Patiko? Pasidalinkite!

Advokatas Stanislovas Tomas iš JTO pranešė, kad JTO įsakė Lietuvai iki 2018 09 15 pateikti įtarimus V.Adamkui ir A.Pociui už slaptąjį kalėjimą ir 30 arabų kankinimus (nuoroda).

Advokatas prof. dr. Stanislovas TOMAS 2018-07-03 kreipėsi į Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorę (Haga) su prašymu iškelti baudžiamąją bylą V. Adamkui ir A. Pociui, pateikti jiems kaltinimus dėl įsteigto Lietuvoje Violetinio slaptojo kalėjimo, išduoti arešto orderius.

Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) 2018-05-31 nutarimo §§ 497, 532, 552 ir 633 rašoma, kad “už pagrįstos abejonės ribų” įrodyta, kad Lietuvoje buvo įsteigtas Violetinis slaptasis kalėjimas, kuriame be teismo sprendimo buvo neteisėtai laikomi ir kankinami arabai. Kitaip tariant, abejonė gali būti tik nepagrįsta.

Plačiau apie tai:

Advokatas S.Tomas apie Valdą Adamkų : “Reikia pasodinti tą kiaulę į kalėjimą, kol nenumirė“

Linas Naujelis


Patiko? Pasidalinkite!