Patiko? Pasidalinkite!

Deja, Lietuvoje ir aplink mus situacija negerėja – todėl negalime delsti nė minutės.

Noriu visiems priminti tai, ką esu sakęs anksčiau: taip, tai yra suvaržymai, tačiau jie nukreipti ne prieš žmones, verslą ar valstybę – o prieš koronavirusą. Šiandien to reikia, kitų būdų tiesiog nėra. Todėl dar kartą prašau visų atsakingumo, pilietiškumo ir supratimo.

Vyriausybė įsiklausė į medikų ekspertų rekomendacijas, įvertino sparčiai besikeičiančią situaciją ir priėmė sprendimą dėl karantino paskelbimo nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val. visoje Lietuvos teritorijoje.

Darsyk akcentuoju: kito kelio nėra. Žmonių saugumas, sveikata ir gyvybių apsaugojimas yra svarbiausia. Kitų šalių patirtis parodė, kad delsti negalima. Klaidų kartoti negalime. Darome tai tam, kad vėliau išvengtume dar drastiškesnių priemonių.

Atkreipiu dėmesį, kad naujoms ir papildomoms priemonėms pritaria medikai bei specialistai. Ačiū jiems visiems už darbą, taip pat rekomendacijas, patarimus bei įžvalgas.

Šiandien Vyriausybei teko priimti sudėtingus ir atsakingus sprendimus dėl papildomų ribojimų ateinančioms 2 savaitėms.

SPRENDIMAI TOKIE:

Uždraudžiame užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus specialius atvejus, kai vykdomas krovinių vežimas, kai asmenys turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kai asmenys turi imunitetų ir privilegijų pagal Vienos konvencijas, kitaip sakant diplomatams. Išimtis taikoma ir NATO bei NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenis ir juos aptarnaujančiam personalui, jų šeimos nariams.

Mažinamas pasienio punktų skaičius. Sienos kirtimas vykdomas per Kalvarijos/ Budzisko, Saločiai-Grenstale, Būtingė-Rucava, Smėlynė-Medume, Medininkai-Kamenyj Log, Raigardas-Privalka, Kybartai-Černiševskoje, Panemunė-Sovietskas tarptautinius sienos kirtimo punktus, Vilniaus, Kauno, Palangos, Šiaulių oro uostus ir Klaipėdos valstybinį jūrų uostą.

Iki kovo 19 d. 00:00 val. leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per LR teritoriją be būtinojo sustojimo.

Uždraudžiame Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, taip pat VSAT vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu.

Prekių judėjimas neribojamas.

Ribojamas tarpmiestinis ir priemestinis keleivinio transporto intensyvumas – leidžiamas tik sėdimų vietų užėmimas ne mažesniu kaip nei 1 metro atstumu ir ypatingų saugumo priemonių taikymas, dezinfekuojant transporto priemones kiekvieno maršruto pradinėje-galinėje stotelėje. Šią nuostatą primygtinai siūlome taikyti ir vykdant keleivių vežimą viešuoju miesto transportu.

Draudžiamas kruizinių laivų pateikimas į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą.

Nustatėme, kad viešojo sektoriaus valstybės ir savivaldybių institucijose įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje.

Privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje.

Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas.

Draudžiama veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose.

Draudžiamas kalinių lankymas.

Rekomenduojama atsiskaitymams naudoti ne grynuosius pinigus.

Visų atviruose ir uždaruose erdvėse organizuojamų renginiai bei susibūrimų draudimas.

Sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų veiklos draudimas, išskyrus indvidualias reabilitacijos paslaugas, kurios susijusios su gydymu.

Viešbučių ir kitų patalpų naudojimas asmenų izoliavimui atskiru savivaldybių susitarimu.

Viešojo maitinimosi įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veiklos draudimas, išskyrus kai maistas galinamas išsinešimui arba kitais būdais pristatomas gyventojams.
Parduotuvių, išskyrus maisto prekių, prekybos centrų, išskyrus maisto, veterinarijos, vaistinių ir optikos prekių parduotuves juose, turgaviečių, išskyrus maisto, veiklos draudimas, išskyrus internetinę prekybą ir kai prekės pristatomos gyventojams.

Grožio paslaugų teikimas draudžiamas.

Stabdoma ugdymo ir vaikų priežiūros procesą bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo:

Nustatėme, kad bus pasitelkiami visi reikiami ir galimi žmogiškieji ištekliai karantino situacijai valdyti: sveikatos priežiūros specialistai, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentai, rezidentai ir kiti.

Sureguliavome stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą: pertvarkant pacientų srautus, infrastruktūrą bei materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Atidedamos planinės operacijos, išskyrus tas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė.

Pertvarkome pacientų lankymą draudžiant lankymą, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir vaikų iki 14 metų lankymas, gydančio gydytojo leidimu.
Ribojame reabilitacijos paslaugas ir ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;

Nustatėme paslaugų teikimą nuotoliniu būdu: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymą, konsultacijas, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimą ir tęsimą, gydytojo-gydytojui konsultaciją, būtinųjų tyrimų paskyrimą, slaugytojo konsultacijas.

Atidedami profilaktiniai patikrinimai ir prevencinių programų vykdymas. Atidedamas odontologijos paslaugų teikimas, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos užtikrinimą. Perorganizuojama vaistinių veikla siekiant išvengti tiesioginio kontakto.

Uždraudžiame lankymąsi visuose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose;

Kitose socialinių paslaugų įstaigose, kontaktuoti su klientu leidžiama tik užtikrinant būtinąsias socialines paslaugas.

Kreipiamės į Vyskupų Konferenciją ir visas Lietuvoje veikiančias religines bendruomenes ir prašome neorganizuoti religinių apeigų, kurios reikalautų viešų susibūrimų

Vyriausybė paveda Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui gavus atsakingos ministerijos siūlymą dėl būtinų karantino priemonių nustatymo, nustatyti konkrečias karantino režimo priemones.

Noriu akcentuoti, kad intensyviai dirbame dėl priemonių šalies ekonomikos ir verslo stabilumo užtikrinimui šiuo laikotarpiu.

Pirmadienį priimsime konkrečius sprendimus dėl ekonomikos skatinimo priemonių, kurios padės šalies verslui išgyventi šį sudėtingą laikotarpį ir išlaikyti verslo likvidumą. Kalbame apie ne mažesnę nei vieno MILIJARDO eurų sumą.

Jei verslas sunkumus patiria jau šiandien, kviečiu kreiptis į Mokesčių inspekciją ir Sodrą dėl mokesčių atidėjimo. Pirmadienis yra mokesčių mokėjimo diena, tad pagal esamas procedūras esame pasirengę atidėti įmonių mokėjimus ir taip leisti lengviau pereiti šį išbandymą.

Nuolat bendraujame su kaimyninėmis valstybėmis, jų premjerais. Turime tiesioginį kontaktą, derinamės veiksmus. Šiandien vidudienį telefonu aptariau situaciją regione su Lenkijos premjeru. Laukiame patvirtinimo dėl 72 valandų tranzito nuo karatino paskelbimo. Glaudžiai dirbame su visais savo kaimynais šioje nelengvoje situacijoje.

Pasikartosiu: šiandien labai svarbus visų susitelkimas, supratimas ir susitarimų laikymasis. Darykime tai, ką reikia. Čia ne valdžios išsigalvojimai, ne noras kažką varžyti ar drausti – čia mūsų medicinos srities ekspertų ir profesionalų primygtiniai patarimai.

Saugokime save, savo šeimas, artimuosius – ir visus kitus. Mums pavyks, tik darykime tai, kas reikalinga.

Saulius Skvernelis


Patiko? Pasidalinkite!