Patiko? Pasidalinkite!

Narvas. Jame 5 beždžionės. Prie lubų prikabintas bananų ryšulis. Prie jų padėtos kopėčios.

Išalkusi, viena iš beždžionių prieina prie kopėčių su tikslu pasiimti bananą. Kai tik ji paliečia kopėčias, visas kitas beždžiones apipila su labai šaltu vandeniu.

Praeina šiek tiek laiko, ir kita beždžionė taip pat bando suvalgyti bananą. Ir vėl ledinis vanduo.

Trečioji beždžionė, apimta alkio, bando gauti bananą, bet kitos griebia ją, nenorėdamos šalto dušo.

O dabar vieną beždžionę pašaliname iš narvo ir pakeičiame nauja beždžione. Ji iš karto pastebėjusi bananus, bando juos gauti, tačiau mato piktus kitų ją puolančių beždžionių veidus.

Po trečio bandymo ji suprato, kad banano gauti nepavyks.

Dabar iš narvo pašaliname dar vieną iš penkių pirminių beždžionių ir paleidžiame ten naują. Kai tik ji pabandė gauti bananą, visos beždžionės vieningai ją puolė, tame tarpe ir ta, kuri buvo pirmoji pakeista (ir puolė net su entuziazmu).

Ir taip pamažu keičiant visas beždžiones, prieiname prie situacijos, kai narve yra 5 beždžionės, kurios buvo visai nelaistytos, bet niekam neleis gauti banano.

Kodėl?

Todėl, kad čia taip priimta.

Taip ir kiekvieno žmogaus gyvenime yra aplinka, kuri daugiau ar mažiau įtakoja jo mintis ir veiksmus. Ir visada yra pasirinkimas – arba išreikšti savo valios jėgą, arba sekti minios interesams iš paskos.

Lygiai tokius pat eksperimentus galima matyti ir su žmonėmis, ypač pastaraisiais laikais. Dauguma taip pat neklausė ir nesigilino, o tiesiog klusniai vykdė antsnukių dėvėjimo ir sveikatingumo “dozių” priėmimo paliepimus. O kas to nenorėjo arba abejojo tokiomis atrakcijomis, tikintys mokslu kaip ir tos beždžionės tokius agresyviai puldavo. Dauguma taip pat nenori gilintis, kodėl ir kam yra naudinga kita nekrofilinė atrakcija – šlovinti vieną tautą ir nekęsti kitos dar su mirties linkėjimais. O jeigu to nedarai, tada tokius bando apipilti šaltu dušu – bandyti sugėdinti neva esi savo šalies išdavikas, marginalas, užsienio agentas, nes neputi kartu į masėms skirta naratyvo dūdą. Dauguma nenori gilintis, nes paprasčiausiai juos lengvai nugali įprogramuota primetama nuomonė kartu su bandos instinktu, kurio šūkis – “čia taip priimta”.

Michail KN


Patiko? Pasidalinkite!