Patiko? Pasidalinkite!

Naujame „Kibirkšties TV“ siužete keliamas klausimas dėl tarpukario arba vadinamosios „smetoninės“ Lietuvos: gi šiandienos rūmų istorikai aiškina, atseit, šio laikotarpio būta tikrų tikriausio Lietuvos ir lietuvių tautos aukso amžiaus. Tačiau, anot K. Voiškos, reikėtų paklausti – ar tai iš tikrųjų buvo aukso amžius tautai ar, vis dėlto, tiktai tautos išnaudotojams?

Atsakyti į šį klausimą negalima išankstinėmis ideologinėmis schemomis: reikalingi konkretūs faktai. Šiuo požiūriu, siūlome pažvelgti į tris tuometės Lietuvos gyvenimo aspektus: ekonominį, politinį ir kultūrinį.

O kadangi tiek politiniams, tiek kultūriniams reiškiniams suprasti reikalingas kontekstas, būtent – šnekamos visuomenės struktūra ir jos vieta pasaulyje, šį aptarimą pradedame kalba apie tarpukario Lietuvos socialines-ekonomines realijas, apie tai, kaip prie Smetonos gyveno paprasta liaudis, o kaip – valdančiosios viršūnės.


Patiko? Pasidalinkite!