Patiko? Pasidalinkite!

Šiaulių apskritis 1941 m. rugpjūčio 3 d. laikinoji vyriausybė Joną Noreiką paskyrė Šiaulių apskrities viršininku. Žinoma, kad Jonas Noreika nekaltas, kad jį paskyrė. O kalti tie kas paskyrė.

1941 m. rugpjūčio 22 d. jau būdamas apskrities viršininku, jis perdavė valsčių viršaičiams ir miestelių burmistrams Šiaulių apygardos viršininko Hans Gewecke įsakymą dėl apskrities žydų perkėlimo į Žagarės getą, kuris buvo įsteigtas dar prieš Noreikai pradedant eiti kokias nors pareigas Šiaulių apskrities administracijoje.

Ar tai ne kolaboravimas? Sakysite NE! Tvarkoj, žiūrim toliau…

Iki Jono Noreikos buvęs Šiaulių apskrities viršininkas Jonas Urbaitis 1941 m. liepos mėn. dėl humanistinių įsitikinimų negalėdamas pasirašyti kai kurių sprendimų, rugpjūčio 3 d. iš pareigų pasitraukė. Jonas Noreika perimdamas pareigas, kuo puikiausiai žinojo Igno Urbaičio pasitraukimo priežastis.

Bet vistiek ne kolaborantas, sakysite, kad jį privertė?

Žiūrim toliau, kaip Jonas Noreikas “per prievartą” dirbo. Vargšas! Ar Jūs pagalvojote ką teko žmogui išgyventi?!

Šiandien dienai visiems kurie garbina Joną Noreiką priklauso mažų mažiausiai Hitlerinė (Hakenkreuzo) vėliavėlė su svastika ir Adolfo Hitlerio portretas. Taip, taip, būtent tokias dovanas dalijo Jonas Noreika, tiems kas gerai praves tam tikras akcijas. Sakykite, ar Jono Noreikos naujai pagaminta lenta ir policijos akivaizdoje pažeidžiant įstatymus pakabinimas nėra gerai atlikta akcija? Žinoma, kad taip! Ji atlikta kuo puikiausiai, jos išsigando, net įstatymų leidėjai! Jiems tarp kitko, taip pat priklauso vėliavėlė ir portretas!

Jonas Noreika Hitlerio nuotraukas už akciją

Jonas Noreika yra tikras didvyris, tų akyse kurie garbina Hitlerį ir fašizmą. Tie kurie remiasi logika ir faktais, jį skaito kolaborantu. Viskas yra labai paprasta. Vieni už tą, kiti už aną.

Aišku už ką teisėsauga, patriotai, prezidentas. Aišku už ką Šimašius, Stanislovas Tomas ir kiti… .

Keista, kad nei vienas iš garbinančių Joną Noreiką nepateikė nei vieno fakto, kad šis tikrai gelbėjo žydus ir nekolaboravo su nacistine Vokietija.

Už ką jis atsidūrė nacistinės Vokietijos lageryje?

1943 m. vasario 23 d. Gestapo areštuotas ir uždarytas į Štuthofo koncentracijos lagerį.

Jonas Noreika gal ir buvo širdyje Lietuvos patriotas, bet apimtas tuometinės Hitlerinės rusofobinės psichozės (kuri skleidžiama ir šiandien), galvojo, kad su Vokiečių pagalba išnaikinę Žydus, išnaikins ir Rusus, o Lietuva liks laisva ir nepriklausoma. Naivuolis.

Naivumas išnyko, kai teko pačiam savo kailiu pajausti nacistinės Vokietijos nurodymus, naikinant tuos pačius žemaičius. Jis galų gale suprato, kad tai yra siaubas, kuris naikina visas tautas iš eilės, tik pirmenybė buvo žydams ir čigonams. Po to turėjo sekti visos likusios tautos, ir likti vieninteliai Arijai, vos ne išrinktoji tauta.

Frontui artėjant prie Vokietijos, 1945 m. sausio 25 d. prasidėjo skubi Štuthofo kalinių evakuacija. J. Noreika buvo pirmoje 823 evakuojamų kalinių grupėje. Tačiau po kelių dienų iš šios grupės liko tik 230 kalinių. Daugelis jų mirė nuo ligų ar išsekimo, kiti buvo sušaudyti. Kartu su J. Noreika buvęs prof. Vladas Jurgutis susirgo šiltine. Liga jį išsekino ir jis nebegalėjo eiti. Jeigu ne tuomet jam pagelbėjęs J. Noreika, profesorius būtų miręs nuo ligos arba juos lydėjusių esesininkų būtų sušaudytas. Ir pats gelbėtojas buvo susirgęs šiltine.

Ar galima vadinti Joną Noreiką vargšu, patikėjusiu nacistinės Vokietijos propaganda? Manau, kad taip! Šiandien dienai tokių pilna, Noreikų…, kurie gultų už NATO ir JAV interesus, vardan “Lietuvos”.

Egidijus Paulauskas


Patiko? Pasidalinkite!