Patiko? Pasidalinkite!

Tai buvo neeilinių gabumų pasaulinio garso inžinierius, išradėjas, fizikas, futuristas ir tyrėjas, kuris gyveno XIX – XX a. laikotarpyje. Nikola Tesla išradimų įtaką mūsų civilizacijos technologijų vystymuisi, net sunku su kuo nors sulyginti. Joks kitas genijus, per savo egzistencijos laikotarpį, ne atrado ir nesukūrė tiek daug visai civilizacijai gyvybiškai svarbių ir taip stipriai savo laiką pralenkiančių išradimų.

Iki šių dienų yra išlikę apytiksliai 300 jo patentų, tačiau kai kurie internetiniai šaltiniai teigia, kad jis išrado daugiau nei 700 išradimų, kas galbūt reiškia, kad ne visi jie buvo dokumentuoti ar patentuoti? O gal šie dokumentai paprasčiausiai kažkur dingo?

"Man ne gaila, kad jie pavogė mano idėją. Tačiau gaila, kad jie neturi jokių savo idėjų" - Nikola Tesla.

Verta atsižvelgti ir į tai, kad su Nikola Tesla buvo bandoma susidoroti, sugriauti jo reputaciją, priklijuoti jam pamišusio mokslininko etiketę, kaip ir nemažai jo išradimų pasisavino kiti žmonės.

Pralenkęs laiką

Dar ir šiandien dalis šio genijaus idėjų yra nerealizuotų, kaip ir jau realizuotų potencialas dar neišsemtas, ar net gerai neištirtas. Kai kurios jo idėjos taip stipriai pralenkė laiką, kad net ir šiandieną yra sunkiai įmanomos. Tačiau tai daugiau ekonominės, politinės ar mokslinės priežastys, kurios demonstruoja nepakankamą civilizacijos išsivystymą, kad jas realizuoti.

Dėl to drąsiai galima teigti, kad Nikola Tesla aplenkė savo laiką daugiau nei šimtmečiu.

Tam užtenka prisiminti 1898 metais N. Teslos demonstruotą radijo bangomis valdomos valties modelį, kuris galbūt šiandieną nieko nenustebintų, nes tokių žaislų šiuo metu gausu kiekvienoje žaislų parduotuvėje, tačiau daugiau kaip prieš 100 metų, tai žmonės pavadino burtais.

Žinoma laikas viską sustatė į savas vietas. Tačiau pagal šią minios reakciją galima spręsti, kaip nenoriai visuomenė priima stipriai laiką pralenkiančias idėjas. Dėl to Teslą kai kurie žmonės laikė keistuoliu, jį siedavo su mistika ir jis yra laikomas enigmatiškiausia XX a. asmenybe.

Biografija

Nikola Tesla (Никола Тесла) gimė 1856 m. liepos 10 dieną Serbijoje (tuo metu Austrijos Imperija). Prieš emigruojant į JAV, jis studijavo telefoniją ir elektros inžineriją.

Tesla turėjo fenomenalią, fotografinę atmintį ir sugebėjo įsiminti ištisas knygas. Buvo gabus kalboms ir mokėjo: serbų-chroatųčekųanglųprancūzųvokiečiųvengrųitalų ir lotynų kalbas.

1884 m. JAV, jis pradėjo dirbti su Tomu Edisonu. Tačiau tarp jų įvyko incidentas, kurio metu Edisonas netesėjo Teslsai duoto žodžio ir su juo neatsiskaitė už atliktą darbą. Jų keliai po šio incidento išsiskyrė ir tai buvo „Srovių karo“ pradžia.

Srovių karas,

Srovių karas

Nikola Tesla įžvelgė, kad kintamoji elektros srovė (AC – Alternate Current) yra žmonijos ateitis, o Tomas Edisonas manė, kad šią vietą užims jo puoselėjama nuolatinė elektros srovė (DC – Direct Current). Šis jų konfliktas yra vadinamas „Srovių karu“ arba „AC vs DC“ .

Skirtingai nei Tesla, Edisonas ėmėsi nešvarių triukų: nepagrįstai šmeižė Teslos vardą, jo siūlomą kintamąją elektros srovę – rengdavo susirinkusios minios akyse viešas gyvūnų egzekucijas, taip siekdamas parodyti, kad Teslos siūloma kintamoji elektros srovė yra pavojingesnė už jo taip puoselėjamą nuolatinę elektros srovę.

Teslos triumfas

Kaip atsaką į Edisono šmeižtą, Nikola Tesla žmonėms demonstruodavo savo rankose užžiebtą elektros lemputę. Tam reikalui išradėjui tekdavo per savo kūną leisti aukšto dažnio kintamąją elektros srovę. Šiuo eksperimentu jis visiems įrodė, kad kintamoji elektros srovė nėra tokia pavojinga, kaip teigė Tomas Edisonas.

Sekantis Teslos projektas buvo hidroelektrinė prie Niagaros krioklių, kuri elektros energija aprūpino Buffalo rajoną Niujorke. Kartu tai buvo ir kintamos elektros srovės perdavimo dideliais atstumais demonstracija, kas reiškė Teslos triumfą prieš Edisoną.

Nors sumanusis verslininkas, Tomas Edisonas, net po Teslos triumfo nepasimetė ir greičiausiai panaudodamas gyvūnų egzekucijų metu sukauptą patirtį, sukūrė elektros kėdę, kuri veikė būtent nuo jo teigimu taip „saugios“ ir jo siūlytos nuolatinės elektros srovės.

Nikola Tesla su žibančia elektros lempute savo rankose.

Šiuo metu visuotinai žinoma, kad nuolatinė elektros srovė yra daug pavojingesnė už kintamąją elektros srovę. Kintamąją elektros srovę daug rentabiliau perduoti dideliais atstumais. Nuolatinės elektros srovės atveju, tam prireiktų daug daugiau pastočių, investicijų, kaip ir didesnių priežiūros sąnaudų.

Kaip iš gausybės rago

Toliau Nikola Tesla pats pradėjo derėtis su finansiniais rėmėjais ir sukūrė didelę gausą įvairių elektros prietaisų. Jų tarpe buvo kintamosios elektros srovės variklis ir transformatorius, kurių patentus jis netrukus atidavė savo darbdaviui Džordžui Vestinghauzui (George Westinghouse).

Vėliau Tesla eksperimentavo su rentgeno spinduliais, aukšto dažnio ir aukštos įtampos elektros srove ir užregistravo dar kelių įrenginių patentus. Po ko pradėjo dirbti prie radijo ryšio teorijos.

Teslos siekiai

Nors ir Nikola Tesla daug prisidėjo prie elektros tinklo kūrimo, tačiau jis nesureikšmino šių savo pasiekimų ir nelaikė jų galutiniu tikslu. Teslai tai buvo tarpinė žmonijos elektrifikacijos stotelė. Jis ketino visą planetą aprūpinti beviele elektros energija, ką įgyvendinti jam buvo sutrukdyta.

Tačiau net ir dabar, praėjus šimtmečiui, šiai Teslos idėjai yra nepasiruošusi net ir dabartinė mūsų civilizacija. Dar ir dabar niekas nenori paversti elektros energiją visos žmonijos palikimu, nelaikyti jos preke ar pajamų šaltiniu. O ją traktuoti kaip evoliucinį, visos civilizacijos vystymosi faktorių, kuris gali ženkliai išvystyti mūsų civilizaciją, panaikinti stiprių ir silpnų šalių nelygybę, skurdą, badą ir kitas problemas. Suteikti lygius šansus išgyventi visiems – ko ir siekė Nikola Tesla.

Ne gana to, dar ir dabar žmonija kariauja dėl iškastinių energijos resursų, kaip, pvz., nafta, anglis ar dujos, kuriems jau prieš šimtą metų Nikola Tesla pasiūlė alternatyvą! Mes ne vien nepasiruošę Teslos inovacijoms, bet dėl besibaigiančių iškastinių energijos resursų puolėme dar žemiau ir pradėjome vieni kitus žudyti. Nors iškastiniai energijos resursai yra reikalingi tik norintiems iš mūsų neišmanymo pralobti turtuoliams.

Mokslas ir technologijos jau senai gali aprūpinti visą planetą švaria ir ekologiška energija. Jau senai mums nereikalingos dujos, nafta ar anglis, ką dar prieš šimtą metų teigė Nikola Tesla…

Nikola Tesla savo laboratorijoje.

Kolorado Springs eksperimentai

Teslos idėja buvo paprasta ir tuo pat metu globalinė – išmokti perimti jonosferos energiją, ją perdirbti ir be laidų perduoti į atkampiausias žemės rutulio vietas. Savo idėjos bandymus jis pradėjo 1989 m. Kolorado Springs kalnų vietovėje, kuri garsėjo dažnomis audromis ir ypatingai galingais žaibais. Po kurio laiko, pasak Teslos – „apie žaibus jis žinojo daugiau nei apie juos žino pats dievas“.

Toliau sekė belaidžio elektros perdavimo principo patikrinimas. Tuo tikslu buvo pastatyta speciali laboratorija. Greitai fizikas įsitikino, kad elektros energija gali būti perduodama žemės paviršiumi be laidų ar radijo bangų.

Eksperimentai buvo ne tik grandioziniai, bet ir pavojingi.

Įrangos įjungimo metu žaibai pasiekdavo iki 40 metrų ilgį. Griaustinio trenksmus galima buvo girdėti už dešimčių kilometrų. Aplink bokštą pulsavo didžiulis šviesos rutulys. Dideliu atstumu nuo eksperimento vietos esantys žmonės su siaubu žiūrėjo kaip tarp jų batų ir žemės paviršiaus šokinėja kibirkštys. Virš metalinių daiktų švytėjo mėlynos aureolės.

Tesla buvo laimingas – „aš sukūriau iškrovas, kurių galingumas žymiai pranoksta žaibo galią“.

Vordenklifo bokštas (1901 – 1917 m.)

Tolimesniems Teslos eksperimentams, 1901 metais buvo pastatytas Vordenklifo bokštas (Wardenclyffe Tower). Šį projektą finansavo J.P. Morgan, kuris pageidavo, kad Tesla sukurtų transatlantinį bevielį ryšį. Tačiau Tesla buvo užsidegęs visai kita idėja – aprūpinti visą žmoniją beviele energija, kas kirtosi su J.P. Morgan interesais.

Dar nepabaigęs bokšto, Nikola Tesla pradėjo savo fantastiškus eksperimentus.

1903 m. vasarą, šis bokštas vos neišvarė iš proto Niujorko gyventojų. Šimtus mylių nuo bokšto tesėsi gigantiški dirbtiniai žaibai. Jie apšvietė dangų virš Atlanto vandenyno taip, kad nakties metu buvo galima lengvai perskaityti laikraščio pastraipų pavadinimus.

Sekančią dieną laikraštis „New York Sun“ pranešė – „Praeitą naktį buvome keistų fenomenų liudininkai – Tesla savo rankomis leido milžiniškus žaibus. Atmosferos sluoksniai įvairiuose aukščiuose sužibo taip, kad naktis staiga pavirto diena. Visas oras buvo pripildytas švytėjimo, kuris kaupėsi žmogaus kūno kraštuose ir visi dalyvavusieji spinduliavo šviesiai žydra mistiška liepsna. Mes patys sau atrodėme lyg vaiduokliai„.

Tesla triumfuoja – įgyvendinama jo gyvenimo svajonė – „bangos, kurias sukuria mano siųstuvas, bus didžiausias spontaniškos energijos šaltinis planetoje.“

Vordenklifo bokštas (1901 – 1917 m.)

Nors energijos perdavimo eksperimentai buvo sėkmingi ir Tesla ketino tai demonstruoti galimiems rėmėjams, tačiau susidomėjusių šiuo išradimu neatsirado.

J.P. Morgan

Nikola Tesla finansavusiam J.P. Morgan, priklausė JAV vario monopolija ir N. Teslosišradimai, kaip hidroelektrinė ar elektros tinklas, jam nešė pasakišką pelną iš prekybos variniais laidais. Kaip ir J.P. Morgan priklausė tik apie 30% jo įmonių akcijų, iš kurių likusiosios buvo Rokfelerių klano rankose, kurie turėjo ir JAV monopoliją naftai („Standard Oil“ ir pan.).

Viso pasaulio aprūpinimas beviele energija, J.P. Morgan atveju reiškė, kad žlugs jo verslo planai, siekiant visą Ameriką apraizgyti variniais laidais, kaip ir ant bevielės elektros energijos neis uždėti skaitiklio ir už jos naudojimą apmokestinti visą žmoniją. O Rokfeleriams tai reiškė, kad niekam nereikės jų naftos, kadangi Tesla planavo aprūpinti energija ir visas transporto priemones, lėktuvus, laivus ir t.t…

Greičiausiai panorusių pastoti kelią šiems turtuoliams, galima sakyti pasaulio valdovams, neatsirado… Ypač prisiminus kaip Rokfeleriai be jokių lėšų į savo rankas sutelkė visus JAV naftos telkinius, tam pasitelkę ginkluotų banditų gaują…

Nikola Tesla ir laisvoji energija

Nikola Tesla daug laiko skyrė įvairių energijos gavybos būdų tyrinėjimui ir atradinėjimui, kaip ir turėjo ir vis dar turi daug pasekėjų, kurie vystė ir vis dar vysto jo idėjas ir išradimus. Internete sklando daug įdomių istorijų apie tai.

Keistas Teslos automobilis (1931 m.)

Viena iš įdomesnių istorijų, tai 1931 m. Teslos demonstruotas automobilis. Kaip teigiama, prabangaus limuzino vidaus degimo variklis buvo pakeistas į elektrinį variklį. Publikos akyse, į šio automobilio vidų, Tesla patalpino dėžutę su dvejais iš jos išlindusiais kontaktais ir ją pritvirtinęs prie elektros variklio tarė – „dabar mes turime energiją“. Po ko jis sėdo už automobilio vairo ir su juo nuvažiavo.

Kaip teigiama, šio automobilio bandymai tesėsi savaitę laiko. Jis išvystydavo iki 150 km/h greitį ir panašu, kad jam nereikėjo jokio kuro ar pakrovimo.

Stebėtojai klausinėjo – „Iš kur gaunama energija?“ – Tesla vis atsakydavo – „Iš eterio!

Galbūt šiandieną jau visi mes važinėtumėme su tokiais amžinais varikliais, jeigu to meto žmonės nebūtų prašnekę apie piktąsias jėgas, kurios jų manymu, buvo užvaldę šį elektromobilį. Tuo pasipiktinęs išradėjas, iš šio automobilio išėmė savo dėžutę ir ją nusinešė į laboratoriją. Jos paslaptis taip ir liko neatskleista.

Teslos ritė.

Spinduliavimo energija („radiant energy“)

Tai greičiausiai buvo vienas iš pirmųjų Nikola Tesla eksperimentų ir vienas iš lengviausiai pakartojamų. Taip vadinamos „radiantinės energijos“ principai yra puikai ir suprantamai išdėstyti šio genijaus patentuose (pvz. Tesla Radiant Energy Receiver).

Viskas spinduliuoja energija, pvz.: žvaigždės, kosmosas, šviesa, elektromagnetinės bangos ir t.t… Tai vyksta ir dieną ir naktį, ir pakankamai lengvai galima šią energiją rinkti. Tam prireiks iš tam tikro metalo (žr. patentą) sutvertos ir energiją surenkančios konstrukcijos, kuri neturėtų kontaktuoti su žeme, kas tarnaus kaip teigiamas polius. O neigiamą polių reikia tiesiog pajungti į žemę.

Tokiu būdu sukauptą energiją, galima kaupti, pvz., akumuliatoriuje. Žinoma, paprasčiausios saulės baterijos, esant saulės šviesai, gamins daug daugiau energijos, nei šis būdas. Tačiau šis būdas veiks ir dieną ir naktį.

Žemės magnetinis laukas

Paprasčiausių ričių pagalba galima gauti žemės magnetinio lauko energiją. Jos nebus labai daug ir tai bus pakankamai atsitiktiniai impulsai, tačiau tokia konstrukcija neturi jokių judančių elementų, nesusiduria su trintimi ir teoriškai gali veikti amžinai.

Henderšoto generatorius

Kiek internete pasakojama, Henderšotas buvo išradėjas, kuris pažinojo Nikola Tesląir su juo konsultavosi kurdamas savo laisvosios energijos generatorių. Labiausiai jį įkvėpė Teslos žodžiai – „kad pati mūsų planeta yra didelis energijos generatorius“.

Henderšoto generatorius šiuo principu ir rėmėsi – labai nestandartiškai suvyniotų ričių pagalba utilizavo Žemės magnetinio lauko energiją. Tačiau kiek rodo youtube demonstruojami daugkartiniai įvairių entuziastų atlikti eksperimentai, tokių ričių pagalba pavyksta gauti tik apie 50 voltų įtampą.

Šį klausimą vėliau apšvietė Romanovas, kuris paminėjo, kad Henderšoto generatoriuje yra dvi skirtingo induktyvumo elektros grandinės ir Žemės magnetinis laukas tik sukuria šiuos šių grandinių induktyvumus. Jo manymu, šių induktyvumų skirtumas, generuoja „smūgį“, kuris Henderšoto generatoriuje ir utilizuojamas kaip elektros energijos šaltinis.

Tai dažna laisvosios energijos generatorių koncepcija – vienomis priemonėmis sukūrus reikalingas fizikines sąlygas, kitomis priemonėmis iš jų gauti energiją.

Henderšoto generatorius - tai ilga istorija.

Kai kurie kiti elektros energijos gavybos būdai

Nikola Tesla buvo susijęs su daugybe įvairių tyrinėjimų ir tai kas buvo išvardinta aukščiau, greičiausiai apima tik nedidelę jo tyrimų dalį.

Energiją taip pat galima gauti iš:

  • Elektrostatikos – labai prastai iki šių dienų ištirta sritis;
  • Termoelektrinio efekto – potencialų skirtumas gaunamas iš temperatūrų skirtumo:
  • Pjezoelektrinio efekto;
  • Grafeno ir sūraus vandens (ne taip senai atrastas būdas, kaip ir tuo neapsiriboja Grafeno potencialas);
  • Dvigubų variklių sistemos („dual motor“), kur vienas tarnauja generatoriumi, o kitas kaip elektros variklis. Tai jau senai naudojama troleibusuose ar kranuose. Ypač efektyvu pasiekus pakankamai aukštą naudingumo koeficientą, kur gali praversti ne tik elektrotechnikos, bet ir mechanikos žinios, kaip ir kuo gilesni elektros variklių magnetinių laukų pažinimo įgūdžiai;
  • Ir dar daug kitų būdų.

Piramidės ir Ramzis II

Daugelis alternatyvių tyrėjų mano, kad senovinio Egipto („Khemit“) civilizacija turėjo labai išvystytas technologijas, kurių pagalba buvo statomos piramidės, didžiuliai monolitai ir daug kitų dalykų, kurie ir kurių tikslumas ne pagal jėgas net dabartinėms technologijoms ar specialistams.

Taip pat manoma, kad senovės Egipte buvo naudojama elektros ar kažkokia kitokia energijos forma, kurios dėka ši senovinė civilizacija klestėjo. Nemažai šių teorijų šalininkų tiki, kad ir Tesla buvo įminęs piramidžių paslaptį, jeigu ne pasakyti daugiau, kadangi net yra manančių, kad pats Nikola Tesla, tai Egipto faraono Ramzio II reinkarnacija ir kad jis dėl to ir žinojo visas senovinio Egipto paslaptis.

Kas įdomu, kad Ramzio II valdymo laikotarpiu, labiausiai ir klestėjo Egipto civilizacija, iš kurios mažai teliko nepraėjus net dešimtmečiui po šio faraono mirties…

Piramidės buvo statomos litosferos lūžių (sprūdžių) vietose ir tokioje pat vietoje buvo pastatytas ir Teslos eksperimentams skirtas Vordenklifo bokštas. Šiame bokšte N. Tesla atlikinėjo pačius svarbiausius savo eksperimentus – bandė perduoti bevielę energiją. Dėl to daugelis tiki, kad jam pavyko įminti piramidžių veikimo paslaptį, o galbūt net ją prisiminti iš praeitų gyvenimų.

Piramides saugoja dar labai daug mokslinių, technologinių ir net ezoterinių paslapčių. Tačiau daugelis su šiais dalykais susijusių mokslinių krypčių yra beveik visiškai netyrinėtos ir tai trukdo įminti senovinių technologijų paslaptis.

N. Tesla nuotrauka ir Ramzio II mumija.

Teslos intuicija

Nikola Tesla labai stipriai skyrėsi nuo daugelio jo kolegų – įvairių išradėjų ar mokslininkų, kadangi daugelio iš jų padaryti atradimai buvo atsitiktiniai, tyrinėjant visai kažką kito ir atrandant tai ko jie visai nesitikėjo.

Nikola Tesla teigė, kad dar vaikystėje žinojo apie išradimus, kuriuos jam teks užaugus padaryti. Jis paprastai dar prieš kelis metus laiko anonsuodavo savo būsimus išradimus, lyg iš anksto žinodamas ateitį, ar jam reikėtų tik geriau suprasti jo jau ir taip žinomą informaciją, kad ją pvz. paversti veikiančiu įrengimu.

Jis turėjo nepaprastą intuiciją. Liudininkų teigimu, Nikola Tesla sugebėdavo intuityviai nustatyti elektrotechnikos gedimo priežastis, net nepažvelgęs į patį sugedusį prietaisą.

Galbūt Nikola Tesla buvo aiškiaregys?

Iš istorijų apie jį galima manyti, kad Nikola Tesla greičiausiai buvo aiškiaregys. Mažiausiai du incidentai apie tai liudija.

  1. Jis atkalbėjo J.P. Morgan plaukti savo laivu „Titanikas“, greičiausiai kad jo potencialus rėmėjas nežūtų. Siekiant įtikinti šį milijonierių ne plaukti jo pačio laivu, Teslai prireikė labai daug pastangų, kadangi tuo metu visi garantavo, kad „Titanikas“ yra „nepaskandinamas„.
  2. Jis išgelbėjo nuo žūties pas jį viešinčius svečius, kurie skubėjo į traukinį, kuris pateko į katastrofą. Tesla juos užlaikė, kad jie pavėluotų į traukinį ir tokiu būdu, kaip manoma, išgelbėjo šiems žmonėms gyvybę.

Teslos vizijos

Tesla daugybę kartų įvairiems žmonėms viešai prisipažino, kad jis matė vizijas, keliavo po nežemiškus pasaulius, kur sutikdavo įvairias būtybes su kuriomis net susidraugaudavo, kaip ir tenai regėjo įvairias technologijas, kurias galbūt po to ir atkurdavo mūsų pasaulyje.

Jis be problemų diskutuodavo dvasingumo ar pasaulėkūros temomis, labai šiuolaikiškai žiūrėdamas į viską, pagal šiuolaikines vandenio epochos ar indigo vaikų doktrinas, pvz., kad viskas yra sukurta iš šviesos, kad kiekvienas gali tapti Zaratustra, Jėzumi, Buda ar kitais, kuo jis galbūt buvo ir pats.

Tai buvo labai dvasiškai pažengęs, prabudęs ir ypatingai aukšto sąmoningumo žmogus, kuris net sąmoningai pasirinko ne vesti, paskirdamas visą savo gyvenimą civilizacijos technologijų vystymui.

Visą šio genijaus veiklą ar gyvenimą, neįmanoma aprėpti viename straipsnyje. Čia buvo apžvelgta tik nedidelė jo veiklos ar idėjų dalis.

 

pasaulekura.lt


Patiko? Pasidalinkite!