Patiko? Pasidalinkite!

Ištrauka iš Daktaro disertacija, Socialiniai mokslai, politikos mokslai (02 S) Vilnius, 2017. Disertacija rengta 2012‒2016 m. Vilniaus universitete Mokslinė vadovė – doc. dr. Dovilė Jakniūnaitė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02 S)

“Realiai apie integraciją į NATO buvo rimtai pradėta diskutuoti 1992 m., kai LDDP laimėjo rinkimus. Tuo metu aš buvau Nacionalinio saugumo komiteto pirmininku. (…) Nuo 1992 m. prasidėjo daug neoficialaus bendravimo. Vis dėlto pirmas sumanymas buvo įdėti tokį tikslą (narystės NATO) į Nacionalinio saugumo koncepciją.

Pagrindiniai diegėjai buvau aš, Č. Stankevičius, Saulius Pečeliūnas. Mes prieš LDDP kadencijos pabaigą sutarėme, kad koncepcija turi būti bendra, patvirtinta visų partijų.

Iki tol mes įtikinome A. Brazauską, kad parašytų aplikaciją į NATO. (…) Aš pasiūliau A. Brazauskui įtraukti A. Saudargą, V. Landsbergį į
grupę, kuri parengtų raštą (kreipimasis į NATO). Vėliau aš perėmiau šį klausimą, tai mums pavyko suformuluoti ir pasiųsti aiškų ir stiprų prašymą. (…) Mūsų partijoje (LDDP) buvo entuziastų būrelis: aš, J. Bernatonis, L. Linkevičius, N. Germanas. Iš pradžių sunkiai mums sekėsi rasti bendraminčių. Lengviau viskas pajudėjo tada, kai, kaip sakiau, LDDP laimėjo rinkimus. Nors turėjome daugumą Seime, siekėme konsensuso.

(…) Vėliau viskas susiklostė aplinkui Nacionalinio saugumo ir gynybos koncepcijos darbo grupę: mane, Č. Stankevičių. Iš viso Seimo
narių buvo 6‒7. Taip pat buvo Romualdas Ozolas, L. Linkevičius, Audrius Butkevičius, Egidijus Bičkauskas. Buvo ekspertų iš URM, KAM. Beje, kai mačiau, kad LDDP Seimas gali nepatvirtinti koncepcijos, tai pasakiau Č. Stankevičiui, kad konservatoriai laimėję patvirtintų110.

Apibendrinant: kalbant apie (1988), 1989‒1990 m., kai subrendo narystės Vakarų karinėse organizacijose idėja, lemiamą vaidmenį užsienio politikoje suvaidino Sąjūdžio judėjimas, tapęs politiniu LTSR branduoliu…”

VALENTINAS BERŽIŪNAS
LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKOS FORMAVIMO TAPATYBINIAI
VEIKSNIAI
Daktaro disertacija
Socialiniai mokslai, politikos mokslai (02 S)


Patiko? Pasidalinkite!