Patiko? Pasidalinkite!

“Spalvotos” revoliucijos, sąjūdžiai, maidanai, tahrirai ir pan. “išsivadavimo” judėjimai yra tik Vakarų kolonijinės ekspansijos reinkarnacija.

Rusijos Gynybos ministerija informavo, kad Rusija Kaliningrado srityje, iš visų pusių apsuptoje agresyvių NATO valstybių ir rusofobinių režimų, dislokavo raketinių kompleksų „Iskander“ divizionus. „Iskander“ raketos skrenda labai greitai – Berlyną iš Kaliningrado gali pasiekti per 4 minutes. Skrenda ne balistine trajektorija, skrydžio metu gali manevruoti, jos skrydžio trajektorija yra nenuspėjama, todėl NATO priešraketinė gynyba prieš raketą „Iskander“ yra bejėgė. Raketa gali nešti įspūdingą griaunamąją galią turinčią kovinę galvutę, kuri gali būti ir branduolinė, o taip pat gali pataikyti tiksliai taikinį, esantį net už 500 km. Nukrypimas skaičiuojamas tik metrais, kas branduolinio užtaiso atveju prasmės nebeturi. Specialistai kalba, kad „Iskanderas“ gali skristi ir toliau, nei 500 km.

Toks Rusijos išimtinai savigynos žingsnis Vakaruose , žinoma, kaip visada, susilaukė galingos apsimestinės reakcijos – visose JAV-NATO okupuotose Rytų Europos šalyse, būsimos JAV-NATO agresijos prieš Rusiją placdarmo valstybėse, įsijungė galingas choras „Rusai puola!”. JAV kontroliuojamos vietinės žiniasklaidos-karo propagandos priemonės vieningai ėmė kurstyti tautinę neapykantą rusams, karinę psichozę, vystyti plačią karo su Rusiją propagandos kampaniją.

Savo arijas karo su Rusija propagandos chore sugiedojo ir Lietuvos 27 metus auginti rusofobiniai choristai ir solistai. Alyvos į NATO vykdomos karo propagandos ugnį pilstelėjo Lietuvos žinomi rusofobai, konservatoriai, liberalai, socdemai, nacistai, nacionalistai ir fašistai – jiems vis dar skauda širdį ir užpakalį po 1945 metais jų vado A.Hitlerio patirto pralaimėjimo. Neatsiliko ir šalies aukščiausi pareigūnai bei valstiečiai, kurie rinkimus nemaža dalimi laimėjo žadėdami lietuvių tautai normalizuoti santykius su istorine kaimyne taikia Rusija.

Stulbina jiezuitiškas proamerikietiškų karingų „patriotų“ cinizmas. Jie absoliučiai nenori pastebėti, kad Rusijos sprendimas dislokuoti raketas savo teritorijoje yra išimtinai priverstinis, teisėtas savigynos nuo neslepiamos JAV agresijos prieš Rusiją padiktuotas žingsnis. Maskva seniai įspėjo NATO karo vanagus, kad bus priversta reaguoti į Vakarų nuolat vykdomus pasiruošimus agresijai prieš Rusiją, ir ilgai prašė atsisakyti planų militarizuoti visą Rusijos vakarinį pasienį ir Pabaltijo regioną. Tačiau NATO, kaip ir JAV, be karo ir grasinimų nėra gyvenusi nei dienos per savo egzistenciją.

JAV visai neseniai išslaptino savo archyvus, kurie patvirtina seniai žinomą tiesą. JAV-NATO agresyvus blokas 1989 metais buvo įsipareigojęs „nesiplėsti nei per colį į Rytus nuo Berlyno sienos“. Ir, žinoma, sumelavo. Melas yra pagrindinė Vakarų demokratijos „vertybė“, kadangi duoda Vakarų kolonizatoriams didžiausią pelną ir leidžia be saiko apiplėšinėti patiklius čiabuvius visame pasaulyje. 1999 metais į NATO buvo priimtos Vengrija, Čekija, Lenkija. Vėliau NATO pasirašė su Rusija susitarimą, kuriuos įsipareigojo nesiplėsti į Rytus, tačiau ir vėl, kaip visada, sumelavo – 2004 metais priėmė, pažeisdama savo tarptautinius įsipareigojimus ir vietinių priimamų respublikų konstitucijas (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 137 str.), Pabaltijo respublikas bei kitas valstybes.

