Patiko? Pasidalinkite!

2019-03-19 buvo kreiptasi į Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininką Alfonsą Motuzą, dėl internetinėje erdvėje, pastebėto vaizdo įrašo, kuriame Algis Ramanauskas, Vaidą Lekstutį išvadina bomžu, neproporcingu žmogumi, žiurke, išsigimėliu, narkomanu ir baisiu žmogumi… .

Algis Ramanauskas, kuris sako: ,,Pasižiūrėk į žmogų kas jis toks ir kaip jis atrodo, pažiūrėk į jo draugus, pažiūrėkime (skatina pažiūrėti) į Lekštutį ar Lekstutį, jis blogai atrodo. Jis yra labai neproporcingas, baisus žmogus. Pažiūrėkime į jo draugus, lygiai tokie patys išsigimėliai iš esmės.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
KRIMINALINĖS POLICIJOS NUSIKALTIMŲ NUOSAVYBEI TYRIMO VALDYBOS 1-
ASIS SKYRIAUS VYRESNIOJI TYRĖJA Lina Grigaitė nusprendė, kad:

Lina Grigaitė:

Nagrinėjamu atveju konstatuotina, jog pateiktame vaizdo įrašę nėra įžvelgiamą nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 170 straipsnyje, požymių dėl kelių priežasčių. Pirmiausiai, pateiktame vaizdo įraše nėra skatinama neapykanta, tyčiojamasi, niekinama ar kurstoma diskriminuoti V. Lekstutį dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, o tik išsakoma kritiška nuomonė apie V. Lekstučio vykdomą veiklą.

Įdomu ką tyrėja turėjo omenyje rašydama „socialinė padėtis“.

Ką apie tai sako enciklopedija: Visuomeninė padėtis (socialinis statusas) – bendra individo arba socialinės grupės padėtis visuomenėje, susijusi su jų pareigomis ir teisėmis. Socialinis statusas apima išsilavinimą, profesiją, pareigas, atliekamų darbų pobūdį, materialinę bei nacionalinę padėtį, politinę pakraipą, dalykinius ir šeimos ryšius, religiją ir kt. Socialinį statusą individas jau turi, t. y. įgauna nuo gimimo. Priskirtinis statusas apibūdinamas remiantis biologiniais veiksniais. Jį atspindi rasė, lytis, amžius ir kt., o pasiektąjį statusą individas užsitarnauja savo pastangomis, pavyzdžiui, sportininko arba tarnautojo statusą.

Bomžas ne socialinis statusas?

Valstybinės lietuvių kalbos komisija: Bomžas – tai nevartotina svetimybė. Ne bomža, bomžė, bomžas, o benamis, benamė, valkata  (žr. Kalbos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas, Vilnius, 2013, p. 19).

Lina Grigaitė:

Antra, vaizdo įraše pateikiama informacija nėra specialiai, šališkai, neobjektyviai parinktos ir išdėstytos žinios, nuomonės, faktai, vertinimai, išvados ir pan., išreiškiančios kraštutinai neigiamą, niekinantį, žeminantį veikiančio asmens nusistatymą prieš tam tikras įstatyme apibrėžtas žmonių grupes ar joms priklausančius asmenis, nes informacija pateikiama minėtame vaizdo įrašę yra grindžiama tikrais faktais.

Būtų įdomu sužinoti apie policijai žinomus tikrus faktus, kad Vaidas Lekstutis yra bomžas, neproporcingas, baisus žmogus, narkomanas, išsigimėlis ir žiurkė.

Lina Grigaitė teigia, kad:

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, nėra pagrindo teigti, jog V. Lekstučio atžvilgiu buvo padaryta nusikalstama veika numatyta LR BK 170 str. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju atsakovas yra žinomas, todėl dėl išsakytos įžeidžiančios nuomonės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.24 straipsniu, V. Lekstutis turi galimybę savo garbę ir orumą ginti civilinio proceso tvarka.

Štai mielieji, matome ką gina Lietuvos Policija ir kaip yra reaguojama į viešas patyčias, menkinimą, šmeižimą ir neapykantos kurstymą viešoje erdvėje.

Laukite tęsinio, būs įdomu…

Vaidas Lekstutis Žemaitis


Patiko? Pasidalinkite!