Patiko? Pasidalinkite!

Mažai žinome apie CŽV kalėjimą Lietuvoje ir jame vykusį siaubingą kankinimą.

Iki šiol Lietuvos Respublikos Vyriausybė, pralaimėjusi bylą Europos Žmogaus Teisių Teisme, nėra išvertusi iš anglų kalbos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo byloje ABU ZUBAYDAH prieš LIETUVĄ. Beveik trejų metų šiam vertimo darbui neužteko.

Šį teismo sprendimą, mokantiems anglų kalbą, galima perskaityti čia (nuoroda). Tai galimybė įsitikinti dėl Lietuvos Vyriausybės veiksmų, grubiausiai pažeidžiant žmogaus teises.

Seniai skaičiau teisinį dokumentą, kuris yra nenuobodus. Daugybė faktinės medžiagos. Daugybė įrodymų.

Įdomu skaityti, bet iš tiesų baisu. Beveik neabejoju, kad jautresnius, perskaičius sprendimo dalį apie kankinimą, pradės pykinti. Apie tokį kankinimą, kai bet kuris prisipažintų bet ką. Apie įkalinimą be teismo nuosprendžio.

Byla Strasbūre buvo nagrinėjama pagal pareiškėjo palestiniečio Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, taip pat žinomo kaip Abu Zubaydah, 2011 m. liepos 14 d. pareiškimą (Nr. 46454/11) prieš Lietuvos Respubliką, kaltinant ją pažeidus Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją.

Pareiškėjas teigė, kad Lietuva, pažeisdama Konvencijos 3, 5 ir 8 straipsnius, leido JAV Centrinei žvalgybos valdybai (CŽV) laikyti jį slaptai Lietuvos teritorijoje, leido CŽV jį kankinti, taikyti įvairią psichinę ir fizinę prievartą, draudė bet kokius kontaktus su šeima ar išoriniu pasauliu. Lietuva taip pat leido CŽV perkelti jį iš Lietuvos teritorijos, tokiu būdu pasmerkdama jį ilgiems kankinimo metams. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad Lietuva nesugebėjo atlikti veiksmingo tyrimo dėl Konvencijos pažeidimų.

Bylą nagrinėjo teisėjai Linos-Alexandre Sicilianos, Kristina Pardalos, Robert Spano, Aleš Pejchal, Egidijus Kūris, Mirjana Lazarova Trajkovska, Paul Mahoney ir Abel Campos. Lietuvą atstovavo K. Bubnytė.

2015 m. kovo 17 d. teismo kolegija paprašė Lietuvos Vyriausybės pateikti dokumentus, įskaitant išslaptintas medžiagos dalis iš vykusio baudžiamojo tyrimo Lietuvoje ir skrydžių duomenis apie CŽV orlaivių nusileidimus Lietuvoje.

Viešas teismo posėdis vyko Strasbūre 2016 m. birželio 29 d., kuriame dalyvavo Lietuvos Vyriausybės atstovė K. Bubnytė, Teisingumo viceministras P. Griciūnas ir Generalinis prokuroras R. Pašilis.

Lietuva bylą pralaimėjo. Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažino, kad Lietuvoje veikė slaptas CŽV kalėjimas, kuriame buvo kankinamas pareiškėjas. Pareiškėjui iš Lietuvos Respublikos buvo priteista 130 000 eurų kompensacija.

CŽV kalėjimas veikė Valdo Adamkaus prezidentavimo metu. Pinigai kankintam asmeniui buvo sumokėti ne iš V. Adamkaus valstybinės rentos, bet iš visų mūsų mokesčių mokėtojų pinigų.

Neringa Venckienė


Patiko? Pasidalinkite!