JAV-NATO išėjo vienašališkai iš strateginės ginkluotės apribojimo sutarties, tuo pažeisdama pusiausvyrą regione ir sukeldama grėsmę taikai pasaulyje. Maža to, NATO dislokavo puolamąją ginkluotę Lenkijoje, Bulgarijoje, pastatė radarus Rumunijoje ir Lenkijoje, įvykdė agresiją 2008-08-08 Abchazijoje, įvykdė valstybinį perversmą Ukrainoje, nuolat kišasi į valstybių, esančių Rusijos pasienyje vidaus reikalus, kursto pilietinius neramumus, tautinę nesantaiką. Tokie veiksmai yra NATO atvirai vykdomas karas ne tik prieš Rusiją, bet ir prieš visas pasaulio valstybes – tai reikia suvokti ir nusiimti rožinius akinius. Tokia JAV-NATO tarptautinių santykių praktika yra nusikalstama ir tai turi būti aiškiai įvardinta – JAV-NATO veikia kaip karo nusikaltėlių tarptautinis nusikalstamas susivienijimas. JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja vykdo karinę agresiją prieš suverenią, nepriklausomą, taikią šalį, JTO Saugumo Tarybos narę Rusiją, šalys, kurios suteikia savo teritorijas tarptautiniame nusikaltimui vykdyti, yra agresorės, nusikaltimo bendrininkės. Ir tai yra akivaizdi ir nemaloni tiesa, kurios nesugeba paslėpti net JAV melo propagandos priemonių kosminis triukšmas.

Nuo 1988 metų JAV/NATO karo nusikaltėliai sėkmingai įvykdė perversmus visoje posttarybinėje erdvėje ir į daugybės atsiradusių po TSRS žlugimo “nepriklausomų” valstybių valdžią atvedė marionetinius, nacionalistinius, atvirai fašistinius režimus. Valdžią užgrobusios nacionalistinės klikos su JAV vergui įgimtu įniršiu ėmėsi naikinti savo nacionalines valstybes, jų pramonę, mokslą, kultūrą, grobti ir savintis tautos sukurtą turtą. Vietinėms proamerikietiškoms klikoms sunaikinus respublikose pramonę, labai greitai TSRS laikais klestėjusios respublikos (Lietuva, Latvija, Estija, Ukraina, Gruzija, Moldova ir kt.) tapo skurdo, nedarbo, masinės emigracijos, nacionalinių tradicijų griovimo, savižudybių, alkoholizmo, tiesiog humanitarinių katastrofų zonomis. Jas ištiko tipiškas JAV-NATO karo nusikaltėlių “demokratizacijos” scenarijus, kuris kartojasi jau 500 metų nuo Kolumbo laikų, ir kurio pagalba Vakarų kolonizatoriai išnaikino šimtus milijonų čiabuvių, ištisas tautas, valstybes, kultūras, civilizacijas – spalvota revoliucija, pramonės sunaikinimas, kultūrinis, ekonominis, socialinis, demografinis nuosmūkis, depopuliacija. Vakarai visada maitinosi ne savo darbu sukurto, o plėšikavimo visame pasaulyje būdu pagrobto turto sąskaita. Visi žino Jungtinės Karalystės “baltojo žmogaus” naštą: išžudyk visus, kurie turi nors kiek turto ir tas turtas atiteks “šviesiesiems ir civilizuotiems” Vakarų Europos galvažudžiams. Vakarų “elitai” dėl priemonių pasisavinti svetimą turtą niekada nesuko sau galvos – kuo mažiau čiabuvių liks, tuo daugiau turto atiteks „civilizuotiems“ piratams. Ilgą laiką tautos, buvusios Rusijos sudėtyje, buvo saugios, nors ir tekdavo bent kartą per šimtą metų atlaikyti “šviesiųjų” Vakarų barbarų antpuolius, genocidą – kryžiuočius, Napoleono jungtinę Europos armadą, kaizerinės ar nacistinės Vokietijos užkariautojus. Vakarams, anglosaksams kolonijiniai karai ir masinės žudynės būdavo tik dar vienas verslo planas, jų užsienio politikos tąsa kitomis, jiems įprastomis priemonėmis.

Tačiau tik dėka Rusijos šių tautų neištiko Š.Amerikos indėnų, Australijos aborigenų, Polinezijos čiabuvių, Afrikos juodaodžių, N. Zelandijos laukinių ir kitų tautų liūdnas likimas – totalinis genocidas, kurį visur vykdė su “nežmonėmis” ar „žemesnės rasės“ atstovais Vakarų civilizatoriai. Rusija Vakarų galvažudžiams buvo per didelė ir pernelyg galinga, todėl kaulu visada stovėjo Vakarų grobuonių gerklėje. Ir ši aplinkybė išsaugojo visas Rusijos-TSRS sudėtyje buvusias tautas ir tauteles nuo įprastinio Vakarams kruvino civilizacinio išnaikinimo, leido tautoms išsaugoti savo identitetą, kultūrą, tradicijas,leido joms išlikti savo istorinėje erdvėje.

Tačiau Vakarai, gimę iš smurto, kląstos, savivalės, neapykantos, užkariavimų ir kitų tautų genocido, niekada neatsisakė savo planų – žudyti, griauti, naikinti, grobti. Vakarai, anglosaksai, nesugeba gyventi taikiai, kadangi tokiu atveju jiems tektų dirbti ir gyventi iš savo darbo, o tai daryti neleidžia, tiesiog tam prieštarauja, parazitinis Vakarų civilizacijos modelis. Šiandien JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja, vadovaujama imperialistų-globalistų, vėl grįžo prie savo šimtmečius puoselėto ir daugybę kartų nesėkmingai bandyto įgyvendinti kruvino verslo plano – užkariauti didžiausią ir turtingiausią pasaulio valstybę, laisvą ir taikią Rusiją. Vakarų karo nusikaltėlių planas ruošiamas labai kruopščiai – vėl kaip ir 1812, 1914, 1941 metais buvo mobilizuotos visos Vakarų kolonizatorių armijos, prie jų vietinių kompradorinių elitų išdavystės dėka buvo prijungtos naujų kolonijų marionetinių valdžių valdomi materialiniai ir žmogiškieji – pigios patrankų mėsos – resursai. “Vieninga” Europa, kaip Napoleono bei Hitlerio laikais, vėl pakilo į žygį – drang nach Osten. Viso Rusijos vakarų pasienio perimetro bananinėse respublikose, nežmoniško smegenų plovimo vietiniams naudingiems idiotams būdu, buvo paruoštos ištisos zombių armijos (Ukraina, Gruzija, Pabaltijys, Lenkija, Rumunija, Bulgarija), kurios jau šiandien yra pasiruošusios paaukoti savo valstybes ir tautas JAV-NATO nusikalstamoje agresijoje prieš Rusiją už Vakarų korporacijų pelno padidinimą. Šiose šalyse sukurtos fašistinės paramilitarinės organizacijos, marionetinės fašistinės klikos persekioja ir susidoroja su kitaminčiais, pacifistais, padoriais, protingais žmonėmis, parsidavusi žiniasklaida kaitina karinę psichozę, kursto tautinę nesantaiką, nusikalstamų įstatymų pagalba ir valdžios finansuojamų fašistinių organizacijų palaikoma, šalyse tvyro stabiliai stiprėjanti neapykantos, baimės atmosfera, kurioje skęsta bet koks sveiko proto balsas. Įstatymai, tiek vietiniai, tiek tarptautiniai, valdžios yra grubiai pažeidinėjami, žmogaus teisės ir laisvės apribotos iki psichinio ir fizinio teroro lygio.
JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja, grubiai ir įžūliai pažeisdama tarptautinę teisę, plečia savo agresiją prieš Rusiją, vysto karinę infrastruktūrą, gabena savo ginkluotas pajėgas prie Rusijos sienos, telkia gyvosios jėgos, sunkiosios ginkluotės pajėgumus – tai jau yra agresija, tarptautinis nusikaltimas, kaip jį apibrėžia JTO Statutas bei JTO 1974-12-14 rezoliucija Nr.3314. Šioje situacijoje Rusija jau turi teisę gintis smogdama prevencinį smūgį agresoriui – JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujai, rujojančiai prie valstybės sienų. Tai yra atviras akivaizdus Vakarų grasinimas pradėti III Pasaulinį karą, kaip jie tai jau padarė 1914 ir 1939 metais.

JAV/NATO kontroliuojamos ir jų pačių organizuotų perversmų būdu atvestos nacionalinės bananų respublikų klikos yra neatskaitingos savo tautoms – valdžios šaltiniams, jos yra nekontroliuojamos ir nepavaldžios vietiniams rinkėjams. Kompradoriniai elitai vykdo tik tarptautinio Vakarų kapitalo nurodymus ir savo tautas jau seniai yra pasiruošę paaukoti savo šeimininkų iš Vašingtono/Londono/Briuselio verslo interesams – iki paskutinio čiabuvio (lietuvio, latvio,esto ir toliau pagal sąrašą). JAV karo nusikaltėliai atvirai gabena savo žudymo mašinas ir savo galvažudžių gaujas į Rusijos pasienį, kuris karinio konflikto atveju bus neišvengiamai sunaikintas totaliai: Rusija Vakarų agresijos akivaizdoje pasirinkimo nebeturi – arba išnykti, arba kautis dėl išlikimo visomis turimomis priemonėmis, tam tarpe ir branduolinėmis. Vakarų agresoriai nežino, kas tai yra kilnumas ir garbė, jie visada veikė iš galios ir melo pozicijų ir tik savo savanaudiškų interesų vedami.

Šiandien pasaulis dėl Vakarų kaltės vėl stovi, kaip ir pirmus du kartus, prie III Pasaulinio karo slenksčio. Lietuvos elitas, kuris dar taip neseniai ir visai teisingai buvo vadinamas liaudies priešais, su malonumu stumia Lietuvą į branduolinės katastrofos apokalipsę ir veikia, kaip ir dera liaudies priešams, prieš valstybės ir liaudies interesus, iš esmės vykdo antivalstybinę veiklą. Tačiau į teismus yra tampomi tikri Lietuvos patriotai ir susidorojama su garbingais, padoriais lietuviais. Kai teisingumą vykdo nusikaltėliai,kiekvieno padoraus piliečio pareiga yra tapti teisėju ir kovoti su valstybiniu nusikalstamumu.

Ką gali padaryti tautos, kurios Vašingtono/Londono/Briuselio karinės agresijos į Rytus planuose yra numatytos kaip „neišvengiami nuostoliai“ ir yra skirtos sudeginti Vakarų inicijuoto branduolinio pragaro ugnyje?

Priešintis visais įmanomais būdais – tai yra būti ar nebūti klausimas, gyvybės ir mirties dilema. Priešintis patiems, kadangi JAV šerifui vietinių indėnų reikalai nerūpi – jam geras indėnas yra miręs indėnas. Būtina pilietinio nepaklusnumo akcijomis priversti NATO galvažudžius palikti okupuotų šalių teritorijas, priversti korumpuotus elitus paklusti šalių pagrindiniams įstatymams-konstitucijoms – jokia tauta savo proamerikietiškai valdžiukei nesuteikė įgalinimų išžudyti valdžios Suvereną-tautą, svetimame kare nuniokoti tautų gyvybinę erdvę, iš protėvių gautą šalies teritoriją. Siekti priešlaikinių seimo ir prezidentų rinkimų, kadangi dabartinių valdžios organų (šakų) veikla yra antikonstitucinė, grubiai pažeidžia šalių įstatymus ir tarptautinės teisės normas bei šalių nacionalinius interesus. Vietinių režimų vykdoma politika yra antiliaudinė ir nusikalstama, kadangi savo piliečiams neužtikrina pagrindinės žmogaus teisės – teisės į gyvybę, negarantuoja saugumo, kėsinasi į esminius pilietinės visuomenės pagrindus, gyvybinius tautos interesus. Saakašvilio tipo demagogai ir aferistai stumia tautas į pražūtį.

Šiuo metu labai daug propagandos paveikto jaunimo laksto po miškus, valgo kareivišką košę, svaigsta nuo karinės romantikos pasakų, kurias jiems su malonumu ir savanaudišku išskaičiavimu seka įvairūs Soroso fondų finansuojami „ekspertai“. Jaunuoli, karas yra fun, kol tavęs nenušauna. Po to tu tampi niekas ir didelis skausmas tavo artimiesiems. Jaunuoli, geriau kaukis už taiką, o ne lakstyk su pagaliu po miškus, sako Lietuvos tikri patriotai, karo duonos ragavę žmonės.

“Piliečiai, kurie balsuoja už nusikaltėlius, nėra jų aukos – jie yra bendrininkai” (Dž. Orvelas). “Valdžia, kuri nevykdo teisingumo, yra tik nusikaltėlių gauja” (Šv. Augustinas). “Kai valdžia nevykdo įstatymo, kiekvieno piliečio pareiga yra tapti teisėju ir priešintis nusikaltėliams, tokiai valdžiai” (T. Džefersonas). Ateitis tavo rankose, pilieti, kokia jis bus, priklauso nuo tavęs. Leisi Vakarų karo nusikaltėliams kariauti savo teritorijoje, tapsi pabėgėliu, kaip libietis, siras, irakietis ir pan. Tai geriausiu atveju. Šis Vakarų planuojamas globalinio karo tarptautinis nusikaltimas, panašu, tau ir tavo šeimai prabangos pabėgti nesuteiks, kadangi “ir gyvieji pavydės mirusiems”… Netylėk, laiko liko nedaug… Būti ar nebūti – apsispręsk, lietuvi.

YANKEE, GO HOME!
STOP US/NATO WAR CRIMES ARRAUND THE WORLD!
PEACE NOT WOLRD WARIII!
NATO IS TREAT FOR PEACE AND EARTH!
NATO MUST BE DESTROYED!
US/NATO WAR CRIMINALS TO NIURNBERG-2!

2013 metais visame pasaulyje buvo atlikta apklausa. Taip atrodo planetos žmonių atsakymai į klausimą “Kokia šalis kelia didžiausią grėsmę taikai Žemėje?”. Tačiau Lietuvos “patriotai vis tiek bliauna “Rūūūūsai puooollaaa!!” . Nieko nėra baisiau taikai žemėje, nei projankiškas patriotas-idiotas, kuriam JAV-UK kolonizatoriai išplovė smegenis ir įteigė, kad jo gyvenimo sėkmės formulė yra nuolatinis mankurtizmo ir liberalaus degradavimo besaikis eksibicionizmas.

Jonas Kovalskis


Patiko? Pasidalinkite!