Patiko? Pasidalinkite!

NATO gynybos ministrai susitikime ketvirtadienį Briuselyje sutarė, jog, pritarus Irako vyriausybei, NATO mokymo Irake turėtų būti tęsiama

Įvertinę NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo pateiktą informaciją apie derybų su Irako vadovybe rezultatus, ministrai taip pat sutarė toliau svarstyti Aljanso vaidmens Irake išplėtimą, perimant kai kurias JAV vadovaujamos kovos su ISIS koalicijos užduotis.

„Turime išlaikyti tai, ko pasiekėme kovoje su terorizmu, todėl Lietuva ir toliau laikysis savo įsipareigojimų bei rems kolektyvinius Aljanso sprendimus stabilumui Irake užtikrinti“, – sakė susitikime krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. NATO vadovaujama tarptautinė operacija Irake (angl. NATO Mission Iraq, NMI), kurioje tarnauja Lietuvos kariai, vykdoma nuo 2004 m. ir yra skirta apmokyti šalies saugumo pajėgas. Kovos veiksmuose pagal nustatytą mandatą kariai nedalyvauja.

Trečiadienį ir ketvirtadienį vykstančiame NATO gynybos ministrų susitikime taip pat aptariamos Aljanso operacijos, įskaitant ir NATO ir partnerių operacijos Afganistane. Ministrai taip pat tarėsi, kaip stiprinti Aljanso gynybos ir atgrasymo priemones.

Ypatingas dėmesys skirtas NATO atsakui į Rusijos dislokuotas vidutinio nuotolio sparnuotas raketas, keliančias grėsmę bene visos Europos sostinėms. Ministrai taip pat įvertino pažangą įgyvendinant NATO parengties iniciatyvą, kuria siekiama sustiprinti Aljanso greitojo reagavimo pajėgumus sausumoje, ore ir jūroje.

NATO gynybos ministrų sesijoje su ES vyriausiuoju įgaliotiniu Josepu Borrelliu R. Karoblis ragino plėsti NATO ir ES bendradarbiavimą, išlaikyti spaudimą Rusijai ir teikti koordinuotą ES ir NATO paramą Ukrainai. „ES sankcijos sustiprina NATO atgrasymo ir gynybos priemones“, – sakė krašto apsaugos ministras.

Oficialių susitikimų paraštėse įvyko neformalus NATO gynybos ministrų susitikimas su Ukrainos gynybos ministru. Krašto apsaugos ministras R. Karoblis išsakė tvirtą paramą Ukrainos pastangoms priešintis Rusijos spaudimui ir vykdomoms saugumo reformoms.

R. Karoblis kartu su Danijos, Estijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Nyderlandų bei Norvegijos ministrais taip pat pasirašė deklaraciją, kuria įsipareigojama panaudoti Jungtinės Karalystės vadovaujamas ekspedicines pajėgas (angl. UK-led Joint Expeditionary Force, JEF) įgyvendinant NATO greitojo reagavimo pajėgų tikslus.

Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra brigados dydžio aukštos parengties kovinis vienetas, skirtas reaguoti į netikėtas krizines situacijas Europoje ir už jos ribų: pradedant humanitarine parama, atgrasymu ir baigiant kovinėmis operacijomis. JEF yra visų pirma skirtas greitojo reagavimo operacijoms vykdomoms po Europos Sąjungos, NATO ar Jungtinių Tautų vėliava. Jo padaliniai galėtų būti panaudojami ir NATO 5 str. operacijoms.

kam.lt inf.

 


Patiko? Pasidalinkite!