Patiko? Pasidalinkite!

Popiežius Pranciškus parduoda savo aukso juostomis puoštą, 580 (AG) „Lamborghini- Huracan RWD Coupe“. Jis bus parduodamas aukcione, planuojama gauti iki 350 000€. Dalis pinigų bus paaukota arabų šalims nukentėjusioms nuo karo.

Dešimtasis Dievo įsakymas draudžia gobšumą ir besaikį norą turėti žemiškų gėrybių; draudžia nežabotą godumą, kylantį iš nepasotinamos aistros turtams ir jų teikiamai galybei; pagaliau draudžia troškimą neteisingai elgtis ir taip padaryti žalos artimo žemiškoms gėrybėms. Šiam įsakymui nenusižengiama, jei artimui priklausančių dalykų trokštama įsigyti teisėtomis priemonėmis.

Jėzus liepia savo mokiniams branginti Jį labiau už visus ir viską, ragina juos dėl Jo ir dėl Evangelijos atsižadėti „visos savo nuosavybės” (Lk 14,33). Prieš pat savo kančią Jis kaip pavyzdį jiems nurodė vargšę Jeruzalės našlę, kuri iš savo neturto atidavė viską, ką turėjo pragyvenimui. Norint įeiti į Dangaus karalystę, būtina laikytis reikalavimo neprisirišti prie turtų.
„Palaiminti, turintys vargdienio dvasią” (Mt 5,3). Jėzus giria vargdienių džiaugsmą, nes jųjau yra Dievo karalystė. Jėzus apgailestauja, kad turtuoliai savo paguodą randa turtų pertekliuje (Lk 6,24). „Išdidusis vaikosi žemiškos galybės, tuo tarpu turintis vargdienio dvasią ieško Dangaus karalystė

Kažin ką pasakytų Jėzus, jeigu būtų gyvas? Kam visa šita prabanga? O, tu ar paaukojai bažnyčiai?

Giedrius.L


Patiko? Pasidalinkite!