Patiko? Pasidalinkite!

Dar anksčiau Energetikos ministerija kreipėsi į VERT, reaguodama į 2020 m. lapkričio 5 d. viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, kad Latvijos elektros rinkoje veikiantys asmenys perka elektros energiją pagamintą Baltarusijoje, kurią toliau tiekia į Lietuvą.

Pagal Seimo priimtą Lietuvos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymą, Baltarusijos atominėje elektrinėje (AE) pradėjus elektros gamybą,  nustatytas nulinis pralaidumas importui iš Baltarusijos per Lietuvos-Baltarusijos elektros linijas ir elektros rinkos dalyviai nuo lapkričio 3 d. Lietuvoje nebegali prekiauti Baltarusijoje pagaminta elektra. Energetikos ministerija kreipėsi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (VERT) prašydama pateikti išsamią informaciją apie viešai išsakytus teiginius, kad Lietuvos vartotojai jau sumokėjo už Astrave pagamintą elektrą.

VERT prašoma pateikti turimą konkrečią tai pagrindžiančią informaciją ir duomenis apie elektros energijos pagamintos Baltarusijoje prekybą Lietuvos elektros rinkoje nuo 2020 m. lapkričio 3 d., taip pat per kuriuos Lietuvoje veikiančius elektros energijos tiekėjus, VERT duomenimis, buvo mokama už šią elektrą. Taip pat prašoma pateikti, kokių neatidėliotinų veiksmų VERT planuoja imtis tokių elektros energijos tiekėjų atžvilgiu tam, kad būtų užtikrintas Būtinųjų priemonių įstatymo reikalavimų įgyvendinimas.

Pagal įstatymus VERT yra atsakingas už elektros energijos prekybos leidimų išdavimą ir stabdymą, taip pat ir tais atvejais, kai paaiškėja, kad licenciją turintis asmuo veiklą vykdo pažeisdamas Būtinųjų priemonių įstatymą.

Remiantis Vyriausybės patvirtintu Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo nesaugios branduolinės elektrinės, kuri yra statoma Baltarusijos Respublikoje ir kuri kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai, įgyvendinimo veiksmų planu ir atsižvelgiant į viešai išsakytą minėtą informaciją, VERT prašoma pateikti pasiūlymus dėl energijos patekimą į Lietuvos elektros energijos rinką reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų, kurie, VERT nuomone, užtikrintų, kad į rinką negalėtų patekti elektros energija iš Baltarusijos.

Primename, kad 2020 m. lapkričio 3 d. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ užfiksavo duomenis, rodančius elektros energijos gamybą Baltarusijos AE ir nedelsiant nustatė 0 MW pralaidumą komerciniam elektros srautui per Lietuvos ir Baltarusijos elektros energijos jungtis, įgyvendindamas Lietuvos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymą.

2020 m. lapkričio 3 d. Latvijos perdavimo sistemos operatorius „NordPool“ biržos informacinėje sistemoje paskelbė skubų pranešimą, kad nuo 2020 m. lapkričio 5 d. bus išduoti pralaidumai prekybai elektros energija per Latvijos ir Rusijos pjūvį ir nuo tos dienos pradėta prekyba su Rusija pagal pralaidumų metodiką, kuriai yra pritarę Latvijos ir Estijos reguliuotojai. Prekyba su Baltarusija pagal metodiką per Latvijos pjūvį nėra vykdoma.

Lietuvos perdavimo sistemos operatoriaus duomenimis, nuo lapkričio 8 d. bandymus vykdanti Baltarusijos AE Astrave elektros negamina.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos inf.

Patiko? Pasidalinkite!