Patiko? Pasidalinkite!

Joną Norteiką – Vėtrą 1941 m. rugpjūčio 3 d. Laikinoji vyriausybė paskyrė Šiaulių apskrities viršininku. Jisai rugpjūčio 22 d. pasirašė įsakymą, kuriuo Žagarėje buvo įsteigtas žydų getas.

Lietuvių aktyvistų fronto vadas Telšių apskrityje 1941 m. liepos mėn. Jam pavaldūs baltaraiščiai dalyvavo išžudant maždaug 3,000 žydų ir 300 žemaičių. Leido laikraštį, “Žemaičių žemė”, raginantį nesigailėti žydų.

signal-2019-04-09-005236.png

Jisai su šeima gyveno Plungėje šalia sinagogos, kurioje lietuviai baltaraiščiai beveik tris savaites laikė 1,800 Plungės žydų. Artimai bendradarbiavo su LAF Plungės vadu Povilu Alimu, kuris liepos mėn. 12-13 d. vadovavo Plungės žydų išžudymui.

Nacių okupuotoje Europoje, tai bene pirmas tokio mąsto išžudymas visų miestelio vaikų, motinų ir senukų. LAF Telšiai vado Jono Noreikos pavaduotojas, Bronius Juodikis, surengė visų Telšių žydų vyrų išžudymą, liepos mėn. 15-17 d.

signal-2019-04-09-004701.png

wikipedia inf.


Patiko? Pasidalinkite!