Patiko? Pasidalinkite!

Lietuviai jau įprato garbinti niekšus, parsidavėlius ir išdavikus. Karalius Mindaugas – vienas iš jų. Žinoma, dar yra ir Landsbergis, bet šį kartą ne apie jį…

Mindaugas – bailys, išdavikas ir niekšas

Liepos 6-ąją lietuviai švenčia Mindaugo karūnavimo dieną, o tikri žemaičiai šią dieną mini kaip gedulo iš išdavystės dieną. Lietuvos karalius Mindaugas garsėjo neeiliniu bailumu ir niekšingumu. Jis dalyvavo trijuose mūšiuose: vieną iš jų pralaimėjo, o iš likusių dviejų pabėgo.

Mindaugas išdavikas kryžiuočių atstovas

 

Kur kas geriau jam sekėsi apgaudinėti giminaičius ir slapta grobti jų turtą. Volynės metraštyje rašoma, kad Mindaugas buvo kunigaikštis Lietuvos žemėje, kuris pradėjo žudyti savo brolius ir sūnėnus, o kitus išvijo iš Lietuvos. Karaliaus karūną Mindaugas gavo mainais į Žemaitiją, oficialiai atiduodamas pusę tuometinių žemaičių vergovėn.

Būtent šis Lietuvos išdavystės aktas ir švenčiamas liepos 6 – ąją dieną kaip Mindaugo karūnavimo diena. Tai tiesiog niekšas, kuris už savo titulą pardavė ir leido išskersti žemaičius ir lietuvius. Mindaugo paskyrimas karaliumi iš tiesų buvo verslo sandoris, pagal kurį už karinę pagalbą bei karūną žemaičių ir lietuvių žudikams oficialiai buvo atiduota valdyti Žemaitija ir dalis Lietuvos.

Mindaugas mainais į savo karūną pardavė kryžiuočiams Žemaitiją – pardavė tautą, kuri iki šiol išlaikė savo etniškumą, o iš dalies – net ir valstybingumą. Žemaičiams Mindaugo išaukštinimas – spjūvis į veidą. Tai dar kartą įrodo, kad Lietuvos parsidavėliai istorikai ir valstybę valdantys politikai žemaičius iki šiol laiko teisėta preke.

Šiandieniniai istorikai, kaip Bumblauskas, taip pat už kryžiuočių ordinus niekina bei menkina Žemaitiją, klastoja jos istoriją ir tarnauja Vatikanui. Gaila, kad iki šiol lietuviai nesupranta, jog žemaičiai per amžius lietuvių neišdavė, nepardavė ir už juos kovojo.

Žemaičių priminimas

Todėl dar kartą primename, kad lietuviai žemaičiams yra artimiausi broliai, kurių bėdose jie niekada nepaliks. Kaip ir per amžius, taip ir dabar žemaičiai skleis tiesą, už ją kovos, kad ir kiek “broliai” lietuviai besistengtų juos nubausti ar sumenkinti.

Ir nesvarbu, kad lietuviai naikina žemaičių kalbą, papročius, tradicijas bei skleidžia melą, kad žemaičiai neturi savo kalbos. Tai nieko nekeičia. Ateis laikas, kai Lietuvos parsidavėliai politikai dėl to labai labai gailėsis.

GinTautas Žemaitis


Patiko? Pasidalinkite!