Patiko? Pasidalinkite!

Kruizinis laineris patyrė avariją ir ėmė skęsti. Laive buvo viena pora – pasiekę gelbėjimosi valtį, abu suprato, kad ten beliko tik viena vieta. Vyras pastūmė priekyje stovėjusią žmoną į šoną ir įšoko į valtį. Moteris liko skęstančiame laive ir šūktelėjo vyrui…

Mokytojas, pasakojęs mokiniams šią istoriją, padarė pauzę, paskui paklausė klasės:

-Kaip manote, ką ji jam sušuko?

Dauguma mokinių susijaudinę ir pasipiktinę atsakė, kad moteris sušuko: „Aš tavęs nekenčiu! Kokia buvau akla, kai už tavęs tėkėjau!“

Galiniame suole sėdėjęs mokinys visą pamoką tylėjo. Mokytojas kreipėsi į jį ir berniukas atsakė:

-Manau, ji sušuko – „Pasirūpink mūsų vaiku!“

Mokytojas nustebo:

-Tu jau girdėjai šią istoriją anksčiau?

-Ne, papurtė galvą berniukas. – Tą patį pasakė mano mama tėčiui prieš mirtį“.

Mokytojas linktelėjo galva. Tai buvo teisingas atsakymas.

Laineris nuskendo, vyras grįžo namo ir vienas užaugino dukterį. Po daugelio metų, kai vyras buvo jau seniai miręs, dukra surado jo dienoraštį. Paaiškėjo, kad jau gerokai prieš kelionę moteriai buvo diagnozuota nepagydoma liga. Štai dėl ko kritišku momentu tėvas griebėsi vienintelio šanso išgyventi. Vėliau jis parašė dienoraštyje: „Kaip norėjau nugrimzti drauge su tavimi į dugną… Tačiau dėl dukters negalėjau sau to leisti…“

Sutrikusi klasė tylėjo…

Mokytojui labai norėjosi patikėti, kad vaikai visgi suprato istorijos moralą. Kad pasaulyje esama gėrio ir blogio, tačiau taip pat yra daugybė situacijų, kai labai sunku iškart suprasti, kas gera, o kas bloga.

Nes į viską reikia žvelgti giliau, neapsiriboti paviršutinišku įspūdžiu. Ir negalima teisti žmonių, neišsiaiškinus situacijos iki galo.

Tie, kurie trokšta jums padėti, padeda ne todėl, kad jaučiasi jums skolingi ar įsipareigoję, o todėl, kad laiko jus draugu.

Tie, kurie imasi iniciatyvos darbe, daro tai ne dėl to, kad yra kvaili ir apsikrauna nereikalingais darbais, o dėl to, kad supranta savo atsakomybę.

Tie, kurie prašo atleidimo, atsiprašo ne dėl to, kad yra neteisūs, o dėl to, kad vertina žmones ir santykius su jais.

Tas, kuris atsiuntė jums šį tekstą, padarė tai ne dėl to, kad neturi kuo daugiau užsiimti, o todėl, kad jūs gyvenate jo širdyje…

seimairnamai.eu


Patiko? Pasidalinkite!