Patiko? Pasidalinkite!

Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų demografiniai pokyčiai Nuo 2011 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje gyventojų skaičius didėja. Per paskutinius septynis metus Klaipėdos rajone moterų padaugėjo 1649 asmenimis, o vyrų – 3203. Miesto teritorijose per paskutinius aštuonis metus gyventojų sumažėjo 1571 asmeniu, kaimo teritorijose per paskutinius šešerius metus gyventojų padaugėjo 5969 asmenimis.

Klaipėdos rajonas gyventojų padaugėjo
Gyventojų skaičius pagal lytį ir gyvenamąją vietą Klaipėdos rajono savivaldybėje Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas

Klaipėdos rajone vaikai sudaro didesnę gyventojų dalį nei pensinio amžiaus asmenys.
Lietuvoje atvirkščiai – didesnę gyventojų dalį sudaro 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenys nei vaikai.

Klaipėdos rajo ir Lietuvos gyventojų amžius
Gyventojų skaičiaus pokytis pagal amžiaus grupes Klaipėdos r., proc. Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, VSB skaičiavimai

Nuo 2013 m. neto tarptautinės migracijos mastai
Klaipėdos rajone didėja – daugiau emigruojančių asmenų nei imigruojančių. 2017 m. 181 žmogumi daugiau emigravo nei imigravo. 2017 m., lyginant su 2016 m., skirtumas tarp emigrantų ir imigrantų sumažėjo. Nuo 2015 m. vis daugiau gyventojų atvyksta gyventi į Klaipėdos rajoną iš kitų Lietuvos savivaldybių.

Capture
Tarptautinė migracija Klaipėdos rajone Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas

Klaipėdos rajone 2017 m., palyginti su 2016 m., padaugėjo gimusiųjų ir mirusiųjų asmenų. 2017 m. Klaipėdos rajone stebimas teigiamas natūralus gyventojų prieaugis – daugiau gimusiųjų nei mirusiųjų. Klaipėdos rajone gyventojų bendrasis mirtingumas
nemažėja dėl mirčių nuo kraujotakos ir kvėpavimo sistemos ligų.

Klaipėdos rajono ligų mirtingumas
Klaipėdos r. gyventojų mirčių pagal priežastis pasiskirstymo pokytis, proc. Šaltiniai: Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras, Higienos institutas, VSB skaičiavimai

 

Parengta pagal Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro inf.

Būkime vieningi parama paremti gif

 


Patiko? Pasidalinkite!