Patiko? Pasidalinkite!

Aš už tradicinę šeimą, aš už Tautų Europą, aš už draugiškus santykius su visais kaimynais, aš už bendrąjį gėrį, aš už lietuvių tautą Lietuvoje.

Kodėl Juozaitis? Jis vienintelis pretendentas į Lietuvos prezidento postą, kuris atitinka visas mano vertybes.

Aš prieš eurą, aš prieš užsienio bankų dominavimą Lietuvoje, aš prieš užsienio kapitalo dominavimą Lietuvos žiniasklaidoje, aš prieš „pabėgėlių“ vežimą į Lietuvą, aš skaitau dabartinę ES atgyvena, aš tokioje ES, kokia ji yra šiandien, nematau jokios ateities mano tautai, aš prieš neoliberalizmą ir liberalmarksizmą, aš prieš valstybės nereguliuojamą kapitalizmą.

Šiandien aš noriu žengti pirmą žingsnį į Lietuvos išvadavimą iš ES kolonijinio jungo, todėl aš balsuosiu už dr.Arvydą Juozaitį, o ne už neoliberalizmo apologetus: Saulių Skvernelį, Gitaną Nausėdą, Ingridą Šimonytę.

Savo video aš išdėsčiau ir kitus punktus, kodėl aš remsiu Arvydą Juozaitį.

dr. Algimantas Lebionka


Patiko? Pasidalinkite!