Patiko? Pasidalinkite!

Savo feisbuko paskyroje Seimo narys Remigijus Žemaitaitis paskelbė žadėtą 40-ies žydų sąrašą, pridūręs, kad kita jo dalis pasirodys vėliau.

“1941 m. birželio 14-22 dienos ir vėliau į Lietuvos istoriją buvo įrašytos kaip pačios bjauriausios ir skausmingiausios.

Tai buvo LIETUVOS HOLOKAUSTAS!!!

Net praėjus daugiau nei 80 metų viena “porūšio” grupė žydai, taip ir nesugeba pripažinti, kad šioje LIETUVOS tragedijoje jų atstovai suvaidino labai svarbų vaidmenį, prisidedant prie Lietuvių kankinimų, trėmimų ir žudymų. Kartu su rusais, LIETUVĄ jie naikino ne tik kaip valstybę teritoriniu principu, bet kaip tautą, jos kultūrą, papročius, intelegentiją, sunaikino valstybės ateitį, kurią tik 1990-1991 metais pavyko atkurti.

Šlykštu yra tai, kad buvusi TARYBINĖ MILICININKĖ-TARDYTOJA IR VĖLIAU PROKURORĖ FAINA KUKLIANSKY, taip ir nesurado vakar jėgų pripažinti, kad jos “porūšio” atstovai žydai labai svarbų vaidmenį atliko naikinant LIETUVIŲ TAUTĄ.

Ji net neturi moralinių vertybių atsiprašyti Kaniukų, Pirčiupio kitų kaimų ir miestelių gyventojų palikuonių už tuos barbariškus veiksmus, kuriuos atliko tuo metu Lietuvoje gyvenę žydai.

Kas atsiprašys, lietuvių, anūkų, senelių, prosenelių …. už tuos bjaurius veiksmus?

Mūsų Prezidentas A. M. Brazauskas žydų tautos atsiprašė už mūsų lietuvių veiksmus, o jų valdžios ponai net praėjus 82 metams taip ir nesugeba išmekenti žodžio A T S I P R A Š O M E

Panašu, tokio žodžio toje tautoje nerasta.

Kaip ir žadėjau viešai vakar, šiandien paskelbsiu 40 “porūšio” žydų, kurie savo aktyviais veiksmais prisidėjo, kad 1941 m. Birželio 15 dieną iš LIETUVOS DEŠIMTIMIS TŪKSTANČIŲ BŪTŲ IŠTREMTA LIETUVIŲ. Vieni buvo nužudyti nepasiekus gyvulinių vagonų, taip sušaudant juos namuose, miške, ar tiesiog miestelio centre, kiti mirė vagonuose, ir buvo išmesti pakeliui į gulagus, kiti mirė gulaguose, o kas atlaikė gulagų žiaurumus vėl parvyko atgal į Lietuvą.

Tikiuosi, kad Izraelio valdžia kartu su Lietuvos žydų bendruomene suras DVASINIŲ JĖGŲ ir artimiausiu metu Lietuvoje sulauksime IZRAELIO PREZIDENTO VIZITO, kuris prie partizano A. Vanago kapo bei kitų kovotojų atsiprašys Lietuvos už jų “porūšio” žydų veiksmus!”

Kita dalis bus vėliau.

Nachmanas Dušanskis ir Raslanas

1. Gersonas Abramavicius

2. Girsa Abramavicius

3. Chaimas Aizenas

4. Fuviia Anbinderis

5. Rocha Aronaviciûte

6. Abramas Bangisas

7. Nachmanas Bencikovicius

8. Abramas Bermanas

9. Dveira Bersakaite

10. Joselis Beranickis

11. Gilelis Blochas

12. Sara Salmanaite – Breiviene

13. Moisiejus Breneris

14. Aronas Brukas

15. Icikas Demba

16. Rachile Vinaite – Deviatnikoviene

17. Seina Dikeryte

18. Calkis Duleckis

19. Nachmanas Dusanskis

20. Jakovas Epsteinas

21. Abramas Feldmanas

22. Leonas Finkelsteinas

23. Civa Fiseryte

24. Malka Frankaite

25. Berelis Fridmanas

26. Estera Kunickvte – Fridmaniene

27. Seina Klipaite – Gaileviciene

28. Basie Garbaite

29. Mina Popelyte – Garberiene

30. Abramas Garberis

31. Samuilas Gilis

32. Hirsas Glikas

33. Icikas Girsauskas

34. Gese Glezeryte

35. Bliuma Savleryte – Goldsteiniene

36. Aronas Greisas

37. Samuelis Grinfeldas

38. Girsas Groznikas

39. Izraelis ickovicius

40. Judita Seraite – Imeliene


Patiko? Pasidalinkite!