Patiko? Pasidalinkite!

Kuo panašūs ir kuo skiriasi Ramūnas Karbauskis ir Viktoras Uspaskichas nuo Antano Sniečkaus?

R. Karbauskis ir Antanas Sniečkus abu, o R. Karbauskis ir yra žemvaldžiai. A. Sniečkus žemę dovanojo Lietuvai ir dar iš visų ją atėmė, padarydamas valstybės turtu. A. Sniečkus buvo idealistas, tikėjęs socializmo idėjoms ir praktiškai jas įgyvendino, steigdamas kolūkius.

R. Karbauskis sumanus verslininkas, turėdamas kitą tikslą – supirko daug Lietuvos žemės ir A. Sniečkaus įsteigtus kolūkius, tarpo didžiausiu žemvaldžiu Lietuvos istorijoje. Gerbtinas R. Karbauskis už jo sugebėjimą tapti didžiausiu žemvaldžiu, sugebėjimu valdyti žemės ūkio įmones ir dar sukurti žemės ūkį aprūpinantį trąšomis verslą. Jo gabumai ryškiai atsiskleidė valdant valstybę. Jo vadovaujama Valstiečių partija yra pirmoji, kuri tapusi valdžioje, rūpinasi visais žmonėmis.

Pasaulio turtuoliai pasiūlė padidinti jiems mokesčius, kuriais būtų padengti valstybių nuostoliai dėl koronaviruso pandemijos. Aišku, kad Lietuvos verslininkai nepaseks pasiūlymu, nes įpratę verkšlenti, ir prašyti Vyriausybės (valstybės – gyventų sumokėtais mokesčiais) padengti jų tariamus nuostolius. Sveikinta, kad R. Karbauskis, atrodo, vienintelis atsisakė valstybės paramos. Bet siūlyčiau eiti dar toliau.

Pavyzdžiui, 40-45 procentus savo su žemės ūkiu susijusio turto dovanoti valstybei, nes jam ir jo palikuoniams užteks likusios dalies. O svarbiausia, kad JIS kaip išmanus vadovas, ir toliau valdytų valstybei dovanotą ir savo turtą, o jo duotos pajamos būtų paskirstytos proporcingai nuosavybės daliai. Tai būtų stebuklas, bet realiai įgyvendintinas.

Gerai prisimenu savo pokalbį su Viktoru Uspaskichu, kai jis steigė darbo partiją. Kvietė mane į ją, bet mūsų nuomonės nesutapo dėl partijos tikslo. Mat, pasiūliau partijos programoje įrašyti nuostatą, jog sieks, kad darbdaviai bendru darbu sukurtas grynąsias pajamas pasidalintų su samdomaisiais darbuotojais ne mažiau kaip per pusę, o Jis pirmas parodys pavyzdį.

Tuomet partijos pavadinimas atitiks jos turinį. Šios nuostatos neatsirado Darbo partijos programoje ir nė karto neišgirdau iš jo apie bendru darbu sukurtos pridėtinės vertės dalybas.

Petras Navikas


Patiko? Pasidalinkite!