Patiko? Pasidalinkite!

1. Pirmiausia reikia sunaikinti valstybės ekonomiką, visą aukštas technologijas naudojančią pramonę ir maksimaliai  išnaikinti techninę inteligenciją, kvalifikuotus darbuotojus. Sunaikinti bet kokias kolektyvizmo apraiškas, sukurti vartojimo kultą.

2. Sukurti turtinį  gyventojų susisluoksniavimą, leidžiant absoliučiai mažumai užgrobti visas įmones ir infrastruktūros objektus. Nustatyti darbuotojams mažus atlyginimus, ubagiškas pensijas pensininkams tokius, kad visi darbingi ir kvalifikuoti specialistai paliktu šalį ir išvyktu į užsienį, ieškodami geresnio gyvenimo.

3. Sudaryti nepakeliamas gyvenimo sąlygas likusiems šalyje. Vykdyti lengvą gyventojų, ypač pagyvenusių žmonių, genocidą, atimant iš jų galimybę gauti medicininę priežiūrą, didinant komunalinių paslaugų ir maisto kainas. Jaunimui organizuoti alkoholio, tabako, narkotikų reklamą, kad jie būtų kuo lengviau pasiekiami.

4. Sunaikinti švietimo sistemą, kiek įmanoma sumažinti tiksliųjų mokslų dėstymą, sutelkti pagrindinį dėmesį į visų rūšių humanitarinius dalykus ir niekam nereikalingas specialybes, perrašyti istoriją.  Išauklėti jaunąją kartą debilais su kaleidoskopiniu mąstymu. Knygų skaitymas turėtų būti pakeistas televizijos serialų, pokalbių laidų, šou žiūrėjimu, pornografija, smurto ir pinigų kulto propaganda.

5. Atsisakyti realistinio meno ir literatūros, vietoj jų vystant, atsiprašant, taip vadinama “šiuolaikinį meną”: šūdų, žmonių ir gyvūnų lavonų, šiukšlių ir kitų karščiuojančios vaizduotės sukurtų vaisių parodas. Atimti iš paprastų žmonių prieigą prie alternatyvių informacijos šaltinių. Organizuoti galingą propagandą ir gyventojų zombinimą.

6. Sunaikinti savą mokslą, priversti mokslininkus emigruoti iš šalies. Išugdyti naujus mokslininkus iš tų oligofrenų, kurie jau gavo šiuolaikinį išsilavinimą. Mokslinių tyrimų objektais padaryti visokias niekingas problemas, tokias kaip Šiaurės pašvaistės poveikis triušių pieno primilžiui.

7. Imtis visos valstybės politinės sistemos kontrolės, primesti sistemą, taip vadinamą, irgi atsiprašant,  demokratiniai rinkimai, kuriuose gali laimėti tik tie, kurie turi finansinių resursų. Atkirsti galimybę bet kokiems protingiems žmonėms būti išrinktiems į centrinius valdžios organus . Kuo durnesni išrinktieji deputatai, tuo geriau. Rinkimai turėtų būti rengiami ne rečiau kaip kartą per penkerius metus, bet dar geriau kas dvejus metus, kad nė vienas valstybės vadovas negalėtų susiorientuoti einamosiose problemose. Kiekvienais metais keisti ministrus, kad ekonomikoje ir socialinėje srityje pastoviai vyrautų chaosas.

8. Sukurti galingas jėgos struktūras ir baudžiamuosius padalinius, kurie ir gins šią valdžią. Organizuoti totalų visų kitaip mąstančių sekimą. Įvesti valstybinį terorą prieš režimo oponentus.

9. Užgrobti valstybės finansų sistemą, padaryti ją priklausomą nuo užsienio valiutos ir finansinių injekcijų. Pasodinti šalį ant kreditinės adatos. Sunaikinti visą jos pramonę, padarius ją visiškai priklausomą nuo importo. Leisti plėtoti tik mažos pridėtinės vertės žaliavų pramonės šakas, paverčiant ją žaliaviniu priedėliu.

10. Sunaikinti tradicinę šeimą, primesti gyventojams, taip vadinamasias, atsiprašant,  “bendražmogiškas vertybes” – pidarastiją, genderinę politika, juvenalinę justiciją,  tolerastiją ir daugiakultūriškumą. Per kultūrinį bendradarbiavimą sunaikinti viską, kas būdinga tautai, tikėjimą, tradicijas ir gyvenimo būdą. Išugdyti naują kartą pagal svetimas tradicijas ir vertybes

11. Suskaldyti bažnyčią į keletą dalių ir sukurti sąlygas įvairių sektų, įskaitant ir totalitarines, veikimui.

12. Jei šalis yra daugianacionalinė, tada reikia užsiundyti vieną tautą ant kitos. Norint tą padaryti, pageidautina pasirinkti pačią kvailiausią ir  kuo neraštingesnę gentį, (tinka ir visuomenės dalis, klanas, šeima) kenčiančią nuo nepilnavertiškumo komplekso, paskelbti ją tituline tauta (galima ir patriarchą) ir visais įmanomais būdais skatinti šios genties (ar tautos atmatų) atstovus, suteiktų jiems maksimalią galimybę naudotis žiniasklaidos priemonėmis, kad būtų skleidžiama jų (šūdeličio),  ir tik jų požiūrio propaganda. Uždrausti visas kitas kalbas, išskyrus titulinės tautos kalbą. Maksimaliai suprimityvinti šią kalbą, kad ji išreikštų tik būtiniausias kasdienes buitines sąvokas. Atimti iš visuomenės galimybę naudotis mokslo ir techninėmis žiniomis. Pervesti visą švietimą į šią kalbą.

13. Tautos suvienijimui reikia sukurti išorinio priešo įvaizdį, visais įmanomais būdais demonizuojant jį žiniasklaidoje, visus neigiamus reiškinius valstybėje aiškinti tik šio priešo įtaka.

14. Organizuoti pilietinį karą, užsiundant vieną gyventojų dalį ant kitos. Apkaltinti kaimyną dėl šio brolžudiško karo ir klykti ant kiekvieno kampo, kad tai jis užpuolė šalį. Bet kokia ekonominė nesėkmė, kylančios kainos, pragyvenimo lygio kritimas turi būti paaiškinamas išorinio priešo machinacijomis ir su juo vykstančiu karu. Po to, kada šiame kare žus  šimtai tūkstančiai žmonių, liks tik tūkstančiai luošių, tautos genofondas bus sunaikintas, suskaldyti šalies teritoriją ir surinkti jos gabalėlius savo įtakai. Ant likusios valstybės nuolaužos sukurti marionetinę vyriausybę, visiškai pavaldžią jūsų įtakai.

15. Likusiems gyventojams apriboti priėjimą prie visaverčio švietimo ir medicininės pagalbos. Aprūpinti ją primityviomis atrakcijomis, pigiais narkotikais ir alkoholiu. Po 30 tokios politikos metų, šalis yra paruošta naujų šeimininkų kolonizacijai, o vietiniai aborigenai paversti besmegeniais vergais.

Arūnas Yla


Patiko? Pasidalinkite!