Patiko? Pasidalinkite!

Tuometinis laikraštis “Lietuvos žinios” 1930.02.10 pranešė, kad Plungė tai ekonominis ir prekybinis centras ne tik Telšių apskrities, bet didesnės Žemaitijos dalies.

“Plungė tai ekonominis ir prekybinis centras ne tik Telšių apskrities, bet didesnės Žemaitijos dalies. Tiesa, dabartiniu metu Telšiai skaitosi Žemaitijos centru, bet tai dirbtinis centras: iškelkit vieną gražią dieną iš Telšių apskrities įstaigas, vyskupiją su dvasiška seminarija, vyriausiąją Žydų dvasišką akademiją, ir liks mažas Žemaitijos miestelis… . Kas kita Plungė. Čia yra ištisa eilė organizacijų, įstaigų ir keletas privatiškų įmonių.”

Plungė Žemaitijos centras.jpg

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!