Patiko? Pasidalinkite!

Nijolė Oželytė – Buvusi Tarybų Sąjungos komunistų partijos narė, vėliau, atsiskyrus nepriklausomai Lietuvos komunistų partijai, tapusi jos nare. Atgimimo metais aktyviai reiškėsi politinėje veikloje, Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime išrinkta LKP CK nare.

Marksizmo – leninizmo ideologijos puoselėtoja, Vytauto Landsbergio garbintoja Nijolė Oželytė negali atsidžiaugti nykstančia Lietuva. 1990 m. „persidažiusi“ į patriotę, buvo išrinkta į LR Aukščiausiąją Tarybą (Atkuriamąjį Seimą). Po to tapo akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signatare.

1993–1999 m. priklausė Tėvynės sąjungai (Landsbergistams). Ši fanatizmo apraiškomis garsėjanti veikėja per nacionalinį transliuotoją, kartu su Vytautu Landsbergiu, džiaugėsi nykstančia Lietuva?

Globalistinio pasaulio projekto (be sienų, be tautų, be kultūros ir tradicijų), gyvulių ūkio puoselėtoja „Kozlovska“ kuo puikiausiai atlieka savo darbą iki galo. Mielas jaunime, matyk Lietuvą be sienų, nes Lietuva po 100 metų tiesiog išnyks!

Ačiū „Ožio tvartelio“ fanatikams, be Jūsų mes to nebūtume pasiekę. Todėl, manau, kad būtų verta visiems „Ožio tvartelio“ fanatikams atsisakyti pensijų ir garbingai iš bado numirti vardan tos, „Ožio“ Lietuvos!

VIktoras Bergmanas


Patiko? Pasidalinkite!