Patiko? Pasidalinkite!

Lietuvos konservatorių liberalų klika vienašališkai denonsavo Lietuvos sudarytas tarptautines sutartis su Rusija ir pradėjo Kaliningrado srities blokadą. Tai yra labai neatsakingas Lietuvos marionetinės valdžios žingsnis, tai yra grubiausias tarptautinės teisės pažeidimas ir gali turėti labai rimtas pasekmes visai Lietuvai. Iš esmės, jeigu ką nors panašaus Lietuvos valdantieji konservatoriai liberalai padarytų Jungtinių Amerikos Valstijų ar Jungtinės Karalystės atžvilgiu, šiuo metu vietoje Vilniaus , Kauno ir Klaipėdos riogsotų griuvėsių krūvos.

Lietuvos rankomis NATO, JAV nurodymu, pradeda Rusijos regiono blokadą. Tai yra tiesioginės agresijos aktas prieš Rusiją, kuri bus priversta reaguoti į tokį įžūlų savo eksklavo blokavimą visomis savo turimomis priemonėmis. Kaliningrado blokados pradžią galima vertinti kaip klasikinį casus belli, tiesioginę agresiją Rusijos atžvilgiu, kas suteikia teisę besiginančiai šaliai imtis atitinkamų savigynos veiksmų.

Casus belli – (lot. karo priežastis; sk. kazus beli) formalus pretekstas karui paskelbti.

Kaliningrado transporto blokada, kurią neseniai paskelbė taikysianti Lietuvos valdantieji konservatoriai liberalai, yra pakankamas pagrindas atkurti grubiai pažeistą teritorinį vientisumą. Tarptautinė teisė vienareikšmiškai garantuoja bet kuriai valstybei galimybę be jokių trukdymų susisiekti su savo eksklavu ir jokia kaimyninė valstybė negali tam trukdyti.

Bet koks bandymas atimti prieigą prie savo teritorijos yra traktuojamas kaip agresija. Lietuvos ir ES sprendimas įvesti Rusijos sausumos kelių blokadą yra grubus tarptautinės teisės pažeidimas, kurio esmės absoliučiai nekeičia jokie kvaili prasimanymai, kad tranzitu nebus galima vežti prekių, kurioms taikomos taip pat neteisėtos Europos Sąjungos sankcijos.

Prekės šiuo atveju nepalieka Rusijos teritorijos ir joms galioja suvereni Rusijos teisė savo teritorijoje vykdyti veiklą pagal savo šalies įstatymus. Lietuvos valdančiųjų bandymas tokiu būdu apriboti Rusijos, JTO nuolatinės Saugumo Tarybos narės, suverenitetą yra neįtikėtino įžulumo diplomatinis demaršas, kuriam gali ryžtis tik visiškai nesavarankiška JAV marionetinės kvazivalstybės absoliučiai neatsakinga valdžia. Tai yra žaidimas su ugnimi ant parako statinės.

Nusikalstami tranzito apribojimai buvo įvesti birželio 18-ąją ir apima 40-50 proc. visos transportuojamų prekių apimties.

Kaliningrado gubernatorius Antonas Alichanovas jau paskelbė, kad Lietuvos įvesta blokada yra „grubiausias ir neteisėtas pažeidimas“ ir kad yra intensyviai ieškoma, kokias atsakomąsias priemones Rusija taikys šio įžūlaus tarptautinės teisės pažeidimo atveju.

Rusijos prezidento atstovas spaudai D. Peskovas pareiškė, kad “situacija yra labai rimta, ji yra analizuojama ir artimiausiu laiku bus pateiktas atitinkamas Kremliaus sprendimas”, kuris nieko gero Lietuvai nežada.

Lietuvos valdančios klikos veiksmai uždrausti daugelio prekių tranzitą į Kaliningrado sritį, kurie iš tikrųjų yra bandymas įtvirtinti regiono blokadą, gali tapti pagrindu Rusijos Federacijai imtis labai griežtų atsakomųjų žingsnių. Tai šiandien pareiškė Federacijos tarybos Konstitucinių įstatymų leidybos ir valstybės kūrimo komiteto vadovas Andrejus Klišas.

Lietuvos valdantieji konservatoriai liberalai yra kažkokia į savižudybę linkusi pamišėlių gauja. Jie jau sugriovė viską, prie ko tik prikišo savo korumpuotas letenas. Jiems, matyt, jau neužtenka lįsti į kvailus konfliktus su Kinija, Baltarusija ir Rusija. Jiems jau norisi aštresnių pojūčių – sužaisti rusišką ruletę, kurios revolverio būgne yra visos kulkos. Blogiausia, kad revolverio vamzdį jie pridėjo ne prie savo galvos, o prie visos Lietuvos.

Jonas Kovalskis


Patiko? Pasidalinkite!