Patiko? Pasidalinkite!

Prancūzijos rezidentas Makaronas dar pernai štai ką pareiškė: “LAISVĖ BAIGIASI TEN, KUR PRASIDEDA PRIEVARTA“. Savaime aišku, jog mintyse jis turėjo protestuotojus, prieš kurių taikias demonstracijas pats pirmas panaudojo brutalią jėgą, ir tik po to susilaukė atsakymo iš protestuojančiųjų.

Galvojo viską užgniaužti jėga ir melu, tačiau galop teko šauti į krūmus ir daryti nuolaidas.

Na, o ką galima pasakyti apie aukščiau minėtą veidmainišką pareiškimą? Aš pasakyčiau tik viena: GERBIAMAS PONE, PRANCŪZAI – TAI NE LIETUVIAI, SU KURIAIS VALDŽIA DARO, KĄ TIKTAI PANORĖJUSI, TODĖL PRIEŠ KĄ NORS IŠTARDAMAS, ĮDĖMIAI PASIŽIŪRĖK Į SAVE VEIDRODYJE!

Voldemaras Zacharka


Patiko? Pasidalinkite!