Patiko? Pasidalinkite!

Šis pasiūlymas jaunimui, kurie dėl Brexit’o turės palikti Didžiąją Britaniją. Lietuva rūpinasi jaunąją karta ir turi jai nuostabų, bei viliojantį pasiūlymą!

Rinkis LT kariuomenę!

Šiandienos Lietuvos kariuomenė – tai motyvuota kariuomenė, pasirengusi ginti šalį, sėkmingai dalyvaujanti tarptautinėse operacijose ir padedanti Lietuvos žmonėms ypatingų nelaimių atvejais. Kariuomenėje svarbiausia – žmogus.

Kariams, tarnaujantiems Lietuvos kariuomenėje, sudarytos geros tarnybos ir gyvenimo sąlygos, daug dėmesio skiriama jų sveikatai ir medicininei priežiūrai.

Jiems suteikiama galimybė tobulėti, išmokti naujų dalykų, įgyti pozityvios, naudingos patirties. Entuziazmas, patriotizmas, atsidavimas, noras pažinti, mokytis ir tobulėti – esminės savybės, kurias turi turėti būsimasis karys. Jeigu jūs nebijote naujų iššūkių, norite įgyti naujų įgūdžių, ir esate pasiryžęs sunkiai dirbti vardan bendro tikslo – jūs esate laukiamas Lietuvos kariuomenėje.

Šioje skiltyje rasite informacijos apie tarnybos Lietuvos kariuomenėje būdus, atrankos sąlygas, galimas tarnybos vietas, specialybes, socialines garantijas, tobulėjimo ir karjeros galimybes. Taip pat galite skambinti nemokamu tel. 8 800 12340 ir užduoti jums rūpimus klausimus apie tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Informacijos apie karinę tarnybą taip pat rasite apsilankę interneto svetainėje www.karys.lt.

1. NUOLATINĖ PRIVALOMOJI PRADINĖ KARO TARNYBA – tik 9 mėnesiai
Kas gali atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT)? Į NPPKT šaukiami 19-26 metų amžiaus vaikinai, neįgiję pagrindinio karinio parengtumo, neatleisti nuo karo prievolės ir kuriems NPPKT nėra atidėta. Savanoriškai atlikti į NPPKT gali 18-38 metų amžiaus vaikinai ir merginos.

Kur vyksta ir kiek laiko trunka NPPKT? Pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą metinį šaukimo į NPPKT planą, nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą atliks daugiau kaip 20-yje kariuomenės dalinių. Nedidelė dalis karių tarnybą pradės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje, kur per pirmąsias aštuonias savaites išeis bazinį karinį rengimą, o likusį devynių mėnesių tarnybos laiką tarnaus priskirtame dalinyje ir atliks kolektyvinį rengimą.

Ko mokosi NPPKT kariai?

Pirmąsias savaites kariams vedami baziniai kario kursai, kuriuose, tarsi kariuomenės pradžiamokslyje, šauktiniai mokysis karinės taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, ryšių ir medicinos, susipažins su ginklais ir ryšio priemonėmis.

Praėję bazinį kario kursą, kariai skirstomi į pareigas, įgyja karines specialybes. Likusį NPPKT laiką kariai mokosi veikti savo dalinio sudėtyje, tobulina įgūdžius veikiant mūšio lauke pagal jiems priskirtas specialybes bei pareigas.

Po NPPKT atlikimo buvę šauktiniai galės pretenduoti į profesinę karo tarnybą pagal savo įgytą specialybę arba išsilavinimą. Atlikę NPPKT, kariai priskiriami Lietuvos kariuomenės parengtajam rezervui.

Kokios socialinės garantijos taikomos NPPKT kariams? 

NPPKT kariai gauna pilną valstybės išlaikymą (apgyvendinimas, maitinimas, apranga, socialinis ir gyvybės draudimai).Kiekvienam šauktiniui NPPKT kariui per mėnesį mokama 140,60 EUR išmoka buitinėms išlaidoms padengti. Be to, atsižvelgiant į šauktinio tarnybos vertinimą, kas mėnesį kaupiama speciali įmoka, kuri išmokama asmeniui atlikus tarnybą. Jos dydis priklauso nuo atliktos tarnybos vertinimo rezultatų.

Skatinamosios piniginės išmokos savanoriams šauktiniams kariams didinamos iki 30 procentų, o metiniame šaukiamųjų sąraše esantiems, bet norą pirmumo tvarka atlikti tarnybą pareiškusiems jaunuoliams įvesta iki 15 proc. didesnė skatinamoji piniginė išmoka…

Padidintą skatinamąją piniginę išmoką ir priklausomai nuo tarnybos įvertinimo („patenkinamai“, „gerai“, „labai gerai“), savanoriškai tarnybą pasirinkusiems jaunuoliams per 9 mėn. išmokama nuo 889 iki 1778 eurų. Kartu su išmokomis buitinėms išlaidoms šie jaunuoliai per tarnybos laikotarpį, priklausomai nuo įvertinimo, gali sukaupti nuo 2154 iki 3043 eurų.

Metiniame šaukiamųjų sąraše esantiems ir pirmumo norą pareiškusiems asmenims yra numatyta 15 proc. padidinta skatinamoji išmoka. Šie jaunuoliai per 9 mėn., priklausomai nuo tarnybos įvertinimo, gaus nuo 786 iki 1573 eurų ir kartu su išmokomis buitinėms išlaidoms galės sukaupti nuo 2052 iki 2838 eurų.
Kur kreiptis?

Jeigu susidomėjote NPPKT, prašome asmeniškai kreiptis į regioninį Karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį arba užpildyti kandidato anketą.

2. AKTYVUSIS REZERVAS – TARNYBA KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOSE – nuo 20 iki 50 dienų per metus

Šiandien Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) rengia karius Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos ginkluotos gynybos užduočių vykdymui, teikia pagalbą kitoms valstybės institucijoms, padeda gyventojams stichinių nelaimių ir katastrofų metu, dalyvauja tarptautinėse operacijose, teikia priimančios šalies paramą sąjungininkų pajėgoms.

Kario savanorio tarnyba yra nenuolatinė karo tarnyba, suderinama su kario savanorio „civiliniu“ darbu, mokslais ar studijomis. Per metus karys savanoris vidutiniškai pratybose praleidžia nuo 20 iki 50 parų. Mokymai dažniausiai rengiami savaitgaliais, tačiau įvairūs kursai ir ilgesnės trukmės pratybos vyksta ir darbo dienomis.

Į savanorių karo tarnybą ar kitą tarnybą aktyviajame rezerve savanoriškumo ir atrankos principais gali būti priimti karo prievolininkai, kurie pagal individualias savybes, patirtį ir parengimą tinka savanorių karo tarnybai ar kitai tarnybai aktyviajame rezerve.
Kariams savanoriams finansiškai kompensuojamas tarnybos laikas (t. y. už dienas, praleistas mokymuose, mokamas atlyginimas, prilygstantis atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kario atlyginimui), apmokamos išlaidos susijusios su tarnybos atlikimu, suteikiamos socialinės garantijos.

KASP vadovaujantis savanoriškumo ir atrankos principais gali būti priimami Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 18 iki 60 metų amžiaus. Savanorio karo tarnybos sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui. Asmuo, sudaręs sutartį, prisiekia Lietuvos valstybei. Sutarčiai pasibaigus ji gali būti pratęsiama. Kariui savanoriui pajėgose ištarnavusiam 3 metus yra užskaitoma nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba (NPPKT).

Kaip tapti kariu savanoriu?

Jeigu susidomėjote kario savanorio tarnyba Lietuvos kariuomenėje, prašome asmeniškai kreiptis į regioninį Karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį arba užpildyti kandidato anketą. Tam, kad pradėti priėmimo procedūras ir gauti siuntimą į Karinę medicinos ekspertizės komisiją, su savimi reikia turėti šiuos dokumentus:
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelė arba pasas);

• mokslo baigimo pažymėjimo, brandos atestato, diplomo ir (ar) kitų išsimokslinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų originalus. Jei mokslai baigti užsienyje, diplomas ir jo priedai turi būti išversti į lietuvių kalbą;

• pažyma apie buvusias darbovietes ir valstybinį socialinį draudimą, kurioje nurodomos atleidimo iš jų priežastys (pažymą užsisakyti galima internetu. Nuoroda: https://gyventojai.sodra.lt/sodra-login/index, „Meniu“ juostoje pasirenkant (Naujas prašymas/Kiti/GPK1.2 Prašymas);

• savo banko sąskaitos numerį.

3. PROFESINĖ KARO TARNYBA –  gali pretenduoti tik tie asmenys, kuriems yra užskaitytas privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimas

Profesinės karo tarnybos kariu gali pretenduoti tik tie asmenys, kuriems yra užskaitytas privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimas.
Prestižas

• Galimybė tarnauti savo šaliai, prisidėti prie jos saugumo užtikrinimo.
Karjeros galimybės

• Kariuomenėje kiekvienam sudarytos sąlygos siekti karjeros.

• Vykdomas individualus (pagal kiekvieno sugebėjimus) karjeros planavimas.

• Dauguma karinių specialybių yra analogiškos civilinėms (informacinių sistemų specialistai, medikai, teisininkai, mechanikai, laivavedžiai, vairuotojai, šaltkalviai).
Mokymosi galimybės

• Mokymosi ir profesinio tobulinimosi galimybės Lietuvos, JAV, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Danijos, Kanados, Švedijos ir kitų šalių kariuomenių mokyklose.
Darbo užmokestis

• Konkurencingas atlyginimas, kuris priklauso nuo kario laipsnio ir ištarnautų metų.

• Priedai prie atlyginimo ir kitos išmokos (kvalifikaciniai priedai, kelionės, gyvenamosios patalpos nuomos, maitinimosi ir kitų išlaidų susijusių su tarnyba kompensavimas).
Socialinės garantijo

• Profesinės karo tarnybos kariai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, o ištarnavę įstatymo nustatytą laiką ir išleisti į atsargą, įgyja teisę gauti valstybinę kario pensiją.

• Kasmet – 30 dienų atostogų. Atsižvelgiant į ištarnautą laiką atostogos ilginamos, maksimali atostogų trukmė 45 dienos.

• Profesinės karo tarnybos karių sveikatos priežiūra ir sveikatinimo veikla finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų.

• Karių gyvybė ir sveikata privalomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje valstybės biudžeto lėšomis.

• Profesinės karo tarnybos kariai tarnybos laikotarpiu aprūpinami gyvenamuoju būstu, maistu arba jiems mokama nustatyto dydžio piniginė kompensacija.

• Baigę tarnybą kariai gali dalyvauti profesinio orientavimo programose, teikiama pagalba susirandant darbą.

Plačiau: ČIA
Tarptautinės misijos 

• Galimybė dalyvauti misijose įvairiose pasaulio kraštuose, prisidėti prie tarptautinio saugumo užtikrinimo, pasisemti patirties bendrose operacijose su užsienio šalių partneriais.

Laisvalaikis

• Sporto klubai, treniruoklių salės.

• Kiekviename kariniame dalinyje yra ramovė, klubai kur vyksta koncertai, įvairūs vakarai, parodos, veikia biblioteka.

Kaip tapti profesinės karo tarnybos kariu?

Norėdami kandidatuoti į profesinę karo tarnybą, turite atvykti į Regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį arba užpildyti kandidato anketą. Pirmojo vizito metu, tam, kad gauti siuntimą į Karinę medicinos ekspertizės komisiją, su savimi užtenka turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Likusius dokumentus galima pristatyti vėliau.

Visų reikalingų dokumentų sąrašas:

• asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas);

• išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų originalai. Dokumentai užsienio kalba turi būti pateikti kartu su vertimu į lietuvių kalbą, užsienyje įgyta aukštojo mokslo kvalifikaciją, mokslo laipsnis turi būti pripažinti (nostrifikuoti) teisės aktų nustatyta tvarka;

• kiti dokumentai, susiję su pareigomis į kurias pretenduojama (vairuotojo pažymėjimas ir pan.);

• SoDros pažymėjimas (jeigu turite) arba pažyma apie buvusias darbovietes ir valstybinį socialinį draudimą, kurioje nurodomos atleidimo iš jų priežastys (pažymą užsisakyti galima internetu. Nuoroda: https://gyventojai.sodra.lt/sodra-login/index, „Meniu“ juostoje pasirenkant (Naujas prašymas/Kiti/GPK1.2 Prašymas);

• asmeninės bankos sąkaitos numerį.

Jeigu susidomėjote profesine karo tarnyba Lietuvos kariuomenėje, prašome asmeniškai kreiptis į regioninį Karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį arba užpildyti kandidato anketą.

KARIAI – SPECIALISTAI
Jeigu asmuo turi tam tikrą specialybę tokią kaip: teisininko, IT specialisto, mediko, slaugytojo, virėjo, tai gali kandidatuoti į profesinę karo tarnybą ir neatlikę NPPKT.

Pateikiame specialybių sąrašą, kurių specialistų Lietuvos kariuomenei trūksta:
• ryšių ir informacinių sistemų

• elektronikos, telekomunikacijų, geografinių informacinių sistemų

• statybos inžinerijos

• finansų apskaitos sričių

• virėjų

• mechanikų

• elektrikų

• remontininkų

• suvirintojų

• paramedikų

Tokie asmenys, praeina visas aukščiau minėtas priėmimo procedūras ir pasirašę Profesinės karo tarnybos kario sutartį, išsiunčiami atlikti bazinį kario kursą ir tuomet jiems yra suteikiamas specialisto kodas. Tai reiškia, kad specialistai gali tarnauti Lietuvos kariuomenėje net iki 60 metų, jei tik leidžia sveikata.

Iš užsienio skambinti reikėtų puslapyje www.karys.lt  nurodytais kontaktais su kodu +370, tačiau į nemokamą liniją (8 80012340) iš užsienio prisiskambinti nepavyks. Ji naudojama tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Visa karo prievolininkui aktuali informacija yra pateikta internete adresu https://www.karys.lt/.

Informaciją taip pat galima sužinoti paskambinus nemokamu telefonu +370 800 12340 ar atvykus, paskambinus į regioninius karo prievolės ir komplektavimo skyrius ir poskyrius. 

Taip pat svetainėje www.karys.lt skelbiama informacija apie tarnybos Lietuvos kariuomenėje būdus, atrankos sąlygas, galimas tarnybos vietas, specialybes, socialines garantijas, tobulėjimo ir karjeros galimybes.

Parengta pagal kam.lt inf.


Patiko? Pasidalinkite!