Patiko? Pasidalinkite!

Vasario 15 d. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilėje į Europos Sąjungos (ES) vadovaujamas karines jūrų operacijas ATALANTA ir IRINI buvo iškilmingai išlydėtos dvi Lietuvos kariuomenės karių grupės, sudarytos Karinių jūrų pajėgų karių pagrindu.

Ceremonijos metu Karinių jūrų pajėgų štabo viršininkas kmdr. Egidijus Oleškevičius į ES operaciją ATALANTA išvykstančios Autonominės laivo apsaugos grupės (ALAG) vadui kpt. ltn. Gžegožui Lašakevičiui ir į ES operaciją IRINI išvykstančios Laivų apžiūros grupės (LAG) vadui kpt. ltn. Rapolui Jurgeliui įteikė Lietuvos Respublikos vėliavas ir palinkėjo sėkmingai įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Klaipėdos įgulos vyresnysis kapelionas kmdr. Remigijus Monstvilas palaimino į tarptautines operacijas išvykstančius Lietuvos karius.

Į tarptautinę operaciją ATALANTA prie Somalio krantų išlydėta jau 6-oji Lietuvos kariuomenės ALAG. Operacijos metu ALAG keturis mėnesius Indijos vandenyne vykdys Pasaulio maisto programos laivo, gabenančio humanitarinę paramą Somalio žmonėms, apsaugą.

Pirmą kartą į ES vadovaujamą operaciją IRINI išlydėta ir Lietuvos kariuomenės LAG. LAG, veikdama iš Vokietijos karinio laivyno aprūpinimo laivo FGS „Berlin“, Viduržemio jūroje prie Libijos krantų keturis mėnesius dalyvaus ginklų embargo Libijai operacijoje, siekiant užkardyti ginklų ir amunicijos patekimą į šią valstybę.

2013–2020 metų laikotarpiu Lietuvos kariuomenė, dalyvaudama ES vadovaujamoje operacijoje ATALANTA buvo dislokavusi iš viso penkias Autonomines laivo apsaugos karių grupes (ALAG). Tuo pačiu laikotarpiu buvo skiriamas ir vienas Lietuvos karinių jūrų pajėgų karininkas tarnybai operacijos ATALANTA kariniame laive įsikūrusioje pajėgų vadavietėje.

ES karinę jūrų operaciją ATALANTA pradėjo vykdyti 2008 metų pabaigoje, reaguodama į itin išaugusį piratavimų skaičių prie Somalio krantų. Operacijoje dalyvaujantys karo laivai Adeno įlankoje ir Somalio vandenyse eskortuoja Pasaulio maisto programos laivus, gabenančius paramą Somalio gyventojams, atgraso ir sulaiko piratus, ginkluotus plėšikus operacijos rajone, palaiko kitas ES tarptautines operacijas ir organizacijas, siekiančias stiprinti jūrų saugumą ir pajėgumus regione.

Viduržemio jūroje vykstanti ir ES vadovaujama karinė operacija IRINI buvo pradėta 2020 m. kovo 31 d. Šios operacijos tikslas – įgyvendinti Jungtinių Tautų ginklų embargą Libijai.

2017–2019 metais Lietuvos kariuomenė į prieš tai vykusią beveik analogišką ES vadovaujamą karinę operaciją SOPHIA, kuri buvo nukreipta prieš neteisėtą žmonių gabenimą Viduržiemio jūroje ir ginklų embargą Libijai, buvo išsiuntusi keturias Laivų apžiūros grupes, sudarytas Karinių jūrų pajėgų karių pagrindu ir vadovaujamas KJP karininkų.

Siųsdama savo karius dalyvauti į ES vadovaujamas tarptautines operacijas, Lietuva prisideda prie kovos su tarptautinėmis krizėmis ir stiprina ES bendrąją saugumo ir gynybos politiką.

Lietuvos kariuomenės inf.


Patiko? Pasidalinkite!