Patiko? Pasidalinkite!

Seimas pradėjo svarstyti Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūno Ramūno Karbauskio pristatytas Konstitucijos pataisas (projektas Nr. XIIIP-1540, kuriomis siekiama įteisinti individualų konstitucinį skundą ir sudaryti galimybę kiekvienam asmeniui kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Teikiamu projektu siūloma nustatyti, kad kiekvienas asmuo turėtų teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl įstatymų ir kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves. Šio kreipimosi sąlyga – asmuo turėtų teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą tik pasinaudojęs visomis teisinės gynybos priemonėmis. Šios teisės įgyvendinimo terminai ir kitas sąlygos būtų nustatytas Konstitucinio Teismo įstatyme.

„Daugelyje Europos Sąjungos valstybių (pavyzdžiui, Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vokietijoje), kuriose veikia konstituciniai teismai ar jiems prilygintos institucijos, asmenys turi teisę dėl savo pagrindinių (konstitucinių) teisių ir laisvių pažeidimų kreiptis į šiuos teismus tiesiogiai. Senas demokratijos tradicijas turinčiose ir teisinės valstybės principus gerbiančiose valstybėse pripažįstama tokia asmens pažeistų teisių gynimo teisė, galimybė ir būtinybė. Įvairių valstybių teisinėse sistemose įtvirtinti konstitucinio skundo instituto modeliai skiriasi, tačiau daugelis valstybių yra pasirinkusios tokius modelius, kuriems yra būdingi keli bendri požymiai: į Konstitucinį Teismą asmuo turi teisę kreiptis gindamas pažeistas savo teises ir laisves, konstituciniu skundu yra ginamos ne visos, o tik konstitucinės teisės ir laisvės, asmuo gali kreiptis į Konstitucinį Teismą tik pasinaudojęs visomis teisinės gynybos priemonėmis“, – teigiama dokumento aiškinamajame rašte.

Po pristatymo už teisės akto pakeitimus balsavo 79 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, susilaikė 7 parlamentarai. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Teisės ir teisėtvarkos komitete. Projektą taip pat pavesta apsvarstyti Konstitucijos komisijai. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti birželio 21 d.

LRS inf.


Patiko? Pasidalinkite!