Patiko? Pasidalinkite!

Trečiojo Reicho ideologija rėmėsi postulatu apie arijų rasės pranašumą prieš visas kitas rases. Naciai buvo numatę tolesnį savo etninės grupės vystymąsi įsišaknydami ir gerindami savo pačių genetinį paveldą. Tuo tikslu buvo sukurta speciali klasifikuota programa pavadinimu Lebensborn, kuri gali būti išversta kaip „gyvybės šaltinis“.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Lebensborn“

Programos pradžioje buvo užsiimta moterų atranka. SS karininkams buvo ieškomos „grynakraujės“ moterys, kad jos galėtų gimdyti ir prižiūrėti supervaikus, kurie ateityje turėjo vadovauti Vokietijai. Tokios programos dėka gimė garsioji legendinės grupės ABBA solistė Annie-Fried Lingstad. Tačiau laikui bėgant projekto koncepcija pasikeitė ir tapo siaubinga.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Lebensborn Anni-Frid Lyngstad“

Moterys, atrinktos dalyvauti programoje, gyveno ir gimdė specialiose įstaigose, kur buvo sudarytos palankiausios sąlygos. Pirmosios gimdymo „gamyklos“ atsirado kaime netoli Miuncheno 1936 m. po to, kai Vokietija okupavo beveik visą Europą, supervaikų „gamyba“ buvo pradėta perkelta ir į užsienį.

Susijęs vaizdas

Programa buvo vykdoma ir Norvegijoje. Naciai mėlynakes, šviesiaplaukes norveges laikė arijų rasės atstovėmis. Susilaukti kūdikio iš vokiečių karininko, buvo vienintelis būdas karo metu išlaikyti normalų gyvenimo būdą. Todėl daugeliui moterų net nereikėjo prievartos, jos įstojo į gimdyvių gretas savo noru.

Per „Lebensborno“ egzistavimą, apie aštuoni tūkstančiai grynakraujų arijų gimė Vokietijoje, o pusantro karto daugiau – Norvegijoje.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Lebensborn norway“

1938 m. buvo nuspręsta padidinti tempą, o vėliau programa buvo išplėsta įtraukiant patrauklios išvaizdos moteris, kurios jau buvo nėščios. Mainais į finansinę paramą joms buvo pasiūlyta atiduoti vaiką į specialius namus. Ten atrinkti vaikai buvo auginami ir maitinami pagal specialias programas. O moterys, „pagimdžiusios“  ir atidavusios kelis kūdikius, buvo apdovanotos ordinais su kryžiumi.

Po metų projektą prižiūrinčio SS Reichsfuhrerio Heinricho Himmlerio sprendimu SS vyrai tiesiog grobdavo iš motinų vaikus ir gabeno juos į Vokietiją. Daugiausia iš Lenkijos, Čekoslovakijos ir Jugoslavijos. vaikai buvo atiminėjami iš moterų kurios atitiko visus arijų rasei būdingus bruožus.

Vaikai, kurie buvo pripažinti netinkamais, buvo išsiųsti į koncentracijos stovyklas, o tinkami buvo „germanizuojami“. Jiems buvo duoti nauji vardai, įdiegtos naciams reikalingos vertybės. Tam buvo parengtas specialus „edukacinis“ kursas.

„Germanizacijos“ metu vaikai buvo švitinami ultravioletiniu apšvietimu, kad jų plaukai gautų „tinkamą“ arijietišką atspalvį. Po pagrindinio mokymo, vaikai buvo atiduoti rūpintis SS karininkų šeimoms.

Beveik visi su „Lebensborn“ programa susiję dokumentai buvo sunaikinti paskutiniais karo mėnesiais, todėl neįmanoma tiksliai pasakyti, kiek vaikų ištiko toks likimas. Tyrėjai mano, kad jų buvo apie du šimtus tūkstančių.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Anni-Frid Lyngstad SS“
Annie-Fried Lingstad

Po Vokietijos kapituliavimo Norvegijos moterys, dėl pinigų savanoriškai dalyvavusios arijų rasės, atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje. Jos dažnai būdavo viešai sumušamos ir visais būdais žeminamos. Vaikai, gimę iš SS vyrų, tapo atstumtaisiais. Švedija „atstumtiesiems“ suteikė prieglobstį, todėl Annie-Fried Lingstad, kurios tėvas, SS seržantas, mirė kare, tapo švede.

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!