pristatyti 39 konteineriai. Pradėjus kampaniją, iš viso bus pristatyta ir padėta į atliekyną 250 konteinerių: 154 vnt. 1CX konteineriai su radioaktyviomis atliekomis ir virš 1000 vnt. minkštųjų pakuočių su radioaktyviomis atliekomis, kurios į atliekyną bus transportuojamos taip pat 1CX konteineriuose, atliekyno teritorijoje išimamos, o konteineriai grąžinami pakartotinam naudojimui.

Atliekų sutvarkymas ir pervežimas į labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyną bus vykdomas pagal šiuolaikinius aplinkos apsaugos reikalavimus, pagal TATENA radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principus bei galiojančią gerą praktiką kitose šalyse – Europos Sąjungos narėse. Planuojama, kad pirmoji labai mažai radioaktyvių atliekų dėjimo į atliekyną kampanija prasidės liepos mėnesį po VATESI pasiruošimo pirmajai kampanijai patikros. Kampanija bus vykdoma IAE personalo jėgomis.

Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekynas yra radioaktyvių atliekų tvarkymo įrenginys, į kurį bus dedamos radioaktyviosios atliekos neketinant jų iš ten išimti. IAE atliekas dės į atliekyną 2022–2038 m., vėliau jį uždarys. Atsižvelgiant į radioaktyviųjų atliekų žemą radioaktyvumą, aktyvi institucinė atliekyno priežiūra po atliekyno uždarymo vyks 30 metų ir dar 70 metų numatyta pasyvi atliekyno priežiūra. Po šio laikotarpio atliekyno teritorija galės būti naudojama be jokių apribojimų.

Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis.

Parengta pagal IAE inf.


Patiko? Pasidalinkite!