Patiko? Pasidalinkite!

Kaip paaiškinti tokį fenomeną, kai žmogus balsuoja už tą kuris iš jo atėmė pensiją ir sugriovė, bei praskolino valstybę? Paaiškinimas yra ir jis labai paprastas. Durnadėžių aukomis virtę lengvatikiai pensininkai yra užzombinami ir iš jų atminties yra ištrinama istorija, kuri galima sakyti buvo dar vakar… .

Savivaldybių tarybų rinkimuose pirmauja Visuomeniniai rinkimų komitetai, kurie bendrai surinko 26,76 proc., o iš partijų – pirma Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai – 16,03 proc., antra Lietuvos socialdemokratų partija – 13,26 proc. , trečia – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą – 11,14 proc. Ketvirti Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis – 5,89 proc.

Negi žmonės neatmena tų laikų, kai Landsberginiai, Lietuvos gamyklas po 1 litą. „pardavinėjo“? Negi neatmena, kai Kubiliaus vyriausybė atėmė dalį pensijų? Negi nemato, kad kaimai tušti (tie kurie kaime gyvena)? Negi nepasiilgsta savo anūkų, kurie paliko Lietuvą, nes joje neįmanoma praktiškai išgyventi?

Kaltas bukumas, naivumas ir vergo sindromas

Pakalbinus pensinio amžiaus durnadėžių aukas, jie visi kaip susitarę džiaugėsi, kad jų vaikai ir anūkai užsienyje „indus plauna“ už gerą atlyginimą. Ką tai reiškia, o tai, kad jie džiaugiasi, kad jų vaikai susirado gerą vergvaldį ir jam tarnauja, o šis jiems moka pinigą didesnį nei Lietuvoje.

Tai yra vergo sindromas, kai žmogelis, net nesistengia būti – save gerbiančiu piliečiu ir reikalauti iš valdžios, to geresnio gyvenimo, čia – Lietuvoje.

Bažnyčios taip pat atlieka savo funkciją – gamindamos dievabaimingas aveles. Kur dingo tie drąsūs Baltijos kelyje stovėję Lietuviai, Žemaičiai? Kur dingo tie kurie prieš Rusų tankus ėjo plikomis rankomis?

Niekur jie nedingo, jie kaip tarnavo savo ganytojui, kuris davė nurodymus, taip ir tebetarnauja. Kažin į šulinį jie šoktų visi kartu, jei ganytojas per durnadėžę palieptų?

Linas Naujelis


Patiko? Pasidalinkite